Hvad kan man forvente af en Stresscoach-uddannelse?

Skrevet af direktør

Majken Matzau

Majken Matzau

Hvad kan man forvente af en Stresscoach-uddannelse?

Af Majken Matzau

Af Majken Matzau

Der er rigtig mange, der ønsker at arbejde professionelt med stress. Men hvad skal man være opmærksom på, hvis man gerne vil uddannes og kvalificeres til dette vanskelige arbejde?

Uanset hvilken rolle, man har som professionel i forbindelse med håndtering og behandling af stress, er det en ufravigelig nødvendighed at være fortrolig med årsager, sammenhænge og fremtrædelsesformer.

Den professionelle skal være så skarp, at han er i stand til – uden testredskaber – dels at kunne vurdere, hvilket stadie en persons stress er på, ligesom han på denne baggrund skal være i stand til at beslutte det videre forløb.

Dette kræver, at den professionelle uddanner sig og ajourfører sig indenfor stressforskningen, lige såvel som i de metoder, der matcher hans professionelle rolle.

En ekstern coach skal kunne langt mere, end HR-konsulenten og lederen, når det kommer til selve stresscoachingforløbet, men det fælles krav til alle roller er en dybdegående indsigt i stressfænomenet.

Stress fører ofte til både psykiske sygdomme, især depression og angst, og til fysiske sygdomme, herunder blodpropper og forhøjet blodtryk.

Stressede medarbejdere har et tre gange så højt sygefravær som normalt, og hvordan vi end forsøger at forstå stressbegrebet, er der tale om et fænomen, der direkte eller indirekte berører stort set alle erhvervsaktive mennesker i dagens Danmark.

Parallelt med stressbølgen, har coachingbølgen skyllet over det danske erhvervsliv de seneste år. Dette gælder især begrebet ’stresscoaching’, som i løbet af de seneste år er dukket op som en selvstændig disciplin på markedet.

Som jeg har argumenteret for i talrige bøger samt artikler i pressen og i fagtidskrifterne, er begrebet stresscoaching i sig selv problematisk, idet mennesker, som går ned med stress, sidst af alt må coaches. Alvorligt stressramte mennesker befinder sig i en krisetilstand, og skal behandles med kriserådgivning, indtil at krisen er overstået, og de atter bliver i stand til at folde muligheder ud.

Stresscoachingbegrebet har dog alligevel sin berettigelse, og er som metode og filosofi et uvurderligt og uundværligt bidrag i behandlingen af alvorlig stress.

Men som jeg beskriver i mine bøger og artikler må coaching aldrig stå alene i behandlingen af stressklienter, ligesom coaching først må bringes i spil i den allersidste fase af behandlingsforløbet. Der skal ydes ekspertrådgivning hele vejen. Bruges coaching for tidligt eller for ensidigt, kan det have fatale konsekvenser for klienten.

HVIS DU OVERVEJER EN STRESSCOACHUDDANNELSE

Hvis du overvejer at påbegynde en stresscoachuddannelse, er det derfor væsentligt, at undersøge om der undervises i coaching eller rådgivning på uddannelsen.

Undervises der i coaching som redskab til stressbehandling bør alle dine alarmklokker ringe – og du kan kun kvalificeres gennem uddannelsen til at arbejde med lettere stress – dvs. på ingen måde med reel stress – klinisk stress og sygemelding. Og det er i praksis kun i de færreste tilfælde, at klienter vil opsøge en coach og bede om hjælp til lettere stress.

Stress opdages og diagnosticeres som hovedregel først, dvs. klienten søger først professionel hjælp, når det er så alvorligt, at klienten skal sygemeldes.

Når vi taler stressbehandling, befinder vi os i et grænseland, hvor coaching kan være direkte skadeligt, hvis det anvendes ureflekteret eller for tidligt i et forløb. Og når det gælder alvorlig stress, skal krisestyring og ekspertrådgivning altid sættes i værk og dæmme op for krisen, før coaching af enhver slags må tages i brug.

Dette indebærer, at man som professionel skal være i stand til at diagnosticere og på denne baggrund beslutte – samt yde præcis rådgivning – om det videre forløb – herunder sygemelding med prognose for alle sygemeldingens faser, inden man overhovedet kommer i nærheden af at anvende coaching som redskab til behandlingen.

Matzau Stresscoachuddannelse underviser vi alene vores kursister i rådgivning. Rådgivning af alvorlig stressramte klienter – med præcise diagnoser og prognoser stillet ved første samtale  – men også rådgivning af klienternes arbejdspladser.

Vi forudsætter, at vores kursister har erfaring med professionelle samtaler – herunder coaching – og at disse redskaber let kan implementeres af kursisten selv på rette tidspunkt i et behandlingsforløb. Men hvornår dette tidspunkt indtræffer – og hvordan man bringer klienten dertil igennem et sygemeldingsforløb – det er den svære kunst, man lærer på stresscoachuddannelsen.

Du kan læse mere om vores Stresscoach-uddannelse her på vores website – vi starter hold op i både maj og november hvert år.

Og du kan få adgang til mine stressbehandlingsmetoder ved at læse bogen, Stresscoaching – coaching i grænselandet, som er grundbogen på Matzau Stresscoachuddannelse.

– Af erhvervspsykolog og direktør Majken Matzau

Del denne artikel:
Print

Kontakt os

Flere artikler

Projekledere stormer i fælden

PROJEKTLEDERE STORMER I FÆLDEN “Fuld fart og håret tilbage. Projektledere har ekstrem høj risiko for stress. De stormer direkte i den farligste stressfælde af dem

Læs mere»