Stresskurser for HR

Nøglen til stressforebyggelse og ikke mindst et professionelt stressberedskab er en skarp, nærværende og proaktiv HR-funktion.

Matzau Erhvervspsykologer træner HR-funktionerne i deres respektive rolle som formidlere og rådgivere indenfor stresshåndtering, forebyggelse og stressmanagement, og vi hjælper HR med at udvikle og implementere stresspolitikker, stresstoolboxes til intraweb og et professionelt stressberedskab.

På vores kurser i stresskonsultation vil HR:

  • Blive indført i den nyeste viden om stress og årsager til stress
  • Lære at vurdere stressniveauet hos organisationens medarbejdere og intervenere adækvat
  • Blive skarp på HR’s interne rolle i stressrådgivning af både ledere og medarbejdere
  • Få indblik i stressfremkaldende faktorer i moderne vidensvirksomheder
  • Få værktøjer til at trimme organisationen så stressfaktorer reduceres
  • Få redskaber til at formulere en stresspolitik
  • Få en template til et professionelt stressberedskab

På kurserne sættes der fokus på at styrke HR-funktionen i rådgiverrollen. Der er fokus vurdering af medarbejdernes stressniveau og korrekte interventioner, på stressrådgivning og metoder til support af ledere og på praktisk implementering af løsninger i virksomhedernes afdelinger.

Kursernes tilrettelæggelse

Matzaus HR-kurser tilrettelægges i samarbejde med HR som virksomhedsinterne kurser af typisk to – tre dage eller efter behov.

Kurserne veksler mellem oplæg, øvelser og dialog baseret på HR’s erfaringer fra organisationens hverdag.

HR-s evne til at håndtere stress proaktivt og professionelt styrkes, og der sættes fokus på den forebyggende opgave såvel som på den reaktive opgave, hvor den stress, der allerede er en realitet i organisationen, behandles professionelt og korrekt.

Kontakt os på teleton 70 23 09 77 eller info@matzau.dk, hvis du ønsker at høre nærmere om mulighederne for HR-træning i jeres organisation.

 


Majken Matzau  gæster Aftenshowet på DR

Majken Matzau forklarer her, hvordan ansvar og indflydelse skal følges ad for at skabe en bæredygtig organisation.

Hør her, hvornår du skal sige nej tak til en opgave. Også selvom den er vældig prestigefyldt.

 

Skriv et svar