Du skal bare tage dig selv i nakken

Skrevet af direktør

Picture of Majken Matzau

Majken Matzau

Du skal bare tage dig selv i nakken

Picture of Af Majken Matzau

Af Majken Matzau

”Du skal bare tage dig selv i nakken”

»Når tre ud af fire Djøf-studerende siger, at de er stressede eller ensomme, så må der være gået inflation i begreberne. Det skal være hårdt at gå på universitetet, og jeg vil opfordre de studerende til at tage sig selv lidt i nakken og også selv tage ansvar for deres uddannelse«,

Således udtaler uddannelsesminister Morten Østergaard sig i dag, om Djøfs nye stressundersøgelse blandt de studerende på landets universiteter og handelsskoler.  Undersøgelsen viser at 72% af de studerende er stressede, hvilket er et et absurd højt tal.

Morten Østergaards forståelse af et så omfattende kollektivt problem blandt de studerende er således, at det er de studerendes egen skyld, at de er stressede, og at løsningen derfor må være, at ”de bare skal tage sig selv i nakken”.

Morten Østergaard bliver her talsmand for en af vor tids største misforståelser omkring stress, netop at det alene er den stressedes egen skyld og ansvar, at vedkommende har udviklet stress. Ligesom den klassiske undvigefinte også demonstreres smukt her: ”Der må være gået inflation i begreberne”.

Denne type holdninger ser jeg en gang imellem hos de øverste ledelser i større virksomheder. Virksomheder, som netop har en absurd høj grad af stress-sygemeldinger i organisationen.

For i virksomheder, som jo er organiseret i hierarkier, hvor nogle bestemmer over andre, må der dog i høj grad følge et ansvar med indflydelsen. Det nytter ikke meget at kræve, at medarbejdere skal tage personligt ansvar for at sige fra, hvis virksomheden ikke har en kultur, hvor der bliver meldt ud og lyttet i ligeværdighed og tryghed. Og dette er undtagelsen snarere end reglen i øjeblikket, hvor fyringer og nedskæringer truer de fleste virksomheder.

Det er denne klassiske ledelsesfejl, vi ser i Morten Østergaards udmelding i dag. Fremfor at tage ansvar som ’topledelse’ lægges ansvaret over på de individuelle ’medarbejdere’, som kommer til at føle sig som personlige fiaskoer, når deres ressourcer ikke strækker sig til at nå ’virksomhedens’ urealistiske mål og stramme deadlines, samt til at løse komplekse opgaver med uklare retningslinjer og krav.

Sidst – men bestemt ikke mindst, ser vi her også verdens dårligste råd til stressramte: ”Du skal bare tage dig selv i nakken”.

Det er præcist sådanne antagelser, som netop er årsagen til, at stressproblemet er så udbredt og samtidig svært at løse.

’Ledelsen’ bør her tage ansvar for at få styr på uddannelsesinstitutionernes rammer, ressourcer, krav og processer, så de studerende har mulighed for at gennemføre deres studier i en tilstand af flow, engagement og glæden ved at lære og udvikle sig.

Kom igen, Hr. Minister.

Del denne artikel:
Print

Kontakt os

Flere artikler

VIndermentalitet

Når Kongen finder hjem

I begyndelsen af året fik jeg en henvendelse om Executive Coaching fra en mand i slutningen af 50’erne, som både har skabt og solgt en lang række særdeles

Læs mere»