Stress i den offentlige sektor: Et ledelsesansvar

DEN OFFENTLIGE STRESSBOMBE

I de sidste par dage, har man kunne læse nye chokerende stressstatistikker i medierne, hvoraf det fremgår, at hver 9. offentlige ansatte i det sidste år har været sygemeldt med stress. Dette ligger langt over landsgennemsnittet, hvoraf de seneste tal viser, at omkring 12 % af danskerne er alvorligt stressramte (ikke nødvendigvis sygemeldte).

Årsagen hertil er ikke, at disse mange stressramte medarbejdere har haft en hård barndom, eller har en stresstype personlighed. Årsagen hertil er derimod virkelig ringe ledelse – et budskab, jeg har fremhævet igen og igen i de sidste 10 år.

I organisationer, der er organiseret i hierarkier, må det nu en gang være ledelsens ansvar, at lede og fordele opgaver, ressourcer og kompetencer på en hensigtsmæssig og bæredygtig måde.

Mit budskab om, at stress er et ledelsesansvar har jeg fået mange reaktioner på i årenes løb. Deriblandt modtog jeg på et tidspunkt en hjerteskærende mail fra en leder, som var dybt frustreret og ulykkelig over ikke at kunne få afhjulpet den stress og de sygemeldinger, der var i hendes organisation – stresskurser og stresspolitikker til trods.Hun følte sig som en dårlig leder – og mit budskab om, at stress er en ledelsesopgave, gjorde hende endnu mere fortvivlet, da hun forstod det som om, at hun havde skylden og ikke var god nok til sin opgave.

Men lederne er jo selv medarbejdere, der har chefer, og mellemlederne er faktisk en af de mest pressede medarbejdergrupper overhovedet.På den baggrund vil jeg hermed videregive mine bedste råd om, hvordan man, som mellemleder bedst muligt kan sikre sig i rollen som leder samt være buffer for medarbejderne i organisationen.

Hvis du ikke selv er leder, vil jeg anbefale dig, at du sender artiklen til din leder – eller endnu bedre… til ledelsen på din arbejdsplads.

5 GODE RÅD TIL MELLEMLEDERE

1. Lav benhård topdownledelse

Det er relativt let at bremse stress, før det udvikler sig – til gengæld er det dyrt, slidsomt og pinefuldt for alle parter, når en medarbejder går ned med stress. Stress kan vise sig i medarbejderens adfærd, som fx mange konflikter, nærtagenhed, nervøsitet, ulykker, aggression og hektisk rastløshed, men disse symptomer viser sig først, når medarbejderen er tæt på at gå ned.

Problemet med stress er nemlig, at det er ’usynligt’ og foregår inden i medarbejderne. Derfor kan man ofte ikke se på medarbejderne, når de er ved at komme i farezonen, men kun fornemme det. Samtidig følges stress og selverkendelse som regel ikke ad, og den stressramte medarbejder er som regel den sidste til at erkende, at han er stresset.

Har du som leder på fornemmelsen, at en medarbejder er i farezonen, skal der ikke coaches, men styres. En pligtopfyldende og stresset medarbejder vil ofte afvise pure, at han er overbelastet. Her er din opgave som leder at reducere opgaver og lette ansvar for medarbejderen, og i grelle tilfælde at sende ham hjem og eventuelt at involvere HR, hvis du er i tvivl om, hvor stressramt medarbejderen er. Generelt bliver man som leder nødt til gå tættere på og være mere styrende end normalt, hvis der er en mistanke om stress.

2. Identificer og reducer stressfaktorer

Det er afgørende at have fokus på at identificere og reducere stressfaktorerne i egen enhed. Der kan være mange stressfaktorer, men ofte retter de sig mod manglende balance mellem kompetence og ansvar, samt mod uklarhed og modstridende krav i højere grad end mængden af opgaver. Som leder skal du derfor have et godt øje for afdelingens processer og organisation, samt være i stand til i nærværende samtale med medarbejderne at afklare, hvor øksen ligger begravet i egen afdeling. Målet er at reducere de stressende faktorer, så presset løftes fra medarbejderen.

Typiske stressfaktorer i jobbet er:

  • Kompleksitet og mange forandringer
  • Uforudsigelighed
  • Uklare krav og forventninger
  • Manglende kompetence
  • Manglende indflydelse
  • Urealistiske mål
  • Samarbejdskonflikter
  • Afbrydelser
  • For stor arbejdsmængde
  • At finde balance familie / arbejde

3. Søg uddannelse i Stressmanagement og support fra organisationen

At håndtere ledelsesopgaven i punkt 1 og 2 er umulig, hvis ikke man bliver uddannet og klædt på hertil at sin organisation. Lederne er også selv blandt de mest pressede medarbejdergrupper, og som leder må du derfor gøre, hvad du kan for at sikre, at du selv får den nødvendige lederuddannelse samt support fra egen leder og HR.

Da den direkte kontakt til medarbejderen er helt central i arbejdet med at styre og håndtere stress i virksomheden, skal du som leder uddannes i generel stressforståelse, og herunder i at spotte og lede stressede medarbejdere samt at identificere og eliminere stressfaktorer samt generelt at forebygge stress i egen enhed.

Stressuddannelsen bør også indeholde træning og værktøjer i almen krisehåndtering, og til at kunne balancere mellem at styre og at coache. Alt dette er ikke noget ledere bare kan fra naturens side. Der skal investeres i uddannelse og værktøjer.

HR-funktionen bør stille uddannelse til rådighed samt have en gennemført stresspolitik med tilhørende supportmuligheder og beredskaber, som er tilgængelig og anvendelig for organisationen.

4. Få styr på din egen stress

Da mellemlederrollen er en krævende rolle, bør du som leder bør derfor være opmærksom på dit eget stressniveau, da stress smitter, og stressede ledere skaber stress, som kan sprede sig som ringe i vandet i en organisation. Mange virksomheder overser at gribe ind her, da det generelt antages, at ledere arbejder mere end medarbejderne, og at det er blandt de menige medarbejdere, at der skal sættes ind.

Som leder bør du blive fortrolig med personlig stresshåndtering og herunder med egne stress signaler og stressfaktorer og gerne sikre dig ekstern supervision eller coaching, såfremt det er nødvendigt.

5. Led opadtil

Sidst men bestemt ikke mindst, er en af de vigtigste ledelsesopgaver at lede opadtil. Dvs. at sige til og fra og forhandle med ledelsen. Lederne på alle niveauer skal være buffere i organisationen og kunne håndtere både at lede opad til og nedadtil. Hvis ingen siger fra opadtil i organisationen og melder tilbage til topledelsen om kapacitet, ressourcer og stressfaktorer, har den øverste ledelse ingen mulighed for at justere målene.

Som leder kan man være bange for at blive afvist eller for at blive fyret, hvis man siger fra overfor ledelsen, hvilket desværre også er en realitet mange steder i øjeblikket, hvor fyringer og recession er dagligdagen i de fleste virksomheder. Er du ansat i en sådan organisation, er det umuligt at løfte ledelsesopgaven, og det bliver dig som menneske, som kommer til at betale prisen.

Hvis topledelsen ikke tager ansvar og skaber tryghed, skaber det en særdeles negativ stressspiral. Kunsten er jo at tage ledelse, før medarbejderne bliver overbelastede og går ned med stress. Det koster op mod 4 millioner kr. at have en langtidssygemeldt ekspertmedarbejder for en virksomhed, og når først én medarbejder kollapser, følger der hurtigt flere med, hvis ikke virksomheden tager ved lære og hurtigt griber ind med stressreducerende tiltag.

Daglig dialog og forhandling på tværs og opadtil i hierarkiet er afgørende for at vende stressudviklingen. Topledelsen bør gå forrest og skabe klarhed gennem at invitere til debat og forhandling om krav, mål og arbejdets mængde.

STRESSBOBMEN: ET LEDELSESANSVAR

Når et absurd højt antal medarbejdere i den offentlige sektor sygemeldes med stress, er og bliver det ene og alene ledelsens sansvar. Ledelserne – og her menes direktionerne / bestyrelserne /alle øverste instanser – har den afgørende betydning for, at forebygge, lede og dæmme op for stressen i deres organisationer.

Dertil kommer ansvaret for at udvikle og vedligeholde en professionel HR- eller personalefunktion – samt samarbejdet med veluddannede og erfarne eksterne rådgivere og behandlere.

Så længe den stressramte medarbejder svæver i sin egen personlige orbit, hvor hans stress fejlagtigt forklares og behandles udfra, at medarbejderen jo også er perfektionist, bliver medarbejderen bærer af organisationens mangel på sammenhængskraft, ledelse og klarhed, og dette har enorme konsekvenser for den stressramte medarbejder, som personligt kommer til at betale med sin værdighed og sin følelse af betydning i livet.

Konsekvenserne for virksomhederne er ligeledes enorme, idet der let kommer flere sygemeldinger til, hvis der ikke skabes intern læring og tilpasning i organisationen af mål, krav og ressourcer, og herved stiger frustrationsniveauet og utilfredsheden, samtidig med at produktiviteten og samhørighedsfølelsen falder.

Enhver virksomhed har et valg; vil man som ledelse tage sit ansvar og investere tid og ressourcer i at opgradere sine ledere, sine medarbejdere og sin organisation? Eller vil man lade medarbejderne / mellemlederne tage skraldet, symptombehandle stresstilfældene som vilkårlige hændelser i organisationen og lade stå til i dagligdagens brandslukning?

Konsekvensen er indlysende. Valget er ledelsens.
Af Majken Matzau

EXECUTIVE COACHING

Professionel sparring og
udvikling i lederrollen

Hos Matzau Erhvervspsykologer er
erhvervspsykologisk rådgivning og
personlig vejledning et naturligt element.

BLIV MATZAU STRESSCOACH

Vil du være en af DK’s dygtigste stressrådgivere i din professionelle rolle?

Matzau Stresscoach-uddannelse er for coaches, psykologer,konsulenter, ledere, TR’ere – ja alle, der arbejder med professionelle samtaler, og har en rolle i at forebygge og behandle stress.

Hold 7:
Opstart d. 9. april 2015
Certificering d. 2. oktober 2015

Hold 8:
Opstart d. 8. april 2016
Certificering d. 7. oktober

Tilmeld dig Stresscoachuddannelsen

Matzau om ledelse

Mine budskaber om stress som ledelsesopgave er publiceret gennem et hav af artikler i bla. Erhvervspsykologi, Berlingske Business, Børsen samt i alle mine bøger.

Læs et udvalg her:

“Stresshåndtering i postmoderniteten – En ledelsesopgave”
Erhvervspsykologi, vol. 3, nr 3, 2005

“Stresshåndtering eller lederskab”
Berlingske Business, 2008

“Morgensure chefer mister markedsandele”
April 2011, Business.dk, Avisen.dk

“Ledere er også medarbejdere”
Sept. 2010, Teknik og Miljø

“Stress skyldes dårlig ledelse”
November 2009, Dagbladet Børsen

“Dårlig ledelse er skyld i stress”
November 2009, Berlingske Business

“Sådan håndterer du en stresset medarbejder”
Maj 2012, Berlingske Business
 “Ramt af stress: Glem opbakning fra chefen”
Juni 2014, Avisen.dk

“Ledelsen hjælper ikke stressramte”
Juni 2014, DJØF-bladet

“Stress fortæller om din virksomheds helbred”
April 2014, CABI

Klare aftaler med chefen kan værne dig mod stress”
Oktober 2013, DR

NU OGSÅ I HILLERØD

Da vi har rigtig mange kunder i nordsjælland,  besluttede vi i sensommeren at tilbyde coaching, rådgivning og terapi også i Hillerød.

Man kan således booke sessioner hos Maiken Martinussen både i København og i Hillerød, hvis man gerne vil slippe for turen ind til København.

Maiken er en super erfaren psykolog, som siden 1995 har arbejdet med rådgivning og coaching i forbindelse med stress – af såvel vores individuelle kunder som af virksomhederne.

Maiken rådgiver og coacher endvidere indenfor samarbejdsrelaterede temaer samt relationer og forhold – i familier.

Læs mere om Maiken Martinussen her

JULEGAVEN TIL HAM ELLER HENDE

Har du en stresset partner – eller ven eller veninde, er der hjælp at hente. 

Bogen Stressfri på tolv uger eller mer’ er den perfekte julegave til en kvinde, du har kær i dit liv, som har brug for at skrue ned for stressniveauet og op for glæden og velværen.

Bogen Rigtige mænd går også i sort er julegaven fra alle kvinder til alle mænd – for mændene køber nok ikke bogen selv. Læs i bogen hvorfor, og få håndfaste råd, til hvordan man som mand kommer i en stressbelastning istedet for at gå helt i sort.

Til webshoppen her

Del denne side:
Share 'Stress i den offentlige sektor: Et ledelsesansvar' on Facebook Share 'Stress i den offentlige sektor: Et ledelsesansvar' on Google+ Share 'Stress i den offentlige sektor: Et ledelsesansvar' on LinkedIn Share 'Stress i den offentlige sektor: Et ledelsesansvar' on Twitter Share 'Stress i den offentlige sektor: Et ledelsesansvar' on Print Friendly