Matzau Erhvervspsykologer Lederudvikling

Vi lærer jeres medarbejdere at spotte stressen, før stressen spotter dem

Mange stresssygemeldinger kan tages i opløbet, hvis man spotter stressen tidligt nok og intervenerer korrekt. Et af indsatsområderne i en forebyggende stressstrategi er således, at klæde både ledere og medarbejdere på til at spotte stresssymptomer og reducere kilder til stress, førend en stressreaktion udvikler sig til reel stress.

På vores kurser for medarbejdere i stresshåndtering punkterer vi stressmyterne og løfter sløret for, hvad stress i virkeligheden er, og vi lærer medarbejderne de vigtigste grundregler til at undgå stress.

På Matzaus stresshåndteringskurser vil medarbejderne:

  • Lære hvad stress er – og hvad stress ikke er
  • Lære at spotte stress-symptomer hos sig selv og hinanden
  • Lære at gennemskue kilderne til  stress og gøre noget ved dem
  • Få et fælles sprog til at italesætte belastninger
  • Få redskaber til stressreducerende organisering af arbejdet
  • Få værktøjer til at skabe balance i en kompleks hverdag

Vores stresshåndteringskurser henvender sig til medarbejdere, teams og afdelinger med det formål at lære medarbejderne at spotte, forebygge samt at reducere stress.

På kurserne lægges vægt på det personlige såvel som på det arbejdsrelaterede, og der skabes mulighed for at deltagerne gennem dialog etablerer et fælles sprog og forståelse for stress.

Endvidere fokuseres der på, at deltagerne får redskaber og fælles aftaler med hjem til at skabe balance i dagligdagens arbejdsliv såvel som i eget liv.

Der er ingen grænser for, hvor mange deltagere, der kan være med på kurserne. Et stresshåndteringskursus varer typisk en dag og kan rekvireres som internt kursus af alle virksomheder.

Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg, øvelser og dialog baseret på deltagernes oplevelser og erfaringer fra hverdagen.

Kontakt os på telefon 70 23 09 77 eller info@matzau.dk, hvis I ønsker at booke et kursus eller høre nærmere om mulighederne for jeres organisation.

 

_________________________________________________________________________________________

Majken Matzau  punkterer myter om stress på TV2

Majken Matzau forklarer her, hvordan mænd og kvinder er lige udsatte for stress samt hvad man gør ved den stress, der allerede er en realitet. 

 

Skriv et svar