Træn ikke under en stresssygemelding

Skrevet af direktør

Majken Matzau

Majken Matzau

Træn ikke under en stresssygemelding

Af Majken Matzau

Af Majken Matzau

Træning under sygemelding

 

TRÆN IKKE UNDER EN STRESSSYGEMELDING

Ingen bliver sygemeldt med stress i stressens lette faser, hvor træning har positiv effekt på stressresponsen. For det første er det her ikke slet ikke nødvendigt med en sygemelding, og for det andet er stressen sjældent erkendt. Det er stort set altid først ved et kollaps, at stressen erkendes, og der sygemeldes. Og her skal der sygemeldes længe nok, og sygemeldingen skal bruges alene på ro og hvile. Ellers har sygemeldingen ingen eller kun ringe effekt.

Under sygemeldingen aftager stressresponsen langsomt i nerveystemet, og under hele sygemeldingen bør der ikke trænes. Træning øger stressresponsen i nervesystemet, og det virker kontra på helingsprocessen, når man først er reelt stresskollapset. Er man derimod kun lettere stressbelastet, er træning som før nævnt en effektiv måde at øge robustheden overfor stress. Men ikke ved kollaps og sygemelding.

Her kan du se den omvendte Stresstrappe: Raskmeldingstrappen for bevægelse og genoptræning i faserne under en stress-sygemelding. Hver fase varer et nøje afmålt antal måneder. Samlet set et halvt år, alt andet lige, førend grøn zones nås.

Bemærk at der på intet tidspunkt indgår hård træning under selve sygemeldingen. Derimod er ro og hvile gennemgående under hele sygemeldingen.

Først når stressen helt har sluppet i nervesystemet, er det tid til at få nytteeffekt fremfor yderligere stressbelastning af træning.

Blid bevægelse og udstrækning kan derimod virke healende og genopbyggende for nervesystemet under sygemelding.

Du kan downloade Rigtige mænd går også i sort – Kapitel5, Træning og Stress, kvit og frit her og få uddybende forklaringer og anbefalinger:

Rigtige mænd går også i sort
Download Kapitel 5: Træning og stress
Del denne artikel:
Print

Kontakt os

Flere artikler