Projektledere stormer i stressfælde

Skrevet af direktør

Picture of Majken Matzau

Majken Matzau

Projektledere stormer i stressfælde

Picture of Af Majken Matzau

Af Majken Matzau

“Fuld fart og håret tilbage. Projektledere har ekstrem høj risiko for stress. De stormer direkte i den farligste stressfælde af dem alle: Ansvar uden indflydelse. Her er din guide til overlevelse.”

Sådan indleder jounalist Lisbeth Ammitzbøll sin artikel i den seneste udgave af Magisterbladet, hvor hun også har interviewet mig om en af vor tids mest udsatte roller – nemlig projektlederrollen.

I de seneste år har vi haft flere og flere kundehenvendelser hos os fra virksomheder, hvor projektledere falder som fluer, på grund af stress. Her kan du læse artiklen samt mine svar.

“En morgen ringer Danmarks statsminister til dig med en god nyhed. Efter nøje udvælgelse blandt alle borgere er valget faldet på dig. Du skal bygge broen til Fehmern. Nationens øjne hviler på dig. Du kan se frem til en stor bonus. Til at løse opgaven får du 100.000 kroner, 10 pædagoger og en måneds frist. Så skal broen være færdig. Vil det være svært at sige nej? Næppe.

Med mindre du er død af grin forinden, vil du nemt kunne forklare, at hverken penge, mandskab, tidsfristen eller projektets karakter er tilstrækkelige til, at du kan påtage dig opgaven.

Altså tak, men nej tak.

Næste dag går du på arbejde … Du har sikkert gættet fortsættelsen på historien. Se! Dér kommer han, din leder. Gående hen imod dig med et smil på læben. Og ja. Netop du er udvalgt blandt alle dine kolleger til at lede et nyt projekt. Der er masser af ansvar, prestige og bonus.

Desværre har han endnu ikke helt overblikket over ressourcerne. Men du vil få allokeret medarbejdere. Helt sikkert. Dygtige folk alle som én. Penge er der også. Naturligvis. Tidsfristen ligger ikke helt klar, men selvfølgelig vil du få en rimelig deadline. Det siger sig selv. Målet er jo at få succes.

Nu burde du falde ned af stolen af grin. Nu burde du lytte til dine advarselshorn, der dytter, båtter, skingrer og hyler. Nu burde du sige: ”Tusind tak. Hvor er jeg smigret. Lad mig tage stilling til det, når I er kommet lidt længere i processen. Men nej. Du retter ryggen, smiler: ”Ja, det vil jeg rigtig gerne”.

Normalt ser du dig for, inden du går over gaden. Normalt læser du kontrakter, inden du skriver under. Normalt tager du en frakke på, inden du går ud i frostvejr. Men ikke her. Næ nej. Fem sekunder tager det dig. ”Ja, det vil jeg rigtig gerne”. Frygter du en fyring? Håber du på forfremmelse? Længes du efter udvikling? Sikkert lidt af hvert.

Men det er kun den halve sandhed. Vi skal længere ind i sindet.

Majken Matzau er erhvervspsykolog og stressekspert med mange års erfaring fra både offentlige og privat virksomheder. Hun har den anden halvdel af forklaringen på dit hovedkuldse ’ja’. ”Vi elsker ansvar”, siger hun. Med ansvar følger udvikling, anerkendelse, spændende opgaver og frihed. Tror vi.

”I nogle tilfælde er det rigtigt, og så er projektledelse verdens bedste job. Min erfaring er dog, at ansvar og indflydelse alt for sjældent følges ad. Og så får man stress. Hvis man ikke har indflydelse på projektets mål, indhold, deadline, ressourcer og kompetencer, vil den ansvarlige projektleder typisk knokle endnu hårdere i et forsøg på selv at lappe hullerne i projektet”.

Resultatet ser hun i sin praksis, når unge projektledere sidder med tårer i øjnene, mens de fortæller om tiden, der er gået mellem deres første stolte ’ja’ til et projekt og den dag, hvor de brød sammen under vægten af arbejde, søvnmangel og bekymring.

”Folk oplever, at de har indflydelse, men ofte er den illusorisk. Man er afhængig af leverancer fra kolleger eller eksterne samarbejdspartnere, opgaven indeholder modsatrettede krav, ledelsen træffer ikke de nødvendige beslutninger, magtfordelingen er uklar og fører til personkonflikter. Og så videre.

Det er mere almindeligt end ualmindeligt, at brikkerne ikke passer sammen, og at der ubalance mellem ansvar og indflydelse. Jeg vil påstå, at netop den ubalance er den største kilde til stress i dag i dansk erhvervsliv”.

Hendes ærinde er ikke at holde folk væk fra projektledelse. Men hun vil advare mod de alt for hurtige ’ja’er.

Hun vil have os til at forhandle rammerne, inden vi kaster os i armene på større ansvar. ”Fordi folk tror, at de har indflydelse, tror de også, at det er deres skyld, hvis projektet ikke når i mål. For at redde projektet, arbejder de mere og mere. Vi er præget af en individualistisk tankegang, hvor vi tager så meget personligt ansvar, at vi glemmer at se systemet”. ”Systemet” i stikord: Dit projekt er ikke formuleret af dig selv, men en direktion eller en ledelse på højt niveau i organisationen.

Ledelsen definerer målet, beskriver projektet, tildeler ressourcer i form af medarbejdere hentet i andre afdelinger. Eller en ekstern kunde definerer målet, og din egen ledelse tildeler ressourcer ud fra den pris, ordren er vundet på.

”I begge tilfælde har projektlederen ingen indflydelse på rammen. Projektlederen kan ikke hyre og fyre. Projektlederen kan ikke skifte medarbejdere ud, hvis de er dygtige nok. Projektlederen kan ikke på projektets målsætning, når der opstår problemer”, siger Majken Matzau.

Så vidt problemet. Erhvervspsykologens løsning? ”At sige nej til at lede projekter, hvor man kan se, at mål, indhold, tidsfrister og ressourcer ikke hænger sammen. Inden da bør man naturligvis forsøge at skaffe sig indflydelse og forhandle om projektets vilkår. Men hvis man ikke kan få en indflydelse, der går det muligt at løfte ansvaret, må man sige nej”, siger Majken Matzau, vel vidende, at det i mange brancher vil være svært at undslå sig og stadig bevare jobbet.

”Jo mere bevidst man er om de her mekanismer, jo tidligere kan man begynde at forhandle om projektets vilkår. Og jo mere sandsynligt er det, at man kan undgå det hårde ’nej’ til et projekt. Men skulle det endelig komme dertil, må man gøre op med sig selv, om man tør løbe risikoen for et sammenbrud. Stress er en rædselsfuld sygdom”, understreger hun.

3 fokuspunkter

På tre punkter skal du være opmærksom, inden du siger ’ja’ til et projekt. Forsøg eventuelt at forhandle dem på plads. Ellers må du overveje, om projektet er vigtigt nok til, at du vil risikere dit helbred.

1. Autorisation. Bliver du som projektleder forsynet med tilstrækkelig magt opad og indad? Har du opbakning fra styregruppen? Kan du vælge dine projektdeltagere? Hvis nej. Indled forhandling. ”Kan Hansen komme med i gruppen?”

2. Uddannelse. Er du selv godt nok klædt på både fagligt og personligt til at lede et projekt? Hvis nej: Indled forhandling. ”Kan jeg få noget efteruddannelse i projektledelse?”

3. Ressourcer. Er det realistisk at indfri projektets mål med de timer, tidsfrister og ambitioner, der er beskrevet? Hvis nej: Indled forhandling. ”Med en måned mere/to mand mere/ lyder det som en spændende opgave.”

Del denne artikel:
Print

Kontakt os

Flere artikler

VIndermentalitet

Når Kongen finder hjem

I begyndelsen af året fik jeg en henvendelse om Executive Coaching fra en mand i slutningen af 50’erne, som både har skabt og solgt en lang række særdeles

Læs mere»