Kig ind bag sløret i professionel stressrådgivning

Skrevet af direktør

Majken Matzau

Majken Matzau

Kig ind bag sløret i professionel stressrådgivning

Af Majken Matzau

Af Majken Matzau

KIG IND BAG SLØRET I PROFESSIONEL STRESSRÅDGIVNING

For nyligt kontakter en tidligere klient mig med henblik på at genoptage sine coachingseancer hos mig. Hun er 60 år, og en meget erfaren chef i en af Danmarks største medievirksomheder.

I virksomheden har man fyret, skåret ned og omorganiseret konstant gennem de seneste år, og organisationen er præget af et meget højt stressniveau.

Da klienten lægger ud med at berette om sin situation, er hendes fokus, at ’hun’ netop er blevet målt på en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, en APV samt en 360 feedback, og samtlige målinger er helt i bund. ”De er de dårligste i hele organisationen”, fortæller hun grædende.

Hendes direktør har givet hende tre måneder til at rette op på miseren, og det er dette, hun ønsker min hjælp til. Da jeg kender til virksomhedens genvordigheder gennem de seneste år, spørger jeg ind til, hvad der organisatorisk er sket i hendes chefliv i denne periode, og hun fortæller her, at der blev lanceret en storstilet organisationsforandring et år tidligere, hvor alle ledere – inklusiv hende selv – fik nye jobs, roller og medarbejdere. Og vi taler her 70 nye medarbejdere i direkte reference.

Min klient er som chef loyal overfor processen og påbegynder medarbejdersamtaler med samtlige 70 medarbejdere samt arbejdet med at bygge de nye afdelinger op. Der går 6 uger… og herefter bliver hele den nye ledelsesstruktur trukket tilbage. Cheferne skal nu gå tilbage til at fungere som chefer på den ‘gamle måde’, men igen med nye afdelinger.

Mim klient får nu ikke blot at få to nye afdelinger i reference, men også et projekt, som ingen andre vil røre med en ildtang. Hun skal nu starte fra scratch med 75 nye medarbejdere, der er stærkt frustrerede over de uklare meldinger og mange ledelsesskift, plus hun samtidig er blevet ansvarlig for et højprofileret og konfliktfyldt projekt, som hun har overtaget efter en anden chef. Det skal her nævnes, at der samtidig har fundet fyringer sted i organisationen.

Efter kun 5 måneder i de nye strukturer gennemføres der nu ledermålinger, tilfredshedsmålinger samt APV’ere, og for at gøre ondt værre tillægges disse målinger kulturelt og historisk set i organisationen meget stor offentlig værdi. Den enkelte leder ses indiskutabelt som personligt ansvarlig for resultaterne af målingerne.

Min klient er som leder ’vokset op’ i denne kultur, og det er end ikke faldet hende ind at se sine ledelsesproblemer i en organisatorisk kontekst. Hun har taget hele miseren på egne skuldre og ser sig selv som en fiasko og en elendig leder.

Dette er naturligvis en usand forestilling, og det er først, da jeg spejler de organisatoriske sammenhænge på et højere plan for hende, at hun kan hæve sig op over sin egen skyldfølelse og se sig som selv som brik i et meget større spil.

Alle stressfaktorer er til stede i denne proces: Forandringer, uklarhed, manglende indflydelse, fyringsrunder, rollekonflikter, mål der flyttes, og strategier der ændres fra dag til dag. Samtidig gennemføres der i nye, og psykologisk set ufærdige strukturer et hav af målinger på lederne, og presset på lederne bliver her enormt.

På den ene side er lederne brikker i et overordnet, politisk skakspil, der rykkes rundt efter uigennemskuelige spilleregler. Og samtidig gøres lederne ansvarlige for, at de nye strukturer fungerer, og at medarbejderne er tilfredse.

Dette er en næsten umulig opgave. Den falske frihed lurer her, idet lederne i praksis måles på langt større byrder og krav, end de selv har indflydelse på.

Når man dertil lægger den allestedsnærværende usynlige myte om, at det jo er perfektionister, der får stress, er konklusionen lige til. Det er lederens egen skyld – læs årsagen findes i hendes “personlighedstype”, og derfor er løsningen, at hun skal have personlig udvikling. Ikke?

Nej. Dette er et klassisk eksempel på, hvordan dygtige og dedikerede medarbejdere alt for let bliver projektionsskærme og bærere af virksomhedens manglende sammenhængskraft og forudsætninger for at lykkes med de udstukne mål.

Sagt med andre ord: Hullerne i osten tilskrives medarbejderene – ikke ledelsen.

Prisen herfor er stress og depression, og mange ledere ender under disse omstændigheder med uretmæssigt at se sig selv som personlige fiaskoer. Omkostningerne for virksomhederne er ligeledes enorme. Det anslås at koste omkring 150 % af en årsløn, når en leder siger op, ligesom det koster op mod 4 mio kr at have en langtidssygemeldt leder i en vidensvirksomhed.

Dette billede er langt fra et enestående billede. Som professionel rådgiver, er det derfor væsentligt at evne at gennemskue og løfte den enkeltes stressproblem ind i den organisatoriske og ledelsesmæssige kontekst, hvor stressproblemet retmæssigt hører hjemme, fremfor blindt at antage, at det er i klientens personlighed at problemet bor.

– Uddrag af Stresscoaching – coaching i grænselandet

Har du lyst til at lære mere? Så kan du søge ind på Matzau Stresscoachuddannelse.
Opstart Hold 9: Opstart d. 18. maj – certificering d. 13. oktober.

STRESSCOACHING

Hvad er din egentlige stressbelastning? Og hvilken proces skal du følge?
Du kan booke tid hos en af vores dygtige erhvervspsykologer nu:

Skriv til: info@matzau.dk
Ring til: +45 70230977

Læs hvad vi kan hjælpe dig med her

BLIV MATZAU STRESSCOACH

For ledere, konsulenter, coaches, behandlere og øvrige professionelle, der brænder for at arbejde med stress.

Opstart d. 18. maj 2017
Certificering 13. oktober 

OBS: Få pladser tilbage

Tilmeld her: 

HVORFOR STRESSCOACHUDDANNELSE?

Hør, hvad man lærer på en professionel stresscoachuddannelse. Det er ikke nok bare at vide noget om stress.

Interview med Majken Matzau

KURSER OG WORKSHOPS

Matzau Erhvervspsykologer er leverandør af stresskurser til førende danske virksomheder.

På samme måde som Matzau Erhvervspsykologer tilbyder åbne Stresscoachuddannelser uddanner vi konsulenter  i stresskonsultation. Vi uddanner ledere i Stressmanagement og ledelsesopgaven.

Og vi tilbyder kurser og seminarer i stresshåndtering for teams, afdelinger og medarbejdere.

Matzau Erhvervspsykologer leverer følgede stresskurser:

Stressmanagement – for ledere
Stresshåndtering –  for medarbejdere

Stresskonsultation – for konsulenter

FÅ SVAR PÅ SPØRGSMÅL OM STRESS HER

Majken Matzau giver svar på spørgsmål om stress, gør op med myterne og giver råd til stressramte på TV2 .

Se programmet her

MATZAU I MEDIERNE

Hvis du savner viden om stress, kan du her finde mere end 150 artikler med mine ekspertinterviews samt mine egne knapt 100 artikler fra forskellige førende medier og tidsskrifter.

Artikler og interviews med Majken Matzau

Copyright © 2017 Matzau Erhvervspsykologer ApS, All rights reserved.

Subscribe to our mailinglist on www.matzau.dk

Del denne artikel:
Print

Kontakt os

Flere artikler