3 redskaber til at stille en korrekt stressdiagnose

Skrevet af direktør

Majken Matzau

Majken Matzau


3 REDSKABER TIL AT STILLE EN KORREKT STRESSDIAGNOSE OG PROGNOSE

Et gennemgående problem i stressbehandlingen i Danmark er, at de fleste stressramte bliver sygemeldt for sent, de er sygemeldt i for kort tid, de bruger sygemeldingen forkert, og de kommer for tidligt og for voldsomt tilbage til en arbejdsplads, der ikke har lært noget.

Derfor ender alt for mange stressramte med ikke bare et stresskollaps, som kunne være håndteret relativt let til at starte med, hvis man bare havde håndteret alle led i processen på den rigtige måde, men med at blive kronisk stressede eller udbrændte.

Dette kunne have været undgået med korrekt rådgivning af alle parter.

Mindst 9 ud af 10 gange er de stressramtes prognoser forkerte og sygemeldingerne for korte. Og man når ikke at komme i reel balance igen, før opstarten på arbejdet. Hvorefter man som regel ryger ned igen. Og her bevæger man sig ind i stresspiralen, hvor nervesystemet slides mere og mere.

I virkeligheden er overbelastningen ikke aftaget nok under sygemeldingen, og man kommer da for tidligt og for voldsomt tilbage efter sygemeldingen. Og så længe nervesystemet er overophedet, skal der ingenting til, førend vi ‘knækker’ igen.

Det tager tid, tid og atter tid. Dette kan kun løses med præcise prognoser og kvalificeret rådgivning. Nervesystemet kommer i balance igen, når vi blot får ro nok. Længe nok.

Enhver stresscoach eller -rådgiver bør kunne udarbejde enpræcis diagnose ved første samtale med den stressramte, og på denne baggrund udarbejde en helt præcis diagnose og behandlingsplan – til både den stressramte samt til virksomheden.

Det er dog de færreste der kan dette, eller som praktiser dette. Selv blandt mange psykologer, som arbejder med stress, laver man ikke denne vigtige vurdering. Og dette indebærer, at alt for mange stressramte cykler rundt i deres egen orbit uden fastlagt endestation under en stresssygemelding, hvilket skaber utryghed hos både den stressramte selv, samt hos arbejdsgiveren, og ikke mindst hos kommunens sagsbehandlere.

Vi uddanner vores kursister på Matzau Stresscoach-uddannelse i at stille præcise diagnoser – dvs. vurdere den korrekte belastningsgrad, med dertil hørende vurdering af en stresssygemeldings længde (prognosen). Alle certificerede stresscoaches fra Matzau Stresscoach-uddannelse mestrer denne disciplin, og ser det som deres signatur at der meldes tilbage til arbejdsgiver, kommune etc. herom.

De tre væsentligste redskaber hertil er: 

1. Nøje afdækning af klientens aktuelle stresssituation

  • Den ydre situation; aktuelt og historisk, arbejdsmæssigt og privat, sygeperioder osv.
  • Den indre tilstand – stresssymptomer; fysisk, adfærdsmæssigt, følelsesmæssigt
  • Derer ingen skemaer og stresstest, der kan erstatte en sådan kvalitativ afdækning. Den første samtale mellem den professionelle Stresscoach og klient bør vare 1,5 time og gå helt i dybden med denne afsøgningsproces.

2. Hvor længe har det i virkeligheden stået på?

  • Når man spørger stressramte, hvornår ‘det’ begyndte, svarer de altid med det tidspunkt, hvor de opdagede det. Men man erkender stort set altid først stressen, når det virkelig gør ondt. Og da reel stress altid har bygget op over tid – som regel meget lang tid – skal man afsøge klientens historik og symptomer langt længere tilbage. Gerne flere år. Her kan Belastningsgrafen med fordel anvendes.

3. Stresscoachens sansning af klientens stress

  • Det vigtigste redskab til at stille en korrekt diagnose, er stresscoachens egen psykiske og fysiske sansning af klientens energi. Med diagnose menes her stressbelastningsgrad – intet andet. Stress er faktisk ikke en officiel diagnose. Men fred nu med det. Jo mere stresset et menneske er, jo lettere er det at sanse = mærke deres energi og tilstand. Når man er psykisk og fysisk åben og trænet i at sanse andre mennesker med klarføling og udvidet empati, kan man tydeligt mærke og vurdere deres tilstand og derudfra stille den korrekte diagnose. Og dette uanset hvor godt klienten ser ud, og hvor upåvirkede klienten ser ud med det blotte øje.                                               Stress er meget svært at se på folk, og derfor kan man ikke regne med, hvad øjet viser. Man er her nødt til at anvende psykisk sansning, og dette uddanner vi kursisterne i på Matzau Stresscoachuddannelse ved bla. at træne kursisterne med bind for øjnene, mens de kommer til at sidde overfor en række forskellige mennesker uden at tale med dem, og derfor alene må sanse disses stressniveau.               Uden denne evne, som iøvrigt kan optrænes af alle relativt psykisk åbne mennesker, er det stort set umuligt at stille en helt korrekt diagnose, og dermed bliver prognose og behandlingsplan også forkert.

Er du stressramt og søger behandling, bør du altid kræve, at få en præcis prognose baseret på en præcis diagnose. Prognosen skal indeholde en vurdering af, hvor længe, det vil tage dig at komme 100% tilbage igen, herunder din sygemeldings præcise længde – indeholdende både den indledende fuldtidssygemelding samt den deltidssygemelding, der er nødvendig i indslusningsfasen. Prognosen bør også munde ud i en handle- og behandlingsplan med fokus på, hvordan både du selv samt din arbejdsplads skal forholde sig under forløbet, indeholdende de nødvendige interventioner af alle parter.

Alt dette kræver grundig uddannelse og træning af de professionelle, der arbejder med stresscoaching og -rådgivning. Mestrer man ikke den diagnostiske rådgivende disciplin til fulde bliver man en del af problemet og gør mere skade end gavn, hvilket tydeligt ses på den enorme mængde af forkerte råd og behandlingstilbud, der desværre stadig florerer overalt i vores stressramte land. Det er på ingen måde professionel behandling at sige til sine klienter, at de skal blive bedre til at holde pauser og trække vejret. (!)

Du kan læse meget mere om mine behandlingsmetoder og anbefalinger i bogen Stresscoaching – coaching i grænselandet, som også er grundbogen på Matzau Stresscoachuddannelse, hvor jeg uddanner rådgivere, konsulenter, ledere, coaches, HR-folk, TR’ere, terapeuter osv. i professionel stressrådgivning af alle parter i et stressbehandlingsforløb.

Hvis du vil vide mere om, hvad vi underviser i på Matzau Stresscoach-uddannelse, kan du læse mere her:
Bliv certificeret stresscoach af Majken Matzau på Matzau Stresscoachuddannelse

Mine behandlingsmetoder og anbefalinger kan findes her.
Stresscoaching – Coaching i grænselandet. En fagbog til professionelle.
Stressfri på tolv uger eller mer’ Håndbogen til stressramte kvinder.
Rigtige mænd går også i sort.  Håndbogen til stressramte mænd.

Kærlig hilsen

Book tid til stresscoaching

Hvad er din egentlige stressbelastning? Og hvilken proces skal du følge?

Du kan booke tid hos en af vores dygtige erhvervspsykologer hos os nu:

Skriv til: Info@matzau.dk
Ring til: 70230977

Læs mere om vorescoachingydelser her

BLIV MATZAU STRESSCOACH

Der er stadig pladser på Hold 8.

Til april starter vi Hold 8 op på Matzau Stresscoachuddannelse. Holdet er snart fyldt, men du kan nå det endnu.

Her uddannes professionelle behandlere i at stille korrekte diagnoser og prognoser og yde korrekt rådgivning til både de stressramte samt til virskomhederne.

For ledere, konsulenter, coaches, behandlere og øvrige professionelle, der brænder for at arbejde med stress.

Opstart d. 7. april 2016
Certificering 7. oktober 

Tilmeld her: 

Krystalmeditation d. 31. marts

Kom til guidet meditation og meditativ koncert.

D. 31. marts afholder vi Krystalmeditation i baggårdsslottet på Vesterbro.

To timers healende meditation og meditativ klangkoncert.

Alle er velkomne, og det kræver ingen forudsætninger at deltage.

Hvor: Lorelei’s Concerthall, Vesterbrogade 60

Hvornår: Kl. 20-22 d. 31. marts

Køb billetter her

BOOK MATZAU TIL KURSER OG WORKSHOPS

Matzau Erhvervspsykologer er leverandør af kurser og uddannelser i stress til førende danske virksomheder, såsom Novo Nordisk, Danske Spil og Oticon. 

Matzau Erhvervspsykologer leverer følgede stresskurser:

Stressmanagement – kurser for ledere
Stresshåndtering – kurser for medarbejdere

Stresskonsultation – kurser for konsulenter

STRESSCOACHING – COACHING I GRÆNSELANDET

Hvis du ikke har læst bogen Stresscoaching -coaching i grænselandet endnu, kan du nå det nu.  om hvilken professor Steen Hildebrandt skrev:

“Hvor er det vigtigt, at en bog som denne skrives og udgives, og hvor er det farligt. Men bogen må ud og gøre gavn.”

Læs selv bogen først, og giv den derefter til din behandler.

Køb bogen her

Del denne artikel:
Print

Kontakt os

Flere artikler

Transport af angst til opgave

Det er jo ikke rocket science… TRANSPORT AF ANGST TIL OPGAVE I øjeblikket raser debatten om, hvad den korrekte behandling af stresssygemeldte mennesker er, hvor

Læs mere»