STRESSCOACHUDDANNELSE – 10 kritiske spørgsmål du bør stille dig selv

Skrevet af direktør

Picture of Majken Matzau

Majken Matzau

STRESSCOACHUDDANNELSE – 10 kritiske spørgsmål du bør stille dig selv

Picture of Af Majken Matzau

Af Majken Matzau

Hvis du brænder for at arbejde med stress og stressforebyggelse, er det i din interesse at stille skarpt på, hvad en stresscoachuddannelse egentlig kvalificerer dig til, før du starter på den. 

For… Det er slet ikke tilstrækkeligt blot at lære om stress!

 

FØR DU GÅR I GANG MED EN STRESSCOACHUDDANNELSE

Er du i gang med at undersøge det voksende marked for stresscoachuddannelser, er der flere ting, der bør springe dig i øjnene.

For det første undervises der på de fleste uddannelser blot i stress og i coaching af folk med stress. Og allerede her, bør du gå i en stor bue udenom, da du derfor alene kvalificeres til at arbejde med lettere stress – dvs. på ingen måde med reel stress.

For det andet undervises der ikke i at stille diagnoser og prognoser. Diagnose og prognose er faktisk slet ikke en disciplin, der undervises i. “For det er jo individuelt” og fra person til person, ikk’? Nej, det er det ikke!

Mere om det nedenfor…

For det tredje undervises der ikke i tilbagemelding til, samarbejde med og rådgivning af virksomhederne. Og uden denne vigtige funktion hos en professionel stresscoach, kommer der ikke meget nyttigt ud af et stresscoachingforløb.

For det fjerde undervises der ikke i design og implementering af professionelle indslusningsplaner.

Og sidst, men ikke mindst, er der ikke krav til klientarbejde, supervision og praksistræning.

DE 10 KRITISKE SPØRGSMÅL til STRESSCOACH-UDDANNELSER

 1. Undervises der i coaching eller rådgivning på uddannelsen?
  Den rigtige samtaleform er rådgivning – også selvom vi kalder disciplinen for stress-coaching.
 2. Kvalificeres du til at stille en præcis diagnose – ved første samtale?
  En diagnose er en præcis vurdering af klientens stresstilstand.
 3. Kvalificeres du til at udarbejde en præcis prognose – også her under første samtale?
  En præcis prognose indebærer en vurdering af, om der skal sygemeldes, hvilke interventioner der skal sættes i værk, og hvor længe man kan forvente forløbet kommer til at vare. Prognosen er grundlaget for forløbets success, og ja – man kan godt spå om en sygemeldings længde.
 4. Kvalificeres du til at samarbejde med HR? Med lederne, med virksomhederne?
  Uden denne kvalificering kommer du ikke til at tilføre de stressramte ret meget hjælp.
 5. Kvalificeres du til at rådgive den stressramte om håndtering af sygemeldingsperioden?
 6. Kvalificeres du til at vurdere, hvornår den stressramte er klar til at starte op på jobbet igen?
 7. Kvalificeres du til at udarbejde og implementere indslusningsplaner?
 8. Bliver der stillet krav om klient-arbejde – dvs. træningssessioner med stressramte?
 9. Tilbydes der supervision på klient-arbejdet?
 10. Er der en gennemgående metode, som uddannelsen certificerer dig i?

NEJ = NEJTAK!

Svares der nej på et eller flere af disse spørgsmål, vil du ikke blive klædt på med en solid og korrekt metode til stressbehandling, og du bør sige nej tak.

Når vi taler stressbehandling, befinder vi os nemlig i et grænseland, hvor coaching kan være direkte skadeligt.

 

STRESSCOACHUDDANNELSE HOS MATZAU ERHVERVSPSYKOLOGER

På Matzau Stresscoachuddannelse træner vi kursisterne i rådgivning af alvorligt stressramte klienter – med præcise diagnoser og prognoser (som stilles under første samtale) samt parallel rådgivning af klienternes arbejdspladser.

Vi forudsætter, at vores kursister har erfaring med professionelle samtaler – herunder coaching – og, at disse redskaber let kan implementeres af kursisten selv på rette tidspunkt i et behandlingsforløb.

Men hvornår dette tidspunkt indtræffer – og hvordan man bringer klienten dertil igennem et sygemeldingsforløb – det er den vanskelige kunst, man lærer på Matzau Stresscoachuddannelse.

Du kan tilmelde dig Matzau stresscoachuddannelse her  – der er stadig pladser tilbage på Hold 12, som starter d. 14. maj.

Og du kan få adgang til mine stressbehandlingsmetoder ved at læse bogen, Stresscoaching – coaching i grænselandet som er grundbogen på Matzau Stresscoachuddannelse.

 

De bedste hilsner

Majken Matzau

Majken Matzau - stresscoachuddannelse

 

Del denne artikel:
Print

Kontakt os

Flere artikler

VIndermentalitet

Når Kongen finder hjem

I begyndelsen af året fik jeg en henvendelse om Executive Coaching fra en mand i slutningen af 50’erne, som både har skabt og solgt en lang række særdeles

Læs mere»