Stresskurser for HR

Opkvalificer jeres HR til at forebygge samt håndtere akut stress

Matzau Erhvervspsykologer har +25 års erfaring som undervisere og facilitatorer af kurser og udviklingsforløb i stresshåndtering for HR og TR, AMO. 

Du kan ringe og skrive til os i fuld fortrolighed, og du kan forvente at høre fra os, så snart vi har modtaget din henvendelse. 

Rådgivning af- samt stresskurser for HR

- Udvikling & opkvalificering af HR

Nøglen til stressforebyggelse og ikke mindst et professionelt stressberedskab er en skarp, nærværende og proaktiv HR-funktion.

Matzau Erhvervspsykologer træner HR-funktionerne i deres respektive rolle som formidlere og rådgivere indenfor stresshåndtering, forebyggelse og stressmanagement, og vi hjælper HR med at udvikle og implementere stresspolitikker, stresstoolboxes til intraweb og et professionelt stressberedskab.

På kurset sættes der fokus på at styrke HR-funktionen i rådgiverrollen. HR kvalificeres her til at foretage præcise vurderinger af medarbejdernes stressniveau og intervenere adækvat. 

HR bliver endvidere trænet i stressrådgivning og metoder til support af ledere samt får redskaber til praktisk implementering af løsninger i virksomhedernes afdelinger.

Kontakt os

Temaer & indhold for HR-kurser

- På vores kurser & workshops vil HR:

HR-s evne til at håndtere stress proaktivt og professionelt styrkes, og der sættes fokus på den forebyggende opgave såvel som på den reaktive opgave, hvor den stress, der allerede er en realitet i organisationen, behandles professionelt og korrekt.

Book et kursus

Kontakt os hvis du ønsker at booke et kursus for HR eller høre nærmere om pris, form  og indhold.

Vi skræddersyer vores kurser og workshops i samarbejde med jer, så vi matcher jeres behov og problemstillinger.

Hvordan ser et HR-kursus ud?

Matzaus HR-kurser tilrettelægges som virksomhedsinterne kurser af typisk to – tre dage eller efter behov. Kurserne veksler mellem oplæg, øvelser og dialog baseret på HR’s erfaringer fra organisationens hverdag.

Kurset kan gennemføres på dansk såvel som engelsk og veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser og dialog baseret på deltagernes egne erfaringer.

Mød vores undervisere

Direktør Majken Matzau er en Danmarks førende eksperter i stress, med mere end 25 års erfaring i at uddanne og undervise både professionelle såvel som ledere og medarbejdere i stress og stress management. 

Alle Matzaus erhvervspsykologer er uddannet i Majken Matzaus metode og har mange års erfaring i både undervisning og facilitering såvel som rådgivning af ledergrupper og HR.

Du kan læse mere om vores erfarne undervisere ved at klikke nedenfor.


Kontakt os på telefon 70 23 09 77 eller info@matzau.dk, hvis du ønsker at rekvirere et kursus.

Book et stresskursus for jeres virksomhed

Matzau Erhvervspsykologer er førende indenfor stresshåndtering

Med Matzau som leverandør går organistaionsudvikling og stresskurser hånd i hånd

“Vi har brug for flere af din slags (Majken Matzau) som kan handle, handle hurtigt og med stor professionalisme og personligt engagement – fantastisk.

Du er kort sagt hamrende dygtig, ikke mindst i forhold til din ekspertise i forbindelse med stressramte medarbejdere. Og her skal du have stor ros. Jeg valgte ikke at gå via vores egne PFA-ordninger – de er generelt ikke gode nok, og du har været helt fantastisk – igen – så tak for hurtig indsats og opfølgning.”

Trine Mulvad

Senior Vice President
Novo Nordisk

“Heldigvis ser det ud til at vi har fået styr på stressen hos os, takket været jeres hjælp. Det har været et super samarbejde og utroligt lærerigt for os.

For nylig havde jeg alle arbejdsmiljøgrupper samlet. De kom med deres bud på hvordan vi vedligeholder trivslen og fortsat forebygger.

Ud fra dette temamøde tror jeg på, at vi har fået styr på hvordan vi håndterer pres og belastninger i fremtiden.”

Inger Lis Sørensen

HR Konsulent
Fælles Fagligt Forbund

“Jeg har i flere år samarbejdet med Majken Matzau, og har været meget tilfreds med både den måde hun har arbejdet på, vores samarbejde og ikke mindst de resultater, som dette har givet.

Vi har fra virksomhedens side kunnet spore tilfredsstillende resultater ift en forbedret arbejdsmæssig indsats.

Jeg giver derfor gerne Majken (Matzau) og Matzau Erhvervspsykologer mine bedste anbefalinger.”

Henrik Horn-Møller

HR-Chef
Topdanmark

Matzau i medierne

Majken Matzau fungerer som ekspert i DR, TV2, JP, Berlingske mm.

Majken Matzau er ekspert på DR

Majken Matzau forklarer her, hvordan ansvar og indflydelse skal følges ad for at skabe en bæredygtig organisation.

Se med i Aftenshowet og lær hvornår, du skal sige nej tak til en opgave eller et projekt. Også selvom din chef insisterer, eller den er vældig prestigefyldt.

Mere end 25 års erfaring

...Med at undervise og støtte ledere og medarbejdere i alle typer virksomheder

“Det inspirerede mig meget at opleve stemningen, som Majken skaber via sin store viden, hun deler ud af – om om psykologi, stress og ledelse.

Det inspirerer mig, at Majken i den grad brænder for og brænder igennem med sine budskaber. 

Noget var kendt men meget var nyt og blev formidlet på en måde, så jeg forstod en masse nyt og fik helt nye indsigter.

Og jeg kunne have lyst til at høre og opleve det hele igen – lige nu! Jeg har taget med mig, at alt findes i mig, og at jeg ikke skal lede efter ro eller bekræftelse uden for mig selv. At jeg har adgang til at finde det i mig selv.

Jeg vil klart anbefale Matzau Erhvervspsykologers stresskursus.”

Charlotte Horn

Global HR Director
3Shape,

“Jeg vil klart anbefale Matzau Erhvervspsykologers  workshop.  Jeg har været på stresskurser før, og det her var bare helt anderledes, fordi det føltes som om, du (Majken Matzau, red.) omfavnede os med din viden på en kærlig måde.

At du så gerne ville hjælpe os alle til at forstå at vi er gode nok. Jeg synes det lykkedes, det gik lige ind. Jeg ser det på en helt anden måde nu, og det er en lettelse.

Jeg har lært, at uklare roller, krav og forventninger har en kæmpe indflydelse, at det tager så lang tid at komme tilbage efter en afbrydelse, og at der er ubalance mellem ansvar og indflydelse.

Jeg vil klart anbefale Matzau Erhvervspsykologers stresskursus.”

Bente Jørgensen

Nordisk Logistik Specialist
3M Danmark

“Jeg vil klart anbefale Matzau Erhvervspsykologers kursus i stresshåndtering.

Det gjorde stort indtryk på mig at se de forskellige trin fra flow til kollaps. Hvor stor indvirkning selv små ting, som at blive forstyrret kan have, og hvor lang tid der går, inden man er tilbage, hvor man var, inden man blev forstyrret.

Hele aspektet omkring manglende kompetencer var nyt for mig. Og endelig forholdet imellem krav og indflydelse.

Det som gjorde størst indtryk på mig, var meditationen. Den sidste meditation med var helt utrolig.

Og så har jeg har lært, hvad det egentlig koster for en virksomhed at have langtidssygemeldte.”

Anne-Katrine Helsing

Area Manager
DHL

Matzau Erhvervspsykologer i Oticon

Læs her om Majken Matzaus møde og arbejde med topledelsen i Oticon

"Man får jo ikke stress af at have haft en hård barndom"

- Artikel om topledelsens & HR's opgave af Majken Matzau

”Man får jo ikke stress af at have haft en hård barndom. Det har vi fundet ud af. Men hvad får man det så af?”

Sådan indledte den administrerende direktør fra Oticon vores møde, da jeg for et en del år siden blev inviteret til et samarbejde med Oticon, hvor vi dels skulle udrede årsager til det dengang meget høje stressniveau i Oticon og dels skulle udvikle og implementere en større stressstrategi.

Lige siden har jeg husket den administrerende direktørs åbningsreplik. Han slog i den grad hovedet på sømmet, og jeg har aldrig hørt mit eget budskab klarere end her.

”Man får jo ikke stress af at have haft en hård barndom. Men hvad får man det så af”?

For det er præcis denne forståelse, der rummer kimen til at skabe bæredygtige løsninger. Denne topleder var fuldt bevidst om, at årsagen til Oticons høje stressniveau ikke lå i medarbejderens personligheder men derimod var en reaktion på deres egen ledelse.

Og her var Oticon mange skridt foran så mange andre vidensvirksomheder, som kæmper med de samme problemer, men hvor det stadig fejlagtigt antages, at årsagen til medarbejdernes stress skal findes i deres individuelle psyker, og hvor der derfor behandles med personlig udvikling, personlighedstest og lignende.

Årsager og løsninger

Igennem et par år arbejdede vi tæt sammen med Oticons topledelse samt HR og fik afdækket kilderne til det høje stressniveau samt udviklet og implementeret de nødvendige interventioner.

Årsagerne til det høje stressniveau i Oticon var en kombination af klassiske faktorer i moderne vidensvirksomheder, som har et meget højt forandringstempo.

Således var der blevet gennemført et hav af organisationsændringer, og der var generel uklarhed i de organisatoriske processer, mål og roller, samtidig med at man havde meget travlt.

Ud fra denne kortlægning af de organisatoriske ubalancer udsprang de løsninger og tiltag, som var nødvendige for, at Oticon kunne skabe et arbejdsmiljø, som var bæredygtigt og sundt i en fremtid præget af forandring og højt tempo.

Under hele forløbet samlede vi i samarbejde med HR viden og erfaringer op fra alle Oticons forretningsområder, som blev meldt tilbage til topledelsen, der konsekvent gik forrest i bestræbelserne på at forstå, hvordan de selv som øverste ledelse var årsag til det høje stressniveau og derfor også tog reelt ledelsesmæssigt ansvar for at løfte opgaven og iværksætte de rigtige fremadrettede ledelsesmæssige interventioner.

I forlængelse heraf udviklede vi strategier, trænede alle ledere og projektledere i stressmanagement, vi udviklede, trænede og opgraderede HR-funktionen, og vi holdt foredrag og gå-hjem-møder i hele organisationen.

Oticons forløb er et mønstereksempel på, hvordan man som øverste ledelse har mulighed for at håndtere sit ledelsesmæssige ansvar og sin ledelsesopgave. Og da processen var gennemført, havde Oticon nået sine mål for reduktion af stresssygefravær og var kommet styrket ud på den anden side med en stærkere, klarere og langt mere robust organisation.

Topledelsens opgave

Så lad os nu slå fast med syvtommersøm: Hvis topledelsen i en virksomhed ikke tager ansvar, skaber det en endeløs stressspiral.

Det koster op mod 4 millioner kr. at have en langtidssygemeldt specialist i en vidensvirksomhed, og når først én medarbejder kollapser, følger der hurtigt flere med, hvis ikke virksomheden tager ved lære og hurtigt griber ind med stressreducerende tiltag.

Daglig dialog og forhandling på tværs og opadtil i organisationen er afgørende for at vende stressudviklingen. Topledelsen bør gå forrest og skabe klarhed gennem at invitere til debat og forhandling om roller, krav og mål.

Ledelse af stress

Topledelserne har således afgørende betydning for at forebygge, lede og dæmme op for stress i egne organisationer.

Dertil kommer en professionel HR-funktion – samt samarbejdet med veluddannede og erfarne eksterne rådgivere og behandlere.

Så længe den stressramte medarbejder svæver i sin egen personlige orbit, bliver medarbejderen bærer af organisationens mangel på sammenhængskraft, og dette har enorme konsekvenser for den stressramte medarbejder, som personligt kommer til at betale med sin værdighed og sin følelse af betydning i livet.

Konsekvenserne for virksomhederne er ligeledes enorme, idet der altid kommer flere sygemeldinger til, hvis der ikke skabes intern læring og tilpasning i organisationen af mål, krav og ressourcer, og herved stiger frustrationsniveauet og utilfredsheden, samtidig med at produktiviteten og samhørighedsfølelsen falder.

Enhver virksomhed har et valg; vil man tage ansvar og investere tid og ressourcer i at opgradere sin organisation, sine ledere og sine medarbejdere?

Eller vil man lade medarbejderne tage skraldet, symptombehandle stresstilfældene som vilkårlige hændelser i organisationen og lade stå til i dagligdagens brandslukning?

Konsekvensen er indlysende.

Valget er ledelsens.

Bemærk: Oticon har givet lov til, at vi må fortælle om deres forløb.

Vil du opdateres som en af de første og modtage gode tilbud?

Tilmeld dig vores mailingliste

Tilmeld dig vores mailingliste og få:

Du kan kontakte os i fuld fortrolighed

Ring eller skriv til Matzau Erhvervspsykologer

matzau

Kontakt Matzau Erhvervspsykologer

Vi står klar til at hjælpe dig

Alle vores erhvervspsykologer har mange års erfaring som undervisere og facilitatorer af kurser, workshops og udviklingsforløb i stresshåndtering for HR, TR, AMO og ledelsesgrupper. 

Du kan ringe og skrive til os i fuld fortrolighed, og du kan forvente at høre fra os, så snart vi har modtaget din henvendelse. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Vi kan hjælpe dig i hele landet

Matzau Erhvervspsykologer i København, Nordsjælland, Jylland og Fyn