Matzau

Stresscoachuddannelse

Deltag i gratis online intromøde
d. 22. august kl. 17 - 18

På vores online intromøde d. 22. august fortæller Majken Matzau om Matzau Stresscoachuddannelse, og du vil få rig mulighed for at stille dine spørgsmål. 

Du kan også booke en individuel afklarende samtale med Majken Matzau – skriv til os, så finder Majken tid. 

Velkommen til Matzau Stresscoachuddannelse

Certificerede Matzau Stresscoaches​
+ 150
Deltagende virksomheder
+ 100
Gennemførte hold
+ 0

Bliv certificeret på Matzau Stresscoachuddannelse

- Og bliv en Danmarks dygtigste stressrådgivere

Matzau Erhvervspsykologer har igennem mange år uddannet stresscoaches / stressrådgivere for en lang række førende virksomheder, herunder blandt andet Novo Nordisk, Velux, Rambøl, Deloitte, Oticon, Siemens, Tivoli, Danske Spil, Topdanmark og mange, mange flere.

Matzau Stresscoachuddannelse er en erhvervspsykologisk uddannelse, der henvender sig til professionelle, der ønsker at udvikle deres faglige ekspertise til at adressere og afhjælpe alvorlig stress hos deres kunder; herunder til rådgivning af såvel virksomheder som af individer.

Uddannelsen henvender sig således til ledere, HR-konsulenter, coaches, rådgivere, behandlere, terapeuter og tillidsfolk eller til dig, som blot personligt interesserer dig dybt for stress.

Det kræver ingen specialiseret foruddannelse at deltage på uddannelsen – heller ikke en coach-uddannelse, da der på Matzau Stresscoachuddannelse primært undervises i rådgivning. Det skyldes, at du på Matzau Stresscoachuddannelse uddannes til at arbejde med alvorlig stress, og her er coaching – som er et udviklingsredskab – ikke den rigtige samtale form. 

Den rigtige samtaleform til alvorlig stress er derimod rådgivning. På Matzau Stresscoachuddannelse lærer du at stille spørgsmål, så du kan give de rigtige svar. 

Efter at have gennemgået Stresscoachuddannelsen ved Matzau Erhvervspsykologer kan du praktisere professionel stressrådgivning på både virksomhedsplan og individplan, og hjælpe ikke bare de stressramte medarbejdere, men også virksomhederne med at nedbringe stress i deres organisation.

Du vil endvidere kunne agere rådgiver for såvel HR såvel som ledelsen i forbindelse med sygemeldinger samt hjælpe stressramte medarbejdere nænsomt og effektivt tilbage i arbejdet.

Datoer & pris

Hvornår?

5 x 2 dages moduler fra kl. 9:30 – 16:30.

Hold 18, 2024:

Modul 1: 12. – 13. september
Modul 2: 24. – 25. oktober
Modul 3: 28. – 29. november
Modul 4 16. – 17. januar 
Modul 5: 6. – 7. marts

Hvor?

Vesterbrogade 60A i København

Underviser?

Erhvervspsykolog Majken Matzau

Pris?

44.900 kr. ekskl. moms
56.125 kr. inkl. moms

Hvem?

Alle der arbejder eller ønsker at arbejde med stress i en professionel sammenhæng.
 
HR-konsulenter, ledere, undervisere, rådgivere, behandlere, terapeuter, tillidsfolk. Det er ikke nødvendigt at have forudgående coach-uddannelse.

Gratis intro-møde

Tilmeld dig vores online intro-møde d. 22. august kl. 17 – 18, hvis du vil møde Majken Matzau og høre mere om uddannelsen. 

Skriv til os på info@matzau.dk 

"Fantastisk blanding af teori og træning. Og så har det i den grad været en rejse på eget plan. Jeg er blevet bevidst om egne projektioner. En bevidsthed som gør, at jeg er blevet langt mere sikker i min stresscoaching. Tak Majken!"

Pia Blume, Senior Technician, Novo Nordisk

Det får du på Matzau Stresscoachuddannelse

- En erhvervspsykologisk uddannelse i professionel stressrådgivning

Det ville være mest korrekt at kalde Matzau Stresscoachuddannelse en stressrådgiver-uddannelse, da der som nævnt ovenfor primært undervises i rådgivning. Coaching er et udviklingsredskab, der kun egner sit til lettere stress, hvorimod rådgivning er den korrekte interventionsform til alvorlige stress.

På Matzau Stresscoachuddannelse lærer du således at styre både individer som virksomheder igennem alvorlige stressforløb, hvor sygemeldinger og efterfølgende indslusningsplaner er nødvendige. Og her er rådgivning den eneste og rette samtaleform.

Målet for en Matzau Stresscoach / Stressrådgiver er ikke blot at fungere som leverandør af stressrådgivning og -coaching, men ligeledes at kunne agere som professionel stressekspert og rådgiver for HR-funktionerne, ledelsesfunktionerne samt de øvrige involverede parter.

Hvis du selv har en HR- eller TR-rolle, lærer du på uddannelsen, hvad din respektive rolle er – hvad dit ansvar, din metode og din ramme er for at udøve intern professionel stressrådgivning. Det samme gælder for dig, der er leder eller dig, der er ekstern behandler eller rådgiver.

Gennem Matzau Stresscoachuddannelse bliver du og din virksomhed klædt på med en unik proces og metode udviklet af erhvervspsykolog og stressekspert Majken Matzau, der sikrer de stressramte den absolut optimale ekspertise på stressområdet.

På baggrund af uddannelsens og metodens særlige avancerede niveau og specialisering får du og din virksomhed et unikt kvalitetsstempel, der er adgangsgivende til at arbejde med alvorlig stress på såvel det erhvervspsykologiske som det personlighedspsykologiske plan.

"Alle store virksomheder med en HR afdeling, burde have mindst én uddannet stresscoach fra Majken Matzau."

HR-Konsulent Christina Kirkegaard, Atkins Danmark A/S

Fem Moduler

- På Matzau Stresscoachuddannelse

Matzau Stresscoachuddannelse består af fem sammenhængende  grundmoduler, som følger Erhvervspsykolog Majken Matzaus metode fra a -z.

Uddannelsens omfang er på ti dages undervisning, træning og certificering.

For at blive certificeret, er det nødvendigt, at du deltager på samtlige moduler. Men skulle du blive syg eller forhindret i at deltage på det modul, kan du deltage på modulet med det næste hold – kvit og frit, og således få din fulde certificering. 

Hver modul behandler en særskilt fase af stresscoachingforløbet, og hvert modul bygger videre på den viden og de redskaber, du bliver trænet i, i løbet af uddannelsen.

Matzau Stresscoachuddannelse henvender sig til professionelle, der ofte har krævende fuldtidsstillinger. Stresscoachuddannelsen er derfor designet som en praksisnær uddannelse, hvor der ikke er en masse ekstra læsestof eller hjemmearbejde imellem modulerne.

Matzau Stresscoachuddannelse kvalificerer dig til at varetage rollen som ekspert og rådgiver og til professionelt og sikkert at styre  både HR, ledelsen samt den stressramte medarbejder  igennem samtlige faser i stressforløbet.

stresscoachuddannelse hos matzau

5 Moduler

På Matzau Stresscoachuddannelse

“Stresscoachuddannelsen har oversteget mine forventninger. Uddannelsen har givet mig stor værdi i form af værktøjer og processer samt en mere kompetent håndtering og forebyggelse af stress."

HR-Partner Kirsten Schmidt, Oticon

Modul 1

- Erhvervspsykologisk viden & forskning om stress

Modul 2

- Diagnose, prognose & handleplan

Datoer & pris

Hvornår?

5 x 2 dages moduler fra kl. 9:30 – 16:30.

Hold 18, 2024:

Modul 1: 12. – 13. september
Modul 2: 24. – 25. oktober
Modul 3: 28. – 29. november
Modul 4 16. – 17. januar
Modul 5: 6. – 7. marts

 

Hvor?

Vesterbrogade 60A i København

Underviser?

Erhvervspsykolog Majken Matzau

Pris?

44.900 kr. ekskl. moms
56.125 kr. inkl. moms

Hvem?

Alle der arbejder eller ønsker at arbejde med stress i en professionel sammenhæng.
 
Behandlere, HR-konsulenter, coaches, rådgivere, terapeuter, tillidsfolk, ledere og andet godtfolk.
 
Det er ikke nødvendigt at have forudgående coach-uddannelse.

Modul 3

- Rådgivning om sygemelding igennem 3 faser

Modul 4

- Indslusning på arbejdspladsen i samarbejde med virksomhederne

Modul 5

Personlighedspsykologien & Certificering

Certificering

Hvad forventes af dig?

Matzau Stresscoachuddannelse er designet til, at vores kursister, som ofte har fuldtidsarbejde, kan gennemføre uddannelsen uden for meget hjemmearbejde mellem modulerne. 
 
Certificering kræver deltagelse på de 5 moduler, bestået eksamensopgave samt 2 gennemførte live-sessioner på holdet samt 20 gennemførte træningsessioner imellem modulerne. 
 
Eksamensopgaven

Eksamensopgaven består af 5 – 7 sider, hvor Del 1 beskriver en klient-case. 

I del 2 beskrives dine refleksioner over, hvordan du vil arbejde med stress fremadrettet i din professionelle rolle.

Du får her mulighed for at udforme en forretningsplan eller en strategi for dit fremtidige virke – som fx intern i en større virksomhed eller som ekstern rådgiver i eget regi, eller hvordan det nu giver mening for dig og din profession.

Træningssessioner
Imellem modulerne gennemføres 20 trænings-sessioner med træningsklienter. 
 
De 20 træningssessioner  gennemføres som forløb med 4-5 klienter, som hver får 4-5 sessioner.
 
Træningsklienterne findes i netværket og igennem opslag på sociale medier og igennem at dele klienter på holdet.
 
Der er mange, der ønsker hjælp, og på holdet hjælper vi kursisterne med at finde deres træningsklienter. 
 

Tilmeld dig gratis Intro-møde

Tilmeld dig vores online intro-møde d. 4. juni kl. 17 – 18, hvis du vil møde Majken Matzau og høre mere om uddannelsen. 

Skriv til os på info@matzau.dk 

"Fantastisk blanding af teori og træning. Og så har det i den grad været en rejse på eget plan. Jeg er blevet bevidst om egne projektioner. En bevidsthed som gør, at jeg er blevet langt mere sikker i min stresscoaching. Tak Majken!"

Pia Blume, Senior Technician, Novo Nordisk

Mød Erhvervspsykolog Majken Matzau

- Underviser på Matzau Stresscoachuddannelse

Majken Matzau er uddannet Cand. Psych. fra Københavns Universitet og autoriseret af Dansk Psykolognævn. Hun er endvidere uddannet Civiløkonom fra CBS, og siden 1997 har hun udført erhvervsrettet psykologarbejde samt udviklet og ledet organisations- og lederudviklingsprojekter for en lang række nationale og internationale virksomheder.

Majken har siden 2008 uddannet konsulenter, ledere og behandlere i sine metoder til stressrådgivning på Matzau Stresscoachuddannelse, og hun er en efterspurgt foredragsholder i dansk erhvervsliv i stressmanagement. 

Majken fungerer endvidere som Executive Coach, rådgiver og sparringspartner for topledere; indehavere, direktions- og bestyrelsesmedlemmer.

Majken Matzau er forfatter til bøgerne Rigtige mænd går også i sort, 2014 fra People’s Press og Stressfri på tolv uger eller mer’ fra People’s Press 2012 og  Stresscoaching – Coaching i grænselandet, som udkom på Børsens Forlag i 2009, hvis metoder har skabt nye og mere effektive tilgange til at arbejde med stress, ledelse og coaching i dansk erhvervsliv.

Majken er endvidere forfatter til Universets Sang, som udkom i 2017 fra People’s Press samt medforfatter til Nye perspektiver på stress i samarbejde med Svend Brinkmann og Malene Friis Andersen fra Forlaget Kliim (2013).

Majken har igennem mere end 25 år fungeret som ekspert og kommentator indenfor stress og ledelse for førende danske medier, bla. Berlingske Business, JP, Børsen, TV2 og DR.

Majken har medvirket i mere end 350 presseindslag om stress, hvoraf du kan se et stort udpluk ved at klikke på linket nedenfor. 

Majken Matzau underviser på hele Matzau Stresscoachuddannelse, og du kan skrive direkte til Majken samt læse mere om Majken Matzau ved ligeledes at klikke nedenfor.

"Matzau Stresscoachuddannelse blev nøje udvalgt blandt mange udbydere. Matzaus koncept så tjekket ud, materialet så tjekket ud, og Majken så tjekket ud! Jeg havde store forventninger til uddannelsen. Men halleluja, jeg fik så meget mere ud af uddannelsen, end jeg havde forestillet mig. Jeg er dybt imponeret!"

Anne Marker, Indehaver Anne Marker Ledelse & Coaching

“Alle store virksomheder med en HR afdeling, burde have mindst en uddannet stresscoach fra Majken Matzau. Som uddannet hos Majken Matzau lærer du at tage hånd om stressede medarbejdere, så medarbejderens sygefravær begrænses.

Du lærer at klæde lederne på, så de kan spotte stress i deres afdelinger, hvilket nedbringer sygefraværet enormt. Det kan  betale sig på alle konti. Så hvad venter du på!

Majken Matzaus stresscoachuddannelse er den eneste af sin slags i Danmark, hvor du under uddannelsen, får et så unikt indblik i stressens verden.”

Christina Kirkegaard

HR-konsulent, Atkins Danmark

Uddannelsen har oversteget mine forventninger. Undervisningen er fra day one meget håndgribelig og nem for mig at omsætte i mit arbejde med stressramte medarbejdere.

Uddannelsen har givet mig:

– Stor værdi i form af værktøjer og processer ift. til stressramte, og en mere kompetent håndtering og forebyggelse af stress.

– En større gennemslagskraft i fht. at handle på de stressramte medarbejdere.

– Lært mig at rådgive min organisation bedst muligt og stole på min autoritet!

Jeg anbefaler klart Matzau Stresscoachuddannelse.”

Kirsten Schmidt

HR-Partner, Oticon

“Jeg har deltaget i mange kurser og uddannelser, og jeg må sige dig en stor TAK for det mest inspirerende og engagerende jeg har deltaget i.

Majken Matzaus Stresscoachuddannelse forbinder på fineste måde det hele menneske – krop, sind og ånd – og det med en energi, der i høj grad inspirerer til, at komme ud i verden og komme i gang.

Denne uddannelse har bare været i top.

Jeg kan misunde dig din energi når du fortæller – ville ønske jeg havde den samme.

Selvfølgelig anbefaler jeg Matzau Stresscoachuddannelse.”

Gertrud Rostgaard

Konsulent & coach

“Endnu engang tak for denne fantastisk rejse. For sørensen jeg har lært meget. Og det er med stolthed i stemmen, at jeg siger; Jeg har gennemført uddannelsen ved Matzau Erhvervspsykologer.”

Gitte Holdersen, HR-Direktør, NDI A/S

Vil du være stresscoach & stressrådgiver?

Tilmeld dig Hold 18 her

Matzau Stresscoachuddannelse i historiske rammer

Matzau Stresscoachuddannelse foregår i Majkens Matzaus unikke Københavnerejendom

Det har altid ligget Majken Matzau på sinde, at der er stor sammenhæng mellem vores fysiske omgivelser samt de psykiske processer, som disse omgivelse danner ramme om.

Som deltager på Matzau Stresscoachuddannelse kan du derfor se frem til  at træde indenfor i Majken Matzaus helt unikke ejendom på Vesterbro. 

Majken er nemlig indehaver af den smukke ejendom på Vesterbrogade 60A, som i 1800-tallet husede Wegeners berømte bibliotek.

Ejendommen er fredet og er oprindeligt opført ca 1850 som bolig og privat bibliotek for Caspar Frederik Wegener. Wegener var gehejmeråd og rigsarkivar for Frederik d. 7. og Christian d. 8., som også tildelte Wegener ridderkorset.

Wegener var indehaver af Danmarks dengang største private bogsamling, og han opførte det smukke bibliotek, som i dag fungerer både som Matzau Erhvervspsykologers domicil samt koncertsal, og som også huser Majkens private bolig.

Man mærker historiens vingesus, når man træder ind i den højloftede og katedral-lignende sal, hvor Matzau Stresscoachuddannelse foregår.

Funklende krystallysekroner og blafrende stearinlys i kandelabre inviterer til refleksion og fordybelse og bidrager til at løfte både ånden, sindet og energien hos vores kursister, klienter og gæster. 

Læs mere om Majken Matzaus unikke ejendom

Majkens særprægede Københavnerlejlighed har igennem årene været vist i adskillige boligreportager i førende medier. 

I Magasinet Isabellas blev Majkens lejlighed beskrevet som “En Eventyrlig symfoni fra en svunden tid: I den majestætiske lejlighed i København føres man tilbage til 1800-tallets storhed med elegante lysekroner, dekorative tapeter og en overdådig stue, der fungerer som koncertsal, når Majken giver koncerter.”

På linket nedenfor kan du endvidere læse, hvad JP’s journalist oplevede, da hun gæstede Majkens smukke domicil og bolig. 

“Jeg kan varmt anbefale Matzau Stresscoachuddannelse. Uddannelsen giver bred viden og dyb indsigt i stress, og behandlingen deraf. Majken Matzau er en inspirerende underviser, som deler ud af hendes enorme viden om stress.

Britta Fyring, HR-Konsulent, Vestas

Litteratur på Matzau Stresscoachuddannelse

- Grundbog & håndbøger

Grundbogen på Matzau Stresscoachuddannelse er den banebrydende bog ‘Stresscoaching – Coaching i grænselandet’ af Majken Matzau, udgivet på Børsens Forlag. 

Ved opstart på uddannelsen, vil du få udleveret Stresscoachingbogen, som igennem hele uddannelsen vil være din manual for din stressrådgivning og -coaching af stressramte i alle stressens faser.  

Derudover får du udleveret bøgerne ‘Stressfri på tolv uger eller mer’ og ‘Rigtige mænd går også i sort’ (ligeledes af Majken Matzau), som er Majken Matzaus håndbøger stil stressramte. 

Stresscoaching

- Coaching i grænselandet

“Hvor er det vigtigt, at en bog som denne skrives og udgives, og hvor er det farligt. Vigtigt fordi alt for mange mennesker i det højt udviklede danske samfund lider af stress – og kan og bør hjælpes. Farligt, fordi vi risikerer, at endnu et vigtigt begreb med tilhørende etik og metode- og redskabsdel reduceres til noget alt for simpelt og smart, som enhver kan lære sig på et par uger. Men denne bog må og skal ud og gøre gavn.”
Anmeldelse af Stresscoaching – coaching i grænselandet af Steen Hildebrandt, professor , forfatter, Ph.d.

Majken Matzau viser i den banebrydende bog Stresscoaching – Coaching i grænselandet, at det største problem i stressbehandlingen i dag, er, at stress opfattes som et individuelt problem hos den enkelte medarbejder, fremfor som et problem, der hører til i organisationen, og som skal løses gennem nøje balancering af medarbejderens rolle, opgave og ansvar. 

Stresscoachingbogen tilbyder viden samt en præcis model for rådgivning, coaching og helbredelse af stress. Modellen spænder over tre faser: Kriserådgivning, Opbygning og Erkendelse, og  stresscoachens rolle, såvel som HR’s og nærmeste leders rolle og metoder i hver enkelt af faserne gennemgås og eksemplificeres med cases fra Majken Matzaus mangeårige virke som erhvervspsykolog og stressekspert.

Matzau i medierne

Majken Matzau er kendt som ekspert i DR, TV2, JP, Berlingske Business, Børsen mfl.

Majken Matzau punkterer myter om stress på TV2

Majken Matzau forklarer, hvordan ansvar og indflydelse skal følges ad for, at du kan lykkes med din opgave.

Hør her, hvornår du skal sige pænt nej tak til et projekt, også selvom det er prestigefyldt.

Du kan læse, se og høre mange flere af Majken Matzau’s presseinterviews her. 

“Jeg kan helt klart anbefale Matzau Stresscoachuddannelse. Måden, undervisningen foregår på, er helt unik. Jeg har virkelig fået meget ud af Matzau Stresscoachuddannelse, og jeg anbefaler den helt klart.”

Mads Lønborg, Associate Manager, Novo Nordisk

“Jeg kan varmt anbefale uddannelsen Certificeret Matzau Stress Coach. Uddannelsen giver bred viden og dyb indsigt i stress, og behandlingen deraf.

De værktøjer som gives er lette at bruge, men gør en stor forskel i diagnosticering og behandling af stress.

Majken Matzau er en inspirerende underviser, som gerne deler ud af hendes enorme viden om stress.

Undervisningen foregår i et uhøjtideligt og uformelt miljø.”

Britta Fyhring

HR Konsulent
Vestas

“Stresscoachuddannelsen hos MM har en god balance mellem teori og praksis. Det er godt at teorien er samlet i 2-3 dages moduler.

Jeg blev overrasket af virkningen af de værktøjer vi blev præsenteret for og trænet i at bruge. Disse værktøjer har en stor effekt.

Og det gav virkelig noget at have kaniner. Sessionen med kanin som en del af modulet, var speciel god fordi, der var en observatør, som kunne videregive sine observationer efterfølgende.

Virkelig givende.”

Niels Borg

Head of Project Management Siemens

“Jeg fik ved et tilfælde Majkens bog “Stresscoaching” i hånden og blev meget hurtigt overbevist om, at hvis jeg skulle lære fra den bedste – så var det på Matzaus Stresscoachuddannelse. Og jeg fik ret!

Majken har en evne til at undervise, så man ikke er i tvivl om at hun brænder for emnet; for mennesker, viden, udvikling og formidling.

Hendes tilgang til emnet, humoren og inddragelsen af det spirituelle gør, at hun formår at formidle om det hele menneske på en måde, som absolut smitter og inspirerer.”

Dida Leonhardt

Projektcenterchef
Odense Kommune

”Tusind tak for denne uddannelse. Jeg er så stolt over det jeg, har fået med mig, og som jeg kan bruge i mit firma. Jeg vil så absolut anbefale Matzau Stresscoachuddannelse.”

Mette Malene Odgaard, Senior Associate, Ferring Pharmaceuticals

Hvad kan man forvente af en Stresscoach-uddannelse?

- Blogindlæg af Majken Matzau

Der er rigtig mange, der ønsker at arbejde professionelt med stress. Men hvad skal man være opmærksom på, hvis man gerne vil uddannes og kvalificeres til dette vanskelige arbejde?

Uanset hvilken rolle, man har som professionel i forbindelse med håndtering og behandling af stress, er det en ufravigelig nødvendighed at være fortrolig med årsager, sammenhænge og fremtrædelsesformer.

Den professionelle skal være så skarp, at han er i stand til – uden testredskaber – dels at kunne vurdere, hvilket stadie en persons stress er på, ligesom han på denne baggrund skal være i stand til at beslutte det videre forløb.

Dette kræver, at den professionelle uddanner sig og ajourfører sig indenfor stressforskningen, lige såvel som i de metoder, der matcher hans professionelle rolle.

En ekstern coach skal kunne langt mere, end HR-konsulenten og lederen, når det kommer til selve stresscoachingforløbet, men det fælles krav til alle roller er en dybdegående indsigt i stressfænomenet.

Stress fører ofte til både psykiske sygdomme, især depression og angst, og til fysiske sygdomme, herunder blodpropper og forhøjet blodtryk.

Stressede medarbejdere har et tre gange så højt sygefravær som normalt, og hvordan vi end forsøger at forstå stressbegrebet, er der tale om et fænomen, der direkte eller indirekte berører stort set alle erhvervsaktive mennesker i dagens Danmark.

Parallelt med stressbølgen, har coachingbølgen skyllet over det danske erhvervsliv de seneste år. Dette gælder især begrebet ’stresscoaching’, som i løbet af de seneste år er dukket op som en selvstændig disciplin på markedet.

Som jeg har argumenteret for i talrige bøger samt artikler i pressen og i fagtidskrifterne, er begrebet stresscoaching i sig selv problematisk, idet mennesker, som går ned med stress, sidst af alt må coaches. Alvorligt stressramte mennesker befinder sig i en krisetilstand, og skal behandles med kriserådgivning, indtil at krisen er overstået, og de atter bliver i stand til at folde muligheder ud.

Stresscoachingbegrebet har dog alligevel sin berettigelse, og er som metode og filosofi et uvurderligt og uundværligt bidrag i behandlingen af alvorlig stress.

Men som jeg beskriver i mine bøger og artikler må coaching aldrig stå alene i behandlingen af stressklienter, ligesom coaching først må bringes i spil i den allersidste fase af behandlingsforløbet. Der skal ydes ekspertrådgivning hele vejen. Bruges coaching for tidligt eller for ensidigt, kan det have fatale konsekvenser for klienten.

Hvis du overvejer en Stresscoachuddannelse

Hvis du overvejer at påbegynde en stresscoachuddannelse, er det derfor væsentligt, at undersøge om der undervises i coaching eller rådgivning på uddannelsen.

Undervises der i coaching som redskab til stressbehandling bør alle dine alarmklokker ringe – og du kan kun kvalificeres gennem uddannelsen til at arbejde med lettere stress – dvs. på ingen måde med reel stress – klinisk stress og sygemelding. Og det er i praksis kun i de færreste tilfælde, at klienter vil opsøge en coach og bede om hjælp til lettere stress.

Stress opdages og diagnosticeres som hovedregel først, dvs. klienten søger først professionel hjælp, når det er så alvorligt, at klienten skal sygemeldes.

Når vi taler stressbehandling, befinder vi os i et grænseland, hvor coaching kan være direkte skadeligt, hvis det anvendes ureflekteret eller for tidligt i et forløb. Og når det gælder alvorlig stress, skal krisestyring og ekspertrådgivning altid sættes i værk og dæmme op for krisen, før coaching af enhver slags må tages i brug.

Dette indebærer, at man som professionel skal være i stand til at diagnosticere og på denne baggrund beslutte – samt yde præcis rådgivning – om det videre forløb – herunder sygemelding med prognose for alle sygemeldingens faser, inden man overhovedet kommer i nærheden af at anvende coaching som redskab til behandlingen.

På Matzau Stresscoachuddannelse

På Matzau Stresscoachuddannelse underviser vi alene vores kursister i rådgivning. Rådgivning af alvorlig stressramte klienter – med præcise diagnoser og prognoser stillet ved første samtale  – men også rådgivning af klienternes arbejdspladser.

Vi forudsætter, at vores kursister har erfaring med professionelle samtaler – herunder coaching – og at disse redskaber let kan implementeres af kursisten selv på rette tidspunkt i et behandlingsforløb. Men hvornår dette tidspunkt indtræffer – og hvordan man bringer klienten dertil igennem et sygemeldingsforløb – det er den svære kunst, man lærer på stresscoachuddannelsen.

Du kan læse mere om vores Stresscoach-uddannelse ovenfor på siden her – vi starter hold op en gang om året. Næste hold – Hold 18 – starter til september 2024 med certificering i marts 2025.

Hvis du vil vide mere, kan du endvidere få adgang til mine stressbehandlingsmetoder ved at læse bogen, Stresscoaching – coaching i grænselandet, som er grundbogen på Matzau Stresscoachuddannelse og kan købes i vores webshop.

Sidst men ikke mindst, kan du læse mere om vores stresscoachingydelser på vores site her samt booke tid til en session eller et forløb.

“Jeg har deltaget i mange kurser og uddannelser, og jeg må sige dig en stor TAK for det mest inspirerende, engagerende og holistiske jeg har deltaget i"

Konsulent Gertrud Rostgaard

”Min allerfineste anbefaling af Matzau Stresscoachuddannelse. Matzau’ s Stresscoachuddannelse blev nøje udvalgt blandt mange udbydere – Matzaus koncept så tjekket ud, materialet så tjekket ud, og Majken så tjekket ud!

Jeg havde store forventninger til, at netop denne uddannelse skulle give mig præcis den viden, som jeg søgte. Men halleluja, jeg fik så meget mere ud af uddannelses-forløbet, end jeg overhovedet havde kunnet forestille mig. Jeg er dybt imponeret!

Majken er helt sin egen, en vidunderlig personlighed! Super intelligent, en højt begavet gadedreng M/K med en kæmpe viden, stor ekspertise, autoritet, faglighed, åndelighed, musikalitet og en fantastisk historiefortæller.

Det er det absolut sjoveste, kærligste, mest givende og interessante uddannelsesforløb, jeg længe har deltaget i.

Majken er en yderst dygtig formidler af kompliceret psykologisk indhold, og kombinationen af hendes “hardcore” viden og meditation i de unikke omgivelser på Vesterbrogade 60 A gjorde, at jeg svævede fra hver undervisning. Majken er faglig dygtig – den mest kompetente på området, og så er hun et fantastisk menneske.

Anne Marker

Indehaver
Anne Marker Ledelse & Coaching

“Hvis du gerne vil være en virkelig dygtig stresscoach, kan jeg på det allervarmeste anbefale Matzau Stresscoachuddannelse. Det har været en oplevelse og en læring ud over det sædvanlige.

Majken er en dygtig kommunikator, og hun formår struktureret og metodisk at formidle komplekst materiale på en forståelig måde. Hun har en imponerende viden og stor erfaring inden for stress, og hun deler gavmildt ud og formidler så levende, at det nærmest bliver egen erfaring for os – hendes studerende.

Majken skaber et trygt og støttende læringsmiljø, hvor man føler sig opmuntret til at stille spørgsmål, udfordre sig selv og vokse.

Og at tilbringe tid samt at lære i de fantastiske lokaler – koncertsalen med blomster, guld og højt til loftet – bidrager til en gennemkomponeret symfoni af læring, indsigt og udvikling, som er svær at ryste af sig.

Man vil faktisk bare have mere.

Så her får du min allervarmeste anbefaling af Majken Matzau som dygtig, vidende og inspirerende underviser og mentor på Matzau Stresscoach / Stressrådgiveruddannelse.”

Signe Zink

Perfomance Coach & Stressrådgiver
Signe Zink

"En af stresscoachuddannelsens styrker (og der er mange) er, at den fokuserer både på den organisatoriske kontekst og på den enkelte leder og medarbejder. Majken Matzau ved, hvad hun taler om. Hun brænder for det, hun formidler, og hun er knivskarp på viden – en munter autoritet, helt efter mit hjerte."

Anne Marie Thalund, Thalund Proceskonsultation

“Vi har brug for flere af din slags (Majken Matzau) som kan handle hurtigt og med stor professionalisme og personligt engagement – du er er helt fantastisk.

Du er kort sagt hamrende dygtig, ikke mindst ift. din ekspertise ifm stressramte medarbejdere. Og her skal du have stor ros.

Jeg valgte ikke at gå via vores egne PFA-ordninger, de er generelt ikke gode nok, og du har været helt fantastisk – igen – så tak for hurtig indsats og opfølgning.”

Trine Mulvad

Senior Vice President
Novo Nordisk

“Jeg har i flere år samarbejdet med Majken Matzau, og har været meget tilfreds med både den måde hun har arbejdet på, vores samarbejde og ikke mindst de resultater, som dette har givet.

Vi har fra virksomhedens side kunnet spore tilfredsstillende resultater ift en forbedret arbejdsmæssig indsats.

Jeg giver derfor gerne Majken (Matzau) og Matzau Erhvervspsykologer mine bedste anbefalinger.”

Henrik Horn Møller

HR Chef
Topdanmark

“Heldigvis ser det ud til at vi har fået styr på stressen hos os, takket været jeres hjælp. Det har været et super samarbejde og utroligt lærerigt for os.

For nylig havde jeg alle arbejdsmiljøgrupper samlet. De kom med deres bud på hvordan vi vedligeholder trivslen og fortsat forebygger.

Ud fra dette temamøde tror jeg på, at vi har fået styr på hvordan vi håndterer pres og belastninger i fremtiden. Tak Majken.”

Inger Lis Sørensen

HR Konsulent
3F

Har du spørgsmål til Matzau Stresscoachuddannelse?

Du kan skrive direkte til Majken Matzau og få svar

matzau

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Ring eller skriv til Majken Matzau

Matzau Stresscoachuddannelse kører én gang om året, og vi starter typisk nyt hold op i september. 

Du kan ringe og skrive til Majken, hvis du har spørgsmål, og du kan forvente at høre fra os, så snart vi har modtaget din henvendelse. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

“Indenfor stresscoaching hører Majken Matzau så afgjort til i en liga for sig selv. Hun udklækker kompetente, professionelle og varmhjertede stresseksperter, der er i stand til, på højt niveau, at rådgive både klienter og virksomheder. Jeg kan på det varmeste anbefale Matzau Stresscoachuddannelse. ”

Belinda Donkin, Founder, Heart Math Institute Denmark