Gav journalisten Bertel Haarder stress?

Skrevet af direktør

Picture of Majken Matzau

Majken Matzau

Gav journalisten Bertel Haarder stress?

Picture of Af Majken Matzau

Af Majken Matzau

Gav journalisten Bertel Haarder stress?

I de seneste dage har man i medierne kunnet følge Bertel Haarders reaktion og vredesudbrud overfor Kristian Sloth fra DR, og jeg er blevet kontaktet af diverse journalister med henblik på en vurdering af Berthels stressniveau.

I medierne har man kunnet følge den ene side af historien, som mener, at Bertels udbrud er en udtryk for magtmisbrug og for regeringens ønske om at kue og styre medierne.

Set fra en psykologs synspunkt, ser billedet dog mere komplekst ud.

Journalisten, som er meget erfaren, anvender en spørgeteknik, som er kendt som ”revolverteknik”, hvor udspørgeren stiller det sammen spm. igen og igen. Dette er en forhørsteknik, som anvendes af både politiet og i forsvaret, som ikke har til formål at skabe åbenhed, ligeværd og respekt, men derimod at få fokuspersonen til at bryde sammen. Statistisk set, sker dette som hovedregel, når et spm. stilles  for 3. gang, hvilket også sker her.

Rent  psykologisk set har journalisten (ligesom en psykolog) magten, idet han har kameraet – og spørgsmålene. Og med magten følger dog også et ansvar. Fokuspersonen er nødt til at svare på kameraet – det er en del af den sociale kontrakt.

Bertel har ingen reel magt i situationen – og evner ikke at styre interviewet, hvorefter han bryder sammen med en stressreaktion. At Bertel som erfaren politiker og minister burder være langt mere dreven i disse situationer siger sig selv, og tyder på et alt for højt stressniveau hos ministeren.

DR vælger videre at lægge klippet ud; ”så vi kan se, hvordan ministrene i virkeligheden er”. Så vidt, jeg kan se, viser klippet derimod, hvordan medierne og politikernes samarbejde ikke fungerer. At politikerne er indstuderede og lukkede, og at jo mere revolverjournalistik, de mødes med, jo mere modstand og forvar skabes der. Og jo mere lukkethed og modstand, jo mere pres og revolverteknik. Og dette er en kedelig spiral.

Tillidsbrudet øges ved, at DR offentliggør hele klippet og konflikten med journalisten. Og dette tilsyneladende så vi kan se, hvordan ministeren ”misbruger sin magt”, hvor DR (lettere manipulerende) kobler sig på Carsten Jensens aktuelle retorikMen det er DR, der har magten, og de vælger at bruge den. Det er kun ministeren, der har noget at tabe.

Det er videre interessant at se, at i alle dagbladendes meningsmålinger, er det Bertel, der løber med folks sympati – ikke journalisten. Folk kan identificere sig med Bertels reaktion, og mærke deres eget ubehag ved journalistens krydsforhør.

Man skulle ellers have troet, at Bertel nu blev slagtet i befolkningens opinion. Men sådan set det ikke ud. Og det til trods for, at Bertel håndterer situationen uprofessionelt og som en lille skoledreng, med irrelevante, løsrevne argumenter om risengrød og teatertur.

Men det er netop dette, vi kan identificere os med. Følelsen af, at blive trængt op i en krog og ‘reclaime’ sin  power, frem for at lade sig kue af normerne. Det var dette Michael Douglas i filmen “Falling down” repræsentede, og det var dette airline stewarden Peter Slater blev USA’s landehelt på, da han tidligere på året fik nok af besværlige passagerer og råbte i flyets mikrofon:

”DEM ER JER, SOM HAR VIST VÆRDIGHED OG RESPEKT DE SIDSTE 20ÅR, TAK FOR EN FANTASTISK TUR”.

Herefter tog han to øl med sig, udløste slisken ved nødudgangen og stak af via landingsbanen.

At et sådan udbrud så sker for en erfaren minister og statsleder, tyder på, at Bertels stressniveau i forvejen er alt, alt for højt. Og stressede ledere træffer reaktive, dårlige beslutninger.

Dette er Bertel-situationen et tydeligt eksempel på, og hvis der er en topledelse i dette land, der virkelig har brug for at lære noget om personlig centrering, stressmanagement og indre autoritet, så de kan træffe proaktive, sunde beslutninger til gavn for helheden, så der det vores kære politikere.

Med ønsket om, at det nye år må bringe mere åbenhed mellem medier og politikere, og at vi må se et folketing, der tager vare på deres menneskelige og energetiske balance, siger jeg tak for i år og på gensyn næste år.

Rigtig glædelig jul og godt nytår,

Kærlig hilsen Majken

Del denne artikel:
Print

Kontakt os

Flere artikler

VIndermentalitet

Når Kongen finder hjem

I begyndelsen af året fik jeg en henvendelse om Executive Coaching fra en mand i slutningen af 50’erne, som både har skabt og solgt en lang række særdeles

Læs mere»