Nu er det nok!

Skrevet af direktør

Picture of Majken Matzau

Majken Matzau

Nu er det nok!

Picture of Af Majken Matzau

Af Majken Matzau

Brev til Dansk Arbejdsgiverforening

I dagens presse (Politiken) udtaler Dansk Arbejdsgiverforening: “Nu er det nok! Det kan ikke nytte noget, at danskerne tror, det er arbejdspladsens skyld, hver gang de har det dårligt. Det kan lige så godt være ungerne, privatøkonomien eller skilsmissen, der tynger psyken.”

Sådan lyder meldingen friskt i dag fra Dansk Arbejdsgiverforening, der nu vil til at gå i kødet på de fagforbund, der forlanger, at flere danskere får anerkendt psykiske lidelser som stress som arbejdsskader.

Men kære Arbejdsgiverforening; Ja stress er skam en reaktion på ‘det hele’, det private såvel som det arbejdsrelaterede. Men hovedårsagen til, at mennesker i arbejde i dag, overbelastes og bliver syge, findes altså i vores arbejdssfære, og retter sig mod kompleksitet, for mange og for hastige forandringer, uklare roller, opgaver og ansvar, uklare mål, underbemanding og for stramme deadlines, for bare at nævne nogle få parametre.

Alle disse parametre skal (og kan kun) håndteres og løses ledelsesmæssigt i de mange organisationer, hvori der indgår mennesker. Herunder også de organisationer, som de mange, mange ledige indgår i, i vores land.

Psykisk arbejdsmiljø er og bliver en ledelsesopgave. Arbejdsrelateret stress er et ledelsesansvar, og kan ikke reduceres til, at være noget, der skyldes medarbejdernes private forhold, og ej heller medarbejdernes psykologi eller individuelle personligheder.

Der er ingen evidens i forskningen for, at stress skyldes personlighedstypologier, som fx. perfektionisme, og ej heller for, at hovedårsagen til den høje stressforekomst skal findes i privatsfæren.

Se fx. resultaterne af de interessante undersøgelser, som A4 frigav for et par år siden, som direkte modsiger disse antagelser om, at årsagerne til stress skal findes i medarbejdernes privatliv:

“Både hos Dansk Erhverv og Ledernes Hovedorganisation påpeger man samstemmende, at årsagen til stress også skal findes i medarbejdernes privatliv.

Men dette står i skærende kontrast til undersøgelsen foretaget for Ugebrevet A4. Her angiver kun otte procent, at rent private årsager er grunden til deres stress. Hele 91 procent siger, at arbejdet helt eller delvist har skylden.

Alligevel tillægger Dansk Erhverv det private årsager, når 68 procent af tidligere stress-syge ikke har fået det bedre tilbage i jobbet.”

Så ja.. Nu må det stoppe. Det må stoppe, at ledelserne i organisationerne ikke har reel kontakt og interesse indadtil og nedadtil og ikke tager ansvar for hele tiden at balancere det menneskelige interne energiregnskab.

Vi har alle ansvaret for vores eget liv. Bestemt. Men ledelserne har det fulde ansvar for at lede deres virksomhed og deres medarbejdere på en ansvarlig måde, således at medarbejderne, som jo refererer til leder på leder i tunge, hierarkisk organiserede systemer, trives og har det godt. Rigtig godt.

Det er ikke medarbejdernes ansvar at skulle sige fra opad til i et hierarkisk system, hvor ledelsen ikke lytter, eller endnu værre fyrer de medarbejdere, der siger fra. For derefter så at få at vide, at ‘de jo bare kunne have sagt fra’, når de efterfølgende er blevet sygemeldte med stress.

En kaptajn har ansvaret for sit skib og går ned med sit skib. Han skyder ikke ansvaret fra sig og siger, at det var matrosernes skyld, at der blev lavet fejl. Det er Kaptajnens opgave at styre skibet samt at lede matroserne; at uddanne, supervisere og tillrettelægge arbejdet, så det kan udføres professionelt og ansvarligt af de relevante matroser til jobbet.

Dansk Arbejdsgiverforening bør hjælpe virksomhederne med at skabe de klare interne organisationer i deres medlemsvirksomheder, der faciliterer denne bevægelse mod ansvarlig bevidst ledelse af de interne menneskelige energiregnskaber. Det kan kun betale sig. Beregninger viser, at det koster op mod 4 millioner kr for en virksomhed at have bare en enkelt langtidsygemeldt ekspert eller leder. Do the math!

Så kære Arbejdsgiverforening; I skal være velkomne til at få et kursus hos mig. Så skal jeg klæde jer på, så I kan blive en del af løsningen, fremfor at forplumre bestræbelserne på at løse stressproblemerne i de danske virksomheder ved at give medarbejderne skylden.

Del denne artikel:
Print

Kontakt os

Flere artikler

VIndermentalitet

Når Kongen finder hjem

I begyndelsen af året fik jeg en henvendelse om Executive Coaching fra en mand i slutningen af 50’erne, som både har skabt og solgt en lang række særdeles

Læs mere»