Stressforebyggelse

Forebyg stress og undgå sygemeldinger

Forebyg stress i virksomheden

- Og undgå dominoeffekten

Matzau Erhvervspsykologer er førende i Danmark indenfor forebyggelsesstrategier i moderne virksomheder.

Det koster mellem to og fire millioner kr. for en moderne vidensvirksomhed at have en stresssygemeldt nøglemedarbejder eller specialist. Årsagen til denne store omkostning er projekter, som udsættes eller går galt, samt dominoeffekten som altid opstår i kølvandet på sygemeldinger i vidensvirksomheder, da man ikke bare kan ringe til et vikarbureau og erstatte en specialistmedarbejder.

Derfor øges presset på de øvrige medarbejdere, som over tid derfor også udvikler stress.

Når en virksomhed først har bevæget sig ind i en negativ stressspiral, er det omkostningsfuldt og svært at vende. Derfor er enhver moderne vidensvirksomhed i dag kaldet til at arbejde proaktivt med forebyggelse og sikre sig mod sygemeldinger.

Kontakt os

Stressforebyggelse

- Udvikling af HR & topledelse

Matzau Erhvervspsykologers kerneopgave er forebyggelse af stress i vidensvirksomheder igennem rådgivning af og samarbejde med HR. Et forebyggende forløb retter sig mod alle led i organisationen: Topledelse, HR, ledere / projektledere og medarbejdere. Med Matzau Erhvervspsykologer som sparringspartner får du og din virksomhed:

Igennem sparring og rådgivning bliver I som virksomhed klædt på til professionelt at forebygge, lede og håndtere stress i organisationen, således at alle parter kender deres rolle, deres opgave og deres ansvar gennem en skarp stresspolitik og forebyggelsesstrategi.

Kontakt os

Kontakt os hvis du ønsker at høre mere om vores forebyggelsesstrategier, eller hvis I har akut brug for hjælp.

Vi står klar til at hjælpe jer i dag.

Stressforebyggelse i organisationen

- Udvikling & forebyggelse i hele virksomheden

I forlængelse af indsatsen i HR og Topledelsen implementerer vi dernæst forebyggende tiltag for jeres ledere / projektledere og medarbejdere. Med Matzau Erhvervspsykologer som leverandør får du og din virksomhed i forlængelse af ovenstående:

Book Stressforebyggelse hos Matzau Erhvervspsykologer

Vi hjælper jeres ledere & medarbejdere

Sæt ind, før det går galt, igennem individuelle coaching- & rådgivningsforløb

Individuelle samtaler

- Forebyggende coaching- & rådgivningsforløb

Matzau Erhvervspsykologer tilbyder endvidere erhvervspsykologiske coaching- og rådgivningsforløb til både ledere og medarbejdere med fokus på forebyggelse af stress, arbejdsglæde, og personlig udvikling i den professionelle rolle.

Vi har her samarbejdsaftaler med en lang rækkevirksomheder, som typisk tilbyder deres ledere og medarbejdere en klippekortsordning på 5 individuelle coaching- og rådgivningssessioner hos vores erfarne erhvervspsykologer.

I et forebyggende coachingforløb kommer jeres medarbejder til at vokse i sin professionelle rolle fremfor at knække, og jeres medarbejder vil blive klædt på med nye strategier og værktøjer til at navigere i en kompleks hverdag i det moderne arbejdsliv.

Erhvervspsykologisk rådgivning og vejledning indgår naturligt i coachingforløbet:

Indhold

- Forebyggende coaching- & rådgivningsforløb

Fakta om stress

Book tid til individuel stressrådgivning

Igennem et coaching- og rådgivningsforløb hos Matzau Erhvervspsykologer kan stress tages i opløbet og stresssygemeldinger undgås.

Du kan læse mere om vores erfarne stressrådgivere ved at klikke nedenfor. 
Kontakt os på telefon 70 23 09 77 eller info@matzau.dk, hvis du ønsker at booke tid til et stressrådgivningsforløb.

Book Foredrag i stressmanagement med Erhvervspsykolog Majken Matzau

Mere end 25 års erfaring

...Med professionel stressforebyggelse i vidensvirksomheder

“Vi har brug for flere af din slags (Majken Matzau) som kan handle, handle hurtigt og med stor professionalisme og personligt engagement – fantastisk.

Du er kort sagt hamrende dygtig, ikke mindst ift. din ekspertise ifm stressramte medarbejdere. Og her skal du have stor ros. Jeg valgte ikke at gå via vores egne PFA-ordninger – de er generelt ikke gode nok, og du har været helt fantastisk – igen – så tak for hurtig indsats og opfølgning.”

Trine Mulvad

Senior Vice President, Novo Nordisk

“Heldigvis ser det ud til at vi har fået styr på stressen hos os, takket været jeres hjælp. Det har været et super samarbejde og utroligt lærerigt for os.

For nylig havde jeg alle arbejdsmiljøgrupper samlet. De kom med deres bud på hvordan vi vedligeholder trivslen og fortsat forebygger.

Ud fra dette temamøde tror jeg på, at vi har fået styr på hvordan vi håndterer pres og belastninger i fremtiden.”

Inger Lis Sørensen

HR Konsulent, Fælles Fagligt Forbund

“Jeg har i flere år samarbejdet med Majken Matzau, og har været meget tilfreds med både den måde hun har arbejdet på, vores samarbejde og ikke mindst de resultater, som dette har givet.

Vi har fra virksomhedens side kunnet spore tilfredsstillende resultater ift en forbedret arbejdsmæssig indsats.

Jeg giver derfor gerne Majken (Matzau) og Matzau Erhvervspsykologer mine bedste anbefalinger.”

Henrik Horn-Møller

HR-Chef, Topdanmark

Matzau i medierne

Majken Matzau fungerer som ekspert i DR, TV2, JP, Berlingske mm.

Majken Matzau er ekspert i stress på DR

Den største årsag til stress i vidensvirksomheder er ubalance mellem roller, ansvar og indflydelse. 

Se med her i indslaget, når Majken Matzau forklarer, hvordan ansvar og indflydelse skal følges ad for at skabe en bæredygtig organisation, hvor trivsel, flow og performance går hånd i hånd.

Matzau Erhvervspsykologer i Oticon

Læs her om Majken Matzaus møde og arbejde med topledelsen i Oticon

"Man får jo ikke stress af at have haft en hård barndom"

- Artikel om topledelsens & HR's opgave af Majken Matzau

”Man får jo ikke stress af at have haft en hård barndom. Det har vi fundet ud af. Men hvad får man det så af?”

Sådan indledte den administrerende direktør fra Oticon vores møde, da jeg for et en del år siden blev inviteret til et samarbejde med Oticon, hvor vi dels skulle udrede årsager til det dengang meget høje stressniveau i Oticon og dels skulle udvikle og implementere en større stressstrategi.

Lige siden har jeg husket den administrerende direktørs åbningsreplik. Han slog i den grad hovedet på sømmet, og jeg har aldrig hørt mit eget budskab klarere end her.

”Man får jo ikke stress af at have haft en hård barndom. Men hvad får man det så af”?

For det er præcis denne forståelse, der rummer kimen til at skabe bæredygtige løsninger. Denne topleder var fuldt bevidst om, at årsagen til Oticons høje stressniveau ikke lå i medarbejderens personligheder men derimod var en reaktion på deres egen ledelse.

Og her var Oticon mange skridt foran så mange andre vidensvirksomheder, som kæmper med de samme problemer, men hvor det stadig fejlagtigt antages, at årsagen til medarbejdernes stress skal findes i deres individuelle psyker, og hvor der derfor behandles med personlig udvikling, personlighedstest og lignende.

Årsager og løsninger

Igennem et par år arbejdede vi tæt sammen med Oticons topledelse samt HR og fik afdækket kilderne til det høje stressniveau samt udviklet og implementeret de nødvendige interventioner.

Årsagerne til det høje stressniveau i Oticon var en kombination af klassiske faktorer i moderne vidensvirksomheder, som har et meget højt forandringstempo.

Således var der blevet gennemført et hav af organisationsændringer, og der var generel uklarhed i de organisatoriske processer, mål og roller, samtidig med at man havde meget travlt.

Ud fra denne kortlægning af de organisatoriske ubalancer udsprang de løsninger og tiltag, som var nødvendige for, at Oticon kunne skabe et arbejdsmiljø, som var bæredygtigt og sundt i en fremtid præget af forandring og højt tempo.

Under hele forløbet samlede vi i samarbejde med HR viden og erfaringer op fra alle Oticons forretningsområder, som blev meldt tilbage til topledelsen, der konsekvent gik forrest i bestræbelserne på at forstå, hvordan de selv som øverste ledelse var årsag til det høje stressniveau og derfor også tog reelt ledelsesmæssigt ansvar for at løfte opgaven og iværksætte de rigtige fremadrettede ledelsesmæssige interventioner.

I forlængelse heraf udviklede vi strategier, trænede alle ledere og projektledere i stressmanagement, vi udviklede, trænede og opgraderede HR-funktionen, og vi holdt foredrag og gå-hjem-møder i hele organisationen.

Oticons forløb er et mønstereksempel på, hvordan man som øverste ledelse har mulighed for at håndtere sit ledelsesmæssige ansvar og sin ledelsesopgave. Og da processen var gennemført, havde Oticon nået sine mål for reduktion af stresssygefravær og var kommet styrket ud på den anden side med en stærkere, klarere og langt mere robust organisation.

Topledelsens opgave

Så lad os nu slå fast med syvtommersøm: Hvis topledelsen i en virksomhed ikke tager ansvar, skaber det en endeløs stressspiral.

Det koster op mod 4 millioner kr. at have en langtidssygemeldt specialist i en vidensvirksomhed, og når først én medarbejder kollapser, følger der hurtigt flere med, hvis ikke virksomheden tager ved lære og hurtigt griber ind med stressreducerende tiltag.

Daglig dialog og forhandling på tværs og opadtil i organisationen er afgørende for at vende stressudviklingen. Topledelsen bør gå forrest og skabe klarhed gennem at invitere til debat og forhandling om roller, krav og mål.

Ledelse af stress

Topledelserne har således afgørende betydning for at forebygge, lede og dæmme op for stress i egne organisationer.

Dertil kommer en professionel HR-funktion – samt samarbejdet med veluddannede og erfarne eksterne rådgivere og behandlere.

Så længe den stressramte medarbejder svæver i sin egen personlige orbit, bliver medarbejderen bærer af organisationens mangel på sammenhængskraft, og dette har enorme konsekvenser for den stressramte medarbejder, som personligt kommer til at betale med sin værdighed og sin følelse af betydning i livet.

Konsekvenserne for virksomhederne er ligeledes enorme, idet der altid kommer flere sygemeldinger til, hvis der ikke skabes intern læring og tilpasning i organisationen af mål, krav og ressourcer, og herved stiger frustrationsniveauet og utilfredsheden, samtidig med at produktiviteten og samhørighedsfølelsen falder.

Enhver virksomhed har et valg; vil man tage ansvar og investere tid og ressourcer i at opgradere sin organisation, sine ledere og sine medarbejdere?

Eller vil man lade medarbejderne tage skraldet, symptombehandle stresstilfældene som vilkårlige hændelser i organisationen og lade stå til i dagligdagens brandslukning?

Konsekvensen er indlysende.

Valget er ledelsens.

Bemærk: Oticon har givet lov til, at vi må fortælle om deres forløb.

Du kan kontakte os i fuld fortrolighed

Ring eller skriv til Matzau Erhvervspsykologer

matzau

Kontakt Matzau Erhvervspsykologer

Rådgivning & samarbejde med HR

Alle vores erhvervspsykologer har mange års erfaring med rådgivning af samt samarbejde med HR. 

I kan ringe og skrive til os i fuld fortrolighed, og I kan forvente at høre fra os, så snart vi har modtaget din henvendelse. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Matzau Erhvervspsykologer har +25 års erfaring

Lad os hjælpe jer med jeres stress-strategi, jeres stressberedskab & stresspolitik

“En af vores medarbejdere blev stress ramt, og vi brugte ME (Matzau Erhvervspsykologer) til rådgivning om, hvordan vi som arbejdsgiver skulle håndtere situationen samt senere til tilbageslusning af medarbejderen på arbejdspladsen. Desuden fik den pågældende medarbejder et forløb hos en af ME’s psykologer.

Vi fik sikkerhed i, hvordan vi som arbejdsgiver skulle forholde os til en situation med en stressramt medarbejder.

Samtidig kunne vi gennem ME tilbyde medarbejderen et forløb til at komme igennem sin stresssygdom samt ruste medarbejderen til i fremtiden at være mere stressresistent.

Forløbet med ME har ført til at medarbejderen nu er retur på arbejdspladsen og fungerer godt”

Adm. Direktør Lars Holte

Central Denmark EU Office

Vi kan hjælpe jer med stressforebyggelse i hele landet

Matzau Erhvervspsykologer i København, Nordsjælland, Jylland og Fyn