HR Rådgivning

Udvikling af HR & Organisation

Matzau Erhvervspsykologer fungerer som rådgivere og sparrings-partner for landets førende virksomheder indenfor Trivsel og Stressforebyggelse. Vi er klar til at hjælpe jer i dag – både med akutte sager samt forebyggende tiltag. 

Rådgivning og udvikling HR

Vi tilbyder rådgivning inden for:

Trivselsrådgivning

Trivsel

Strategi, workshops & rådgivning

Ønsker I en professionel Trivselsudviklingsproces i jeres organisation? Ønsker I at gennemføre Trivsels-workshops i alle jeres enheder? Ønsker I individuel ledelsesbaseret Trivselsrådgivning til jeres ledere? Skab øget flow, trivsel & high performance i hele jeres organisation.

Læs mere her eller book et møde i dag med en af vores erfarne erhvervspsykologer.

Stressrådgivning ved Matzau Erhvervspsykologer for HR og Topledelse

Stressrådgivning

Akutte sager samt forebyggelse

Ønsker I en professionel strategi til nedbringelse og forebyggelse af stress i organisationen? Ønsker I et stressberedskab som support til jeres interne tilbud? Ønsker I uddannelse af HR, TR, samtlige ledere og alle jeres medarbejdere, så stress kan tages i opløbet, og sygemeldinger undgås?

Læs mere om vores Akut-rådgivning samt vores Forebyggelsestiltag eller kontakt os for et afklarende møde.

Rådgivning og udvikling af HR

- Vi hjælper jer med at skabe trivsel, flow & high performance

Matzau Erhvervspsykologer fungerer som rådgivere og  sparringspartnere  for HR i en lang række danske virksomheder, heriblandt Oticon, Danske Spil og Topdanmark.

I samarbejde med virksomhedernes HR-funktioner  udvikler og implementerer vi uddannelser, politikker og strategier i bestræbelserne på at skabe høj trivsel og performance samt at reducere  virksomhedernes stressniveau.

Parallelt hermed samarbejder vi med HR-funktionerne i en lang række virksomheder om akutte enkeltsager – både forebyggende såvel som akut. Har I en situation, hvor en medarbejder har fået et stresssammenbrud, så ring til os i dag. Vi står klar til at hjælpe jer.

Med Matzau Erhvervspsykologer som rådgivere og sparringspartnere får I udviklet og implementeret en professionel strategi og proces med fokus på at skabe høj bevidsthed og trivsel samt en bæredygtig arbejdsstyrke i jeres moderne vidensvirksomhed.

Kontakt os

Mere end 25 års erhvevspsykologisk erfaring

...Med at rådgive og udvikle strategi, politikker & uddannelse i vidensvirksomheder

“Vi har brug for flere af din slags (Majken Matzau) som kan handle, handle hurtigt og med stor professionalisme og personligt engagement – fantastisk.

Du er kort sagt hamrende dygtig, ikke mindst ift. din ekspertise ifm stressramte medarbejdere. Og her skal du have stor ros. Jeg valgte ikke at gå via vores egne PFA-ordninger – de er generelt ikke gode nok, og du har været helt fantastisk – igen – så tak for hurtig indsats og opfølgning.”

Trine Mulvad

Senior Vice President
Novo Nordisk

“Heldigvis ser det ud til at vi har fået styr på stressen hos os, takket været jeres hjælp. Det har været et super samarbejde og utroligt lærerigt for os.

For nylig havde jeg alle arbejdsmiljøgrupper samlet. De kom med deres bud på hvordan vi vedligeholder trivslen og fortsat forebygger.

Ud fra dette temamøde tror jeg på, at vi har fået styr på hvordan vi håndterer pres og belastninger i fremtiden.”

Inger Lis Sørensen

HR Konsulent
3F

“Jeg har i flere år samarbejdet med Majken Matzau, og har været meget tilfreds med både den måde hun har arbejdet på, vores samarbejde og ikke mindst de resultater, som dette har givet.

Vi har fra virksomhedens side kunnet spore tilfredsstillende resultater ift en forbedret arbejdsmæssig indsats.

Jeg giver derfor gerne Majken (Matzau) og Matzau Erhvervspsykologer mine bedste anbefalinger.”

Henrik Horn-Møller

HR-Chef
Topdanmark

Matzau i medierne

Majken Matzau fungerer som ekspert i DR, TV2, JP, Berlingske mm.

Majken Matzau i DR

En mistrivsel i vidensvirksomheder skyldes grundlæggende 3 faktorer, som skal være i balance, førend man som topledelse bør sælge eller acceptere  et projekt. 

Se med her i videoen, hvor Majken Matzau løfter sløret for, hvilke faktorer, der er afgørende for at skabe en bæredygtig organisation. 

Matzau Erhvervspsykologer yder stressrådgivning af HR

Lad os hjælpe jer med jeres stress-strategi, jeres stressberedskab & stresspolitik

“En af vores medarbejdere blev stress ramt, og vi brugte Matzau Erhvervspsykologer til rådgivning om, hvordan vi som arbejdsgiver skulle håndtere situationen samt senere til tilbageslusning af medarbejderen på arbejdspladsen. Desuden fik den pågældende medarbejder et forløb hos en af Matzaus erhvervspsykologer.

Vi fik sikkerhed i, hvordan vi som arbejdsgiver skulle forholde os til en situation med en stressramt medarbejder.

Samtidig kunne vi gennem Matzau Erhvervspsykologer tilbyde medarbejderen et forløb til at komme igennem sin stresssygdom samt ruste medarbejderen til i fremtiden at være mere stressresistent.

Forløbet med Matzau Erhvervspsykologer har ført til at medarbejderen nu er retur på arbejdspladsen og fungerer godt.”

Adm. Direktør Lars Holte


Central Denmark EU Office

Matzau Erhvervspsykologer i Oticon

Læs her om Majken Matzaus møde og arbejde med topledelsen i Oticon

"Man får jo ikke stress af at have haft en hård barndom"

- Artikel om topledelsens & HR's opgave af Majken Matzau

”Man får jo ikke stress af at have haft en hård barndom. Det har vi fundet ud af. Men hvad får man det så af?”

Sådan indledte den administrerende direktør fra Oticon vores møde, da jeg for et en del år siden blev inviteret til et samarbejde med Oticon, hvor vi dels skulle udrede årsager til det dengang meget høje stressniveau i Oticon og dels skulle udvikle og implementere en større stressstrategi.

Lige siden har jeg husket den administrerende direktørs åbningsreplik. Han slog i den grad hovedet på sømmet, og jeg har aldrig hørt mit eget budskab klarere end her.

”Man får jo ikke stress af at have haft en hård barndom. Men hvad får man det så af”?

For det er præcis denne forståelse, der rummer kimen til at skabe bæredygtige løsninger. Denne topleder var fuldt bevidst om, at årsagen til Oticons høje stressniveau ikke lå i medarbejderens personligheder men derimod var en reaktion på deres egen ledelse.

Og her var Oticon mange skridt foran så mange andre vidensvirksomheder, som kæmper med de samme problemer, men hvor det stadig fejlagtigt antages, at årsagen til medarbejdernes stress skal findes i deres individuelle psyker, og hvor der derfor behandles med personlig udvikling, personlighedstest og lignende.

Årsager og løsninger

Igennem et par år arbejdede vi tæt sammen med Oticons topledelse samt HR og fik afdækket kilderne til det høje stressniveau samt udviklet og implementeret de nødvendige interventioner.

Årsagerne til det høje stressniveau i Oticon var en kombination af klassiske faktorer i moderne vidensvirksomheder, som har et meget højt forandringstempo.

Således var der blevet gennemført et hav af organisationsændringer, og der var generel uklarhed i de organisatoriske processer, mål og roller, samtidig med at man havde meget travlt.

Ud fra denne kortlægning af de organisatoriske ubalancer udsprang de løsninger og tiltag, som var nødvendige for, at Oticon kunne skabe et arbejdsmiljø, som var bæredygtigt og sundt i en fremtid præget af forandring og højt tempo.

Under hele forløbet samlede vi i samarbejde med HR viden og erfaringer op fra alle Oticons forretningsområder, som blev meldt tilbage til topledelsen, der konsekvent gik forrest i bestræbelserne på at forstå, hvordan de selv som øverste ledelse var årsag til det høje stressniveau og derfor også tog reelt ledelsesmæssigt ansvar for at løfte opgaven og iværksætte de rigtige fremadrettede ledelsesmæssige interventioner.

I forlængelse heraf udviklede vi strategier, trænede alle ledere og projektledere i stressmanagement, vi udviklede, trænede og opgraderede HR-funktionen, og vi holdt foredrag og gå-hjem-møder i hele organisationen.

Oticons forløb er et mønstereksempel på, hvordan man som øverste ledelse har mulighed for at håndtere sit ledelsesmæssige ansvar og sin ledelsesopgave. Og da processen var gennemført, havde Oticon nået sine mål for reduktion af stresssygefravær og var kommet styrket ud på den anden side med en stærkere, klarere og langt mere robust organisation.

Topledelsens opgave

Så lad os nu slå fast med syvtommersøm: Hvis topledelsen i en virksomhed ikke tager ansvar, skaber det en endeløs stressspiral.

Det koster op mod 4 millioner kr. at have en langtidssygemeldt specialist i en vidensvirksomhed, og når først én medarbejder kollapser, følger der hurtigt flere med, hvis ikke virksomheden tager ved lære og hurtigt griber ind med stressreducerende tiltag.

Daglig dialog og forhandling på tværs og opadtil i organisationen er afgørende for at vende stressudviklingen. Topledelsen bør gå forrest og skabe klarhed gennem at invitere til debat og forhandling om roller, krav og mål.

Ledelse af stress

Topledelserne har således afgørende betydning for at forebygge, lede og dæmme op for stress i egne organisationer.

Dertil kommer en professionel HR-funktion – samt samarbejdet med veluddannede og erfarne eksterne rådgivere og behandlere.

Så længe den stressramte medarbejder svæver i sin egen personlige orbit, bliver medarbejderen bærer af organisationens mangel på sammenhængskraft, og dette har enorme konsekvenser for den stressramte medarbejder, som personligt kommer til at betale med sin værdighed og sin følelse af betydning i livet.

Konsekvenserne for virksomhederne er ligeledes enorme, idet der altid kommer flere sygemeldinger til, hvis der ikke skabes intern læring og tilpasning i organisationen af mål, krav og ressourcer, og herved stiger frustrationsniveauet og utilfredsheden, samtidig med at produktiviteten og samhørighedsfølelsen falder.

Enhver virksomhed har et valg; vil man tage ansvar og investere tid og ressourcer i at opgradere sin organisation, sine ledere og sine medarbejdere?

Eller vil man lade medarbejderne tage skraldet, symptombehandle stresstilfældene som vilkårlige hændelser i organisationen og lade stå til i dagligdagens brandslukning?

Konsekvensen er indlysende.

Valget er ledelsens.

Bemærk: Oticon har givet lov til, at vi må fortælle om deres forløb.

Du kan kontakte os i fuld fortrolighed

Ring eller skriv til Matzau Erhvervspsykologer

matzau

Kontakt Matzau Erhvervspsykologer

Rådgivning & samarbejde med HR

Alle vores erhvervspsykologer har mange års erfaring med rådgivning af samt samarbejde med HR. 

I kan ringe og skrive til os i fuld fortrolighed, og I kan forvente at høre fra os, så snart vi har modtaget din henvendelse. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Stressrådgivning af HR & topledelser

Matzau Erhvervspsykologer i København, Nordsjælland, Jylland og Fyn