Stressmanagement

Kurser i stressmanagement for ledere & ledergrupper på alle niveauer

Alle vores erhvervspsykologer har mange års erfaring som undervisere og facilitatorer af kurser, workshops og udviklingsforløb for ledere på alle niveauer i stressmanagement.

Du kan ringe og skrive til os i fuld fortrolighed, og du kan forvente at høre fra os, så snart vi har modtaget din henvendelse. 

Stressmanagement - en ledelsesopgave

- Kurser for ledere på alle niveauer

Matzau Erhvervspsykologer har gennem mere end 20 år opkvalificeret ledere og projektledere på alle niveauer på vores kursusforløb i Stressmanagement. Fx er samtlige ledere og projektledere i bl.a. Novo Nordisk RA, ATP og Industriens Uddannelser trænet på vores stressmanagementkurser.

Mange tusinde ledere har på vores kurser lært at spotte stress hos både sig selv og deres medarbejdere samt gennemskue og reducere stressfaktorer og belastende forhold i organisationen. 

Med udgangspunkt i den nyeste forskning i stress og ledelse styrkes ledernes evne til at håndtere stress proaktivt og professionelt, og der sættes fokus på den ledelsesmæssige opgave såvel som på det personlige lederskab.

På vores stressmanagementkursus lærer lederne at spotte stress hos sine medarbejdere samt agere ledelsesmæssigt hensigtsmæssigt. Og dertil lærer lederne at gennemskue, styre og reducere stressfaktorer og belastende forhold i egen enhed. 

Vores stressmanagementkurser henvender sig til virksomheder, ledere og ledergrupper, som ønsker viden og redskaber til at forebygge, lede og håndtere stressfaktorer i egen organisation.

Kontakt os

På Stressmanagement
kurserne vil lederne:

Matzaus stressmanagementkurser udvikles i samarbejde med HR-funktionerne og lederne i vores kundevirksomheder og tilrettelægges som virksomhedsinterne kurser. Vores kunder tæller førende virksomheder som Novo Nordisk, Ørsted og Deloitte samt mange flere. 

Book et kursus

Kontakt os hvis du ønsker at booke en workshop eller et stressmanagement-kursus samt tale med os om pris, form og indhold.

Vi underviser virtuelt såvel som fysisk, og vi taler lige gerne på dansk såvel som engelsk. 

Hvordan ser et kursus i Stressmanagement ud?

Et stressmanagementkursus kan udbydes som en tre-timers workshop, eller som kursus med en varighed af 1 eller 2 dage efter behov. Et stressmangementkursus kan udbydes som et virksomhedsinternt obligatorisk kursus i virksomheden eller som et frivilligt lederudviklingskursus.

Den bedste effekt af kurserne opstår dog, når samtlige leder i organisationen deltager og dermed får et fælles sprog, metode og værktøjskasse.

Kurset kan gennemføres på dansk såvel som engelsk og veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser og dialog baseret på deltagernes egne erfaringer.

Mød vores undervisere

Direktør Majken Matzau er en Danmarks førende eksperter i stress, med mere end 25 års erfaring i at uddanne og undervise både professionelle såvel som ledere og medarbejdere i stress og stress management. 

Alle Matzaus erhvervspsykologer er uddannet i Majken Matzaus metode og har mange års erfaring i både undervisning og facilitering såvel som rådgivning af ledergrupper, HR samt individuelle ledere og medarbejdere.

Du kan læse mere om vores erfarne undervisere ved at klikke nedenfor.
Kontakt os på telefon 70 23 09 77 eller info@matzau.dk, hvis du ønsker at rekvirere et kursus.

book et kursus i stressmanagement

Mere end 25 års erfaring

...Med at undervise og støtte ledere og medarbejdere i alle typer virksomheder

“Vi har brug for flere af din slags (Majken Matzau) som kan handle, handle hurtigt og med stor professionalisme og personligt engagement – fantastisk.

Du er kort sagt hamrende dygtig, ikke mindst i forhold til din ekspertise i forbindelse med stressramte medarbejdere. Og her skal du have stor ros. Jeg valgte ikke at gå via vores egne PFA-ordninger – de er generelt ikke gode nok, og du har været helt fantastisk – igen – så tak for hurtig indsats og opfølgning.”

Trine Mulvad

Senior Vice President
Novo Nordisk

“Heldigvis ser det ud til at vi har fået styr på stressen hos os, takket været jeres hjælp. Det har været et super samarbejde og utroligt lærerigt for os.

For nylig havde jeg alle arbejdsmiljøgrupper samlet. De kom med deres bud på hvordan vi vedligeholder trivslen og fortsat forebygger.

Ud fra dette temamøde tror jeg på, at vi har fået styr på hvordan vi håndterer pres og belastninger i fremtiden.”

Inger Lis Sørensen

HR Konsulent
Fælles Fagligt Forbund

“Jeg har i flere år samarbejdet med Majken Matzau, og har været meget tilfreds med både den måde hun har arbejdet på, vores samarbejde og ikke mindst de resultater, som dette har givet.

Vi har fra virksomhedens side kunnet spore tilfredsstillende resultater ift en forbedret arbejdsmæssig indsats.

Jeg giver derfor gerne Majken (Matzau) og Matzau Erhvervspsykologer mine bedste anbefalinger.”

Henrik Horn-Møller

HR-Chef
Topdanmark

Matzau i medierne

Majken Matzau fungerer som ekspert i DR, TV2, JP, Berlingske mm.

Majken Matzau om stress og ledelse på DR

Majken Matzau forklarer, hvordan ansvar og indflydelse skal følges ad for at skabe en bæredygtig organisation.

Hør i indslaget, hvornår du som leder ikke skal sige pænt nej tak til en ledelsesopgave, også hvis den er prestigefyldt.

Lad os opgradere jeres ledere med stressmanagement

Med Matzau som leverandør går organistaionsudvikling og stresskurser hånd i hånd

“Samarbejdet med Kirsti Andersson og Matzau Erhvervspsykologer har været meget professionelt, og jeg kan kun udtrykke begejstring ved planlægning og eksekvering af stressmanagementkurset. Der blev skabt et rum hvor alt var tilladt at sige. Samtidig var det skønt, at der kom faglige ting, jeg kan bruge i mit virke, men også ting jeg kan bruge imellem mine kollegaer og optimering af praksis.

Det var virkeligt givtigt at lære, hvad der er reaktionsmønsteret under pres. Så kan vi afkode hinanden, før der sker noget.

Jeg vil absolut anbefale Matzau Erhvervspsykologers Stresskursus.”

Brian Nørgaard

Ledende læge
Vorgod Lægehus

”Jeg tager rigtig meget med fra stressmanagementworkshoppen med Majken Matzau. 

Det bliver svært for mig at komme igennem med budskabet om, at de skal være påpasselige med hård træning. Det ligger så indgroet i vores kultur, at træning kun er godt og jo mere jo bedre.

Men der er nogle rigtig gode argumenter i Majkens materiale, og der er nogle rigtig gode vinkler, som jeg kan bruge i den forbindelse.

Jeg vil klart anbefale Matzau Erhvervspsykologers  stressmanagementworkshop.”

Bente Knudsen

Senior Sergeant
Forsvaret

“Mange tak for en herlig workshop krydret med god humor og virkelig indsigt i stress.

Største indtryk var, at motion er direkte nedbrydende ved stress kollaps. Det gav selvfølgelig god mening efter jeres forskelllige indlæg igennem workshoppen.

Dog gav det en rigtig god forståelse, at du Majken samtidig gav os viden omkring de mentale påvirkninger.

Det kan vi fremadrettet blive bedre til at informere om ud fra jeres fantastiske workshop rundt omkring i landet.

Jeg vil klart anbefale jeres stressworkshop.”

Ivan Plauborg

Sales Coordinator
ES Sydenergi

Stressmanagement - en ledelseskompetence

Læs Majken Matzaus 5 bedste råd til linjelederne om stressmanagement

5 gode råd om stressmanagement til linjeledere

- Artikel om ledelsesopgaven af Majken Matzau

5 gode råd til lederen

 1. Søg uddannelse i stressmanagement og support fra organisationen.
 2. Få styr på din egen stress.
 3. Lav benhård top down ledelse på medarbejdere, som du fornemmer er i rød zone.
 4. Identificer og reducer stressfaktorer i egen afdeling
 5. Led opadtil

1. Søg uddannelse i Stressmanagement og support fra organisationen

Lederne er selv blandt de mest pressede medarbejdergrupper, og som leder må du derfor gøre hvad du kan for at sikre dig, at du selv får den nødvendige lederuddannelse samt support fra egen leder og HR.

Da den direkte kontakt til medarbejderen er helt central i arbejdet med at styre og håndtere stress i virksomheden, skal du som leder uddannes i stressmanagement, og herunder i at spotte og lede stressede medarbejdere samt at identificere og eliminere stressfaktorer i egen enhed.

Stressmanagementkurset bør også indeholde træning og værktøjer i almen krisehåndtering, og til at kunne balancere mellem at styre og at coache.

Alt dette er ikke noget ledere bare kan fra naturens side, således som nogle virksomheder antages. Der skal investeres i uddannelse og værktøjer.

Jo bedre du som leder er rustet til denne opgave, jo bedre mulighed for at tage stress i opløbet frem for at ende med sygemeldinger.

HR-funktionen bør stille uddannelse til rådighed samt have en gennemført stresspolitik med tilhørende supportmuligheder og beredskaber, som er tilgængelig og anvendelig for organisationen.

2. Få styr på din egen stress

Som leder er du selv medarbejder i virksomheden, og som leder er du blandt de faggrupper, som er mest udsatte for stress. Som leder bør du derfor være opmærksom på dit eget stressniveau, idet stress smitter, og stressede ledere skaber stress i organisationen. Mange virksomheder overser at gribe ind her, da det generelt antages, at ledere arbejder mere end medarbejderne, og at det er blandt de menige medarbejdere, at der skal sættes ind.

Ledernes hovedorganisations undersøgelser viser, at over halvdelen alle ledere i DK er alvorligt stressede, og heraf er 10% af samtlige ledere på randen af et stresskollaps.

Disse tal er bestemt ikke blevet mindre i årenes løb, og i krydspresset mellem ledelse, medarbejdere, mål, ressourcer og kunder er det en kunst at holde balancen.

Som leder bør du derfor være fortrolig med personlig stresshåndtering og herunder med egne stress signaler og stressfaktorer.

3. Lav benhård topdownledelse

Det er relativt let at bremse stress, før det udvikler sig – til gengæld er det dyrt, slidsomt og pinefuldt for alle parter, når en medarbejder går ned med stress.

Stress kan vise sig i medarbejderens adfærd, som fx mange konflikter, nærtagenhed, nervøsitet, ulykker, aggression og hektisk rastløshed, men disse symptomer viser sig først, når medarbejderen er tæt på at gå ned.

Problemet med stress er nemlig, at det er ’usynligt’ og foregår indeni i medarbejderne. Derfor kan man ofte ikke se på medarbejderne, når de er ved at komme i farezonen, men kun fornemme det. Samtidig følges stress og selverkendelse som regel ikke ad, og den stressramte medarbejder er som regel den sidst til at erkende, at han er stresset.

Har du som leder på fornemmelsen, at en medarbejder er i farezonen, skal der ikke coaches, men tages ledelse. En pligtopfyldende og stresset medarbejder vil ofte afvise pure, at han er overbelastet. Her er din opgave som leder at prioritere og reducere opgaverne for medarbejderen, og i grelle tilfælde at sende ham hjem og eventuelt at involvere HR, hvis du er i tvivl om, hvordan medarbejderen skal håndteres.

Generelt bliver man som leder nødt til gå tættere på og være mere styrende end normalt, hvis der er en mistanke om stress.

4. Identificer og reducer stressfaktorer

Det er afgørende at have fokus på at identificere og reducere stressfaktorerne i egen enhed.

Der kan være mange stressfaktorer, men ofte retter de sig mod manglende balance mellem kompetence og ansvar, samt mod uklarhed og modstridende krav i højere grad end mængden af opgaver.

Som leder skal du derfor have et godt øje for afdelingens processer og organisation, samt være i stand til i nærværende samtale med medarbejderne at afklare, hvor øksen ligger begravet i egen afdeling. Målet er at reducere de stressende faktorer, så presset løftes fra medarbejderen.

Typiske stressfaktorer i jobbet er:

 • Kompleksitet og mange forandringer
 • Uforudsigelighed
 • Uklare krav og forventninger
 • Manglende kompetence
 • Uklar indflydelse
 • Modstridende krav og mål
 • Samarbejdskonflikter
 • For stor arbejdsmængde
 • At finde balance familie / arbejde

Mange virksomhedsrelaterede stressindsatser retter sig mod at måle på antal arbejdstimer eller prioritering af opgaver ud fra en kvantitativ tilgang.

Stressbilledet er dog langt mere komplekst, og mange stressindsatser har meget lav eller ingen effekt, idet det derimod er faktorer som uklarhed, kompleksitet, manglende kompetence samt for lidt indflydelse relativt til ansvar, som skaber stress.

Hav derfor primært fokus på at skabe klarhed, gennemsigtighed og retning i medarbejderens opgave, mål og beføjelse.

5. Led opadtil

Sidst men ikke mindst, er det en væsentlig ledelsesopgave nemlig at lede opadtil. Dvs at sige til og fra og forhandle med ledelsen.

Lederne på alle niveauer skal være buffere i organisationen og kunne håndtere både at lede opad til og nedadtil. Hvis ingen siger fra opadtil i organisationen og meder tilbage til topledelsen om kapacitet, ressourcer og stressfaktorer – hvis lederne ikke siger nej, men derimod ja opadtil, har ledelsen ingen mulighed for at justere målene.

Som leder kan man være bange for at blive afvist eller at for at blive fyret, hvis man siger fra overfor ledelsen, hvilket desværre også er en realitet mange steder i øjeblikket, hvor fyringer og recession er dagligdagen i de fleste virksomheder.

Men hvis topledelsen ikke tager ansvar og skaber tryghed, skaber det en kedelig stressspiral.

Kunsten er at tage ledelse, før medarbejderne bliver overbelastede og går ned med stress. Det koster op mod 4 millioner kr at have en langtidssygemeldt specialist i en vidensvirksomhed, og når først én medarbejder kollapser, følger der hurtigt flere med, hvis ikke virksomheden tager ved lære og hurtigt griber ind med stressreducerende tiltag.

Daglig dialog og forhandling på tværs og opadtil i hierarkiet af afgørende for at vende stressudviklingen.

Topledelsen bør gå forrest og skabe klarhed gennem at invitere til debat og forhandling om krav, mål, arbejdets mængde, og ikke mindst kompleksiteten i opgaven.

Så længe virksomhederne er organiserede i hierarkier, hvor nogle bestemmer over andre, må arbejdsrelateret stress primært være et ledelsesmæssigt ansvar.

Denne artikel har været bragt i Berlingske Business.

Mere end 25 års erhvervspsykologisk erfaring

- Med at facilitere stresskurser i førende vidensvirksomheder

“Det inspirerede mig meget at opleve stemningen, som Majken skaber via sin store viden, hun deler ud af – om om psykologi, stress og ledelse.

Det inspirerer mig, at Majken i den grad brænder for og brænder igennem med sine budskaber. 

Noget var kendt men meget var nyt og blev formidlet på en måde, så jeg forstod en masse nyt og fik helt nye indsigter.

Og jeg kunne have lyst til at høre og opleve det hele igen – lige nu! Jeg har taget med mig, at alt findes i mig, og at jeg ikke skal lede efter ro eller bekræftelse uden for mig selv. At jeg har adgang til at finde det i mig selv.

Jeg vil klart anbefale Matzau Erhvervspsykologers stressmanagementworkshop.”

Charlotte Horn

Global HR Director
3Shape,

“Jeg vil klart anbefale Matzau Erhvervspsykologers  workshop.  Jeg har været på stresskurser før, og det her var bare helt anderledes, fordi det føltes som om, du (Majken Matzau, red.) omfavnede os med din viden på en kærlig måde.

At du så gerne ville hjælpe os alle til at forstå at vi er gode nok. Jeg synes det lykkedes, det gik lige ind. Jeg ser det på en helt anden måde nu, og det er en lettelse.

Jeg har lært, at uklare roller, krav og forventninger har en kæmpe indflydelse, at det tager så lang tid at komme tilbage efter en afbrydelse, og at der er ubalance mellem ansvar og indflydelse.

Jeg vil klart anbefale Matzau Erhvervspsykologers stressworkshop.”

Bente Jørgensen

Nordisk Logistik Specialist
3M Danmark

“Jeg vil klart anbefale Matzau Erhvervspsykologers stressmanagementworkshop.

Det gjorde stort indtryk på mig at se de forskellige trin fra flow til kollaps. Hvor stor indvirkning selv små ting, som at blive forstyrret kan have, og hvor lang tid der går, inden man er tilbage, hvor man var, inden man blev forstyrret.

Hele aspektet omkring manglende kompetencer var nyt for mig. Og endelig forholdet imellem krav og indflydelse.

Det som gjorde størst indtryk på mig, var meditationen. Den sidste meditation med var helt utrolig.

Og så har jeg har lært, hvad det egentlig koster for en virksomhed at have langtidssygemeldte.”

Anne-Katrine Helsing

Area Manager
DHL

Du kan kontakte os i fuld fortrolighed

Ring eller skriv til Matzau Erhvervspsykologer

matzau

Kontakt Matzau Erhvervspsykologer

Vi står klar til at hjælpe dig

Alle vores erhvervspsykologer har mange års erfaring som undervisere og facilitatorer af kurser, workshops og udviklingsforløb for ledere på alle niveauer i stressmanagement.

Du kan ringe og skrive til os i fuld fortrolighed, og du kan forvente at høre fra os, så snart vi har modtaget din henvendelse. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Vil du opdateres som en af de første og modtage gode tilbud?

Tilmeld dig vores mailingliste

Tilmeld dig vores mailingliste og få:

Stressmanagementkurser for vidensvirkosmheder

Matzau Erhvervspsykologer i København, Nordsjælland, Jylland og Fyn