Stresskurser for medarbejdere

Vi lærer jeres medarbejdere at spotte stressen, før stressen spotter dem

Stresshåndteringskurser for medarbejdere

- Forebyggende kurser og workshops

Matzau Erhvervspsykologer er leverandør af stresskurser til førende danske virksomheder, såsom Novo Nordisk, Danske Spil, LEGO, COOP Danmark og Topdanmark mfl.

Mange stresssygemeldinger kan tages i opløbet, hvis man spotter stressen tidligt nok og intervenerer korrekt. Det koster nemlig en vidensvirksomhed op mod 4 mio kr. at have en langtidssygemeldt specialist. 

Et af indsatsområderne i en forebyggende stressstrategi er således, at klæde både ledere og medarbejdere på til at spotte stresssymptomer og reducere kilder til stress alle organisationens forretningsområder. 

På vores kurser for medarbejdere i stresshåndtering punkterer vi stressmyterne og løfter sløret for, hvad stress i virkeligheden er, og vi lærer her medarbejderne de vigtigste grundregler til at undgå stress.

Vi lægger vægt på det personlige såvel som på det arbejdsrelaterede, og deltagerne vil igennem dialog etablerere et fælles sprog og forståelse for stress. Dette medfører, at det bliver langt lettere at spotte stress hos både sig selv og hinanden og forebygge fremfor at sygemelde.

Endvidere fokuseres der på, at deltagerne får viden, redskaber og fælles aftaler med hjem til at skabe trivsel og balance i dagligdagen.

Kontakt os

På Matzaus stresshåndteringskurser vil medarbejderne:

Vores stresshåndteringskurser henvender sig til medarbejdere, teams og afdelinger med det formål at lære medarbejderne at spotte, forebygge samt at reducere stress. Vi har mere end 20 års erfaring med at undervise både ledere og medarbejdere i stresshåndtering samt i at facilitere virksomhedsinterne stressworkshops i alle organisationens områder. 

Book et stresskursus

Kontakt os hvis du ønsker at booke et stresskursus, en stressworkshop eller tale med os om pris, form og indhold.

Hvordan ser et stresskursus ud?

Der er ingen grænser for, hvem og hvor mange , der kan deltage på kurserne. Et stresskursus varer typisk en dag og kan rekvireres som virksomhedsinternt kursus.

Stresskurset kan gennemføres på dansk såvel som engelsk og veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser og dialog baseret på deltagernes egne erfaringer.

Stresskurset kan endvidere gennemføres både med fysisk fremmøde såvel som igennem et webinar.

Mød vores undervisere

Direktør Majken Matzau er en Danmarks førende eksperter i stress, med mere end 25 års erfaring i at uddanne og undervise både professionelle såvel som ledere og medarbejdere i stress og stress management. 

Alle Matzaus erhvervspsykologer er uddannet i Majken Matzaus metode og har mange års erfaring i både undervisning og facilitering såvel som rådgivning af ledergrupper, HR samt individuelle ledere og medarbejdere.

Du kan læse mere om vores erfarne undervisere ved at klikke nedenfor.
Kontakt os på telefon 70 23 09 77 eller info@matzau.dk, hvis du ønsker at rekvirere et kursus.

Book Foredrag i stressmanagement med Erhvervspsykolog Majken Matzau

Matzau Erhvervspsykologer er førende indenfor stresskurser

Med Matzau som leverandør går organistaionsudvikling og stresskurser hånd i hånd

“Samarbejdet med Kirsti Andersson og Matzau Erhvervspsykologer har været meget professionelt, og jeg kan kun udtrykke begejstring ved planlægning og eksekvering af stresskurset. Der blev skabt et rum hvor alt var tilladt at sige. Samtidig var det skønt, at der kom faglige ting, jeg kan bruge i mit virke, men også ting jeg kan bruge imellem mine kollegaer og optimering af praksis.

Det var virkeligt givtigt at lære, hvad der er reaktionsmønsteret under pres. Så kan vi afkode hinanden, før der sker noget.

Jeg vil absolut anbefale Matzau Erhvervspsykologers Stresskursus.”

Brian Nørgaard

Ledende læge
Vorgod Lægehus

”Jeg tager rigtig meget med fra stressworkshoppen med Majken Matzau. 

Det bliver svært for mig at komme igennem med budskabet om, at de skal være påpasselige med hård træning. Det ligger så indgroet i vores kultur, at træning kun er godt og jo mere jo bedre.

Men der er nogle rigtig gode argumenter i Majkens materiale, og der er nogle rigtig gode vinkler, som jeg kan bruge i den forbindelse.

Jeg vil klart anbefale Matzau Erhvervspsykologers  stressworkshop.”

Bente Knudsen

Senior Sergeant
Forsvaret

“Mange tak for en herlig workshop krydret med god humor og virkelig indsigt i stress.

Største indtryk var, at motion er nedbrydende ved stresskollaps. Det gav selvfølgelig god mening efter jeres forskelllige indlæg igennem workshoppen.

Dog gav det rigtig god forståelse, at Majken samtidig gav os viden om de mentale påvirkninger.

Det kan vi fremadrettet blive bedre til at informere om ud fra jeres fantastiske workshop rundt omkring i landet.

Jeg vil klart anbefale jeres kursus.”

Ivan Plauborg

Sales Coordinator
ES Sydenergi

Matzau i medierne

Majken Matzau fungerer som ekspert i DR, TV2, JP, Berlingske mm.

Majken Matzau punkterer myter om stress på TV2

Majken Matzau forklarer her, hvordan mænd og kvinder er lige udsatte for stress samt hvad man gør ved den stress, der allerede er en realitet. 

Mere end 25 års erfaring

...Med at undervise og støtte ledere og medarbejdere i alle typer virksomheder

“Det inspirerede mig meget at opleve stemningen, som Majken skaber via sin store viden, hun deler ud af – om om psykologi, stress og ledelse.

Det inspirerer mig, at Majken i den grad brænder for og brænder igennem med sine budskaber. 

Noget var kendt men meget var nyt og blev formidlet på en måde, så jeg forstod en masse nyt og fik helt nye indsigter.

Og jeg kunne have lyst til at høre og opleve det hele igen – lige nu! Jeg har taget med mig, at alt findes i mig, og at jeg ikke skal lede efter ro eller bekræftelse uden for mig selv. At jeg har adgang til at finde det i mig selv.

Jeg vil klart anbefale Matzau Erhvervspsykologers stresshåndteringskursus.”

Charlotte Horn

Global HR Director
3Shape,

“Jeg vil klart anbefale Matzau Erhvervspsykologers  workshop.  Jeg har været på stresskurser før, og det her var bare helt anderledes, fordi det føltes som om, du (Majken Matzau, red.) omfavnede os med din viden på en kærlig måde.

At du så gerne ville hjælpe os alle til at forstå at vi er gode nok. Jeg synes det lykkedes, det gik lige ind. Jeg ser det på en helt anden måde nu, og det er en lettelse.

Jeg har lært, at uklare roller, krav og forventninger har en kæmpe indflydelse, at det tager så lang tid at komme tilbage efter en afbrydelse, og at der er ubalance mellem ansvar og indflydelse.

Jeg vil klart anbefale Matzau Erhvervspsykologers stresskursus.”

Bente Jørgensen

Nordisk Logistik Specialist
3M Danmark

“Jeg vil klart anbefale Matzau Erhvervspsykologers kursus i stresshåndtering.

Det gjorde stort indtryk på mig at se de forskellige trin fra flow til kollaps. Hvor stor indvirkning selv små ting, som at blive forstyrret kan have, og hvor lang tid der går, inden man er tilbage, hvor man var, inden man blev forstyrret.

Hele aspektet omkring manglende kompetencer var nyt for mig. Og endelig forholdet imellem krav og indflydelse.

Det som gjorde størst indtryk på mig, var meditationen. Den sidste meditation med var helt utrolig.

Og så har jeg har lært, hvad det egentlig koster for en virksomhed at have langtidssygemeldte.”

Anne-Katrine Helsing

Area Manager
DHL

Majken Matzau punkterer myter om stress

Årsagerne til stress er nemlig slet ikke dem, de fleste antager

6 myter, der skaber mere stress

- Artikel om årsager og løsninger af Majken Matzau

Igennem de sidste 25 år, har vi kæmpet mod stressbølgen i DK. En af årsagerne hertil er, at vores stressforståelse er gennemsyret af en lang række myter om hvad stress skyldes, og hvordan vi løser det. Myter som i overvejende grad er skadelige og skaber mere stress.

Stressmyterne

  1. Du får stress, fordi du er perfektionist
  2. Løsningen på stress er personlig udvikling
  3. Stress er kun din egen skyld
  4. Stress skyldes privatlivet
  5. Du får stress af at arbejde for meget
  6. En gang stress – altid stress

 

Myte 1: Du får stress, fordi du er perfektionist

Det er en udbredt antagelse, at mennesker går ned med stress, på grund af ’noget i deres psyke’ – hvilket som regel defineres som lavt selvværd og perfektionistisk adfærd.

Denne antagelse stammer tilbage fra Friedmans 50 år gamle personlighedsteori om, at man kan kategorisere mennesker i A- og B-typer, og at det er A-typerne, der udvikler stress.

Og uagtet, at det let kan se sådan ud, når man møder et menneske, der er brudt sammen, er der dog i dag ikke evidens herfor, og nyere forskning gør op med myten om, at stress handler om persontypologi.

Forskeren Alexander Perski fra Karolinska Instituttet understreger i sin bog ”Stress och Sjukdom” således at stress kun i de færreste tilfælde handler om individuelle personlige faktorer, men derimod om langvarig belastning.

På samme måde, som en musearm skyldes overbelastning, skyldes stress altså også overbelastning og ikke en brist i din psyke, og kuren er ro.

Myte 2: Løsningen på stress er personlig udvikling

En udbredt antagelse er således, at de, der bliver syge af stress, er perfektionister med lavt selvværd.

Men hvis vi vender årsag og virkning på hovedet, må disse reaktioner og tunge følelser snarere ses som en reaktion på overbelastningen.

Når et menneske kollapser med stress, bryder de personlighedspsykologiske strukturer sammen. Er dette sammenbrud et udtryk for en personlighed med lavt selvværd, der har behov for udvikling? Eller er dette snarere et symptom på langvarig overbelastning af en i grunden stærk personlighed?

Selvfølgelig er der store personlige forskelle på, hvad der stresser os, hvor robuste vi er, og hvordan vi håndterer stress. Men på samme måde som et forvredet led eller en musearm som før nævnt skyldes overbelastning i højere grad end noget i personens psyke, skyldes stress også overbelastning i højere grad end ’noget’ iboende i psyken

Det eneste, der da reelt skal til for at heale stressbelastningen, er at stoppe belastningen. Med andre ord; kuren mod stress er ro. Ikke personlig udvikling.

Der er stor forskel på hvilken optik man som udgangspunkt lægger på et stressramt menneskes situation; at han brød sammen fordi han havde følelsesmæssige problemer – eller at han fik følelsesmæssige problemer på grund af lang tids overbelastning.

Det sidste perspektiv letter den individuelle tunge skyldfølelse og dermed helingsprocessen gevaldigt.

 

Myte 3: Stress er kun din egen skyld

Når man antager, at det er bestemte personlighedstyper, der rammes af stress, antages det således også, at det derfor er den enkeltes skyld at han har fået stress.

Og dette er en myte, der er i den grad er til hindring for, at vi kan få løst stressproblematikken.

Videnscenter for arbejdsmiljø’s kampagne ”Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab” rammer her plet i fht. at løse stressproblematikkerne.

Kun ved at gennemskue, at hele systemet; samfundet, familiestrukturen, kulturen, arbejdspladserne, kolleger, chefer, fagligt og personligt netværk medvirker til at skabe stressbelastning på kryds og tværs, bliver det muligt at ændre på de parametre, som er med til at give stress. Derfor er og bliver stress et fællesansvar.

Det er unyttigt at eksportere en stressramt medarbejder ud af huset til stressbehandling og så regne med at alt er i orden, når han kommer tilbage.

For at stressproblemet ikke opstår igen, skal der laves ændringer i organisationen. Hvis man kun ser på, at det er personens egen skyld og i øvrigt ansvar at blive ”repareret”, så ender det oftest med, at personen igen bliver stresset efter kort tid på arbejdspladsen.

 

Myte 4. Stress skyldes privatlivet

En udbredt myte er endvidere her, at stress ofte skyldes forhold i privatlivet.

Nyere undersøgelser viser dog, at 93 % af de stresssygemeldte angiver jobrelaterede faktorer som årsag til deres stresskollaps. Dette dermed ikke sagt, at stress-syndromet ikke også skyldes en lang række øvrige faktorer i både privatlivet, samfundet og tidsånden. For stress er en reaktion på helheden.

Men nogle ledere antager, at årsagen til medarbejdernes stress primært findes i forhold i privatlivet, hvilket naturligvis er helt forkert.

I virkeligheden sker der ofte det, at medarbejderen forsøger at strække sin personlige energi længere og længere i bestræbelserne på at løse sine opgaver – til trods for at der er huller i ressourcerne og organisationen, idet medarbejderen antager at årsagen til at han ikke kan lykkes med opgaven er hans egen utilstrækkelighed. Men som regel er det i organisationen, der er utilstrækkelighed.

 

Myte 5: Du får stress af at arbejde for meget

93 % af de sygemeldte angiver jobrelaterede faktorer som årsag til deres stresskollaps (NFA).

Men ingen af de nævnte faktorer handler om, at der bliver arbejdet for mange timer? Alligevel antager mange, at det er antallet af timer, vi arbejder, som er årsagen til stress. Der findes masser af mennesker, der arbejder rigtig mange timer om ugen, som slet ikke bliver stressede, og der findes masser af mennesker, der kun arbejder få timer om ugen og alligevel bliver stressede.

Derfor skyldes stress ikke antallet af timer vi arbejder. Desværre. For så var det jo let at løse problemet.

Årsagerne til, at vi udvikler stress i vores arbejdsliv er langt mere komplekse, og langt sværere at gennemskue; endsige løse.

Det som stresser os på jobbet er faktorer som uforudsigelighed, manglende kompetence, manglende indflydelse, afbrydelser, konflikter, kompleksitet og mange forandringer, og det er gennem at løse og balancere disse stressfaktorer, at vi får fat i roden til stressproblemet.’

Myte 6: En gang stress – altid stress

Det er en udbredt antagelse, at når vi først går ned med stress, bliver vi sårbare overfor stress, og kommer aldrig helt tilbage på toppen igen.

Dette er dog ikke sandt. Når vi kollapser med stress, er det altid et udtryk for, at vi over længere tid har overhørt signalerne fra kroppen om, at vi er på vej i en usund og skadelig retning i livet.

Med andre ord, skærer vi forbindelsen over til os selv, og mister gradvist kontakten til kroppen i kampen for at levere, servicere og få det hele til at hænge sammen. På et tidspunkt brænder vi sammen – og dette er kun naturligt.

Et stresskollaps kan være den største gave i livet, idet vi her bliver tvunget til at komme hjem i os selv igen og atter blive hele mennesker, efter alt for længe at have splittet vores energi i for mange retninger.

Når vi efter et stresskollaps er helet igen – dvs. at, kroppen, sindet og ånden igen er i perfekt balance, er vi ikke blevet mere sårbare overfor stress i livet, sådan som mange antager. ”Jeg kan ikke klare så meget, som jeg plejer”, siger de.

Men det er netop dette, som er læringen. De kunne heller ikke klare så meget før i tiden. De overtrak på energikontoen, overhørte alle advarselssignalerne og mistede gradvist sig selv.

Når man først én gang har været igennem et stresssammenbrud – og har fået kontakt til sig selv, og man har lært det, som er nødvendigt – nemlig at mærke sin krop, at lytte efter signalerne og drage omsorg for egen krop og psyke – vil man naturligt mærke sine signaler klart og tydeligt samt handle derefter.

Vi bliver derfor ikke stækkede– men derimod stærkere – af at have gennemlevet et stresskollaps.

Matzau Erhvervspsykologer er førende indenfor stresshåndtering

Med Matzau som leverandør går organistaionsudvikling og stresskurser hånd i hånd

“Vi har brug for flere af din slags (Majken Matzau) som kan handle, handle hurtigt og med stor professionalisme og personligt engagement – fantastisk.

Du er kort sagt hamrende dygtig, ikke mindst i forhold til din ekspertise i forbindelse med stressramte medarbejdere. Og her skal du have stor ros. Jeg valgte ikke at gå via vores egne PFA-ordninger – de er generelt ikke gode nok, og du har været helt fantastisk – igen – så tak for hurtig indsats og opfølgning.”

Trine Mulvad

Senior Vice President
Novo Nordisk

“Heldigvis ser det ud til at vi har fået styr på stressen hos os, takket været jeres hjælp. Det har været et super samarbejde og utroligt lærerigt for os.

For nylig havde jeg alle arbejdsmiljøgrupper samlet. De kom med deres bud på hvordan vi vedligeholder trivslen og fortsat forebygger.

Ud fra dette temamøde tror jeg på, at vi har fået styr på hvordan vi håndterer pres og belastninger i fremtiden.”

Inger Lis Sørensen

HR Konsulent
Fælles Fagligt Forbund

“Jeg har i flere år samarbejdet med Majken Matzau, og har været meget tilfreds med både den måde hun har arbejdet på, vores samarbejde og ikke mindst de resultater, som dette har givet.

Vi har fra virksomhedens side kunnet spore tilfredsstillende resultater ift en forbedret arbejdsmæssig indsats.

Jeg giver derfor gerne Majken (Matzau) og Matzau Erhvervspsykologer mine bedste anbefalinger.”

Henrik Horn-Møller

HR-Chef
Topdanmark

Du kan kontakte os i fuld fortrolighed

Ring eller skriv til Matzau Erhvervspsykologer

matzau

Kontakt Matzau Erhvervspsykologer

Vi står klar til at hjælpe dig

Alle vores erhvervspsykologer har mange års erfaring som undervisere og facilitatorer af kurser, workshops og udviklingsforløb i stresshåndtering for førende vidensvirksomheder.

Du kan ringe og skrive til os i fuld fortrolighed, og du kan forvente at høre fra os, så snart vi har modtaget din henvendelse. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Vil du opdateres som en af de første og modtage gode tilbud?

Tilmeld dig vores mailingliste

Tilmeld dig vores mailingliste og få:

Vi kan hjælpe dig i hele landet

Matzau Erhvervspsykologer i København, Nordsjælland, Jylland og Fyn