Det lyver vi om for vores psykolog

Skrevet af direktør

Picture of Majken Matzau

Majken Matzau

Det lyver vi om for vores psykolog

Picture of Af Majken Matzau

Af Majken Matzau

Undersøgelser viser, at vi ikke altid taler sandt over for vores psykolog. Faktisk viser det sig, at 93 % af klienter i terapi fortæller mindst én løgn til deres psykolog, og 20 % … fortæller adskillige løgne. Her er top 3 over temaer, vi typisk lyver om: 

1. Hvor dårligt jeg har det: 54 %
2. Alvoren af mine symptomer: 39 %
3. Selvmordstanker: 31 %

Disse tal bekræfter erfaringerne fra vores praksis i Matzau Erhvervspsykologer. Det er mere reglen end undtagelsen, at vores klienter underspiller deres symptomer, hvilket i høj grad forstærkes, når det gælder stress. For stress og selverkendelse følges som bekendt ikke ad.

Men hvordan kan vi hjælpe vores stressramte klienter, hvis de ikke taler absolut sandt? Nøje afdækning af historik og symptombillede er jo nødvendigt for, at vi kan stille en præcis diagnose og på denne bagrund opstille en korrekt behandlingsplan. Med diagnose menes her stressbelastningsgrad – intet andet.

PSYKISK SANSNING

Det vigtigste redskab, vi anvender i Matzau Erhvervspsykologer, er psykisk sansning. Dvs. erhvervspsykologens psykiske og fysiske sansning af klientens energi og både den fysiske og den følelsesmæssige tilstand.

Jo mere stresset en klient er, jo lettere er det at sanse = mærke hans/hendes energi og tilstand.

Når man er psykisk og fysisk åben og trænet i at sanse sine klienter med indføling og udvidet empati, kan man tydeligt sanse og vurdere klienternes tilstand og derudfra stille den korrekte diagnose. Og dette uanset hvor upåvirket en klient ser ud med det blotte øje, og hvilke ord og fortællinger der bliver fremført.

Man kan ikke fysisk se på et menneske, at han er stressbelastet, og derfor kan man ikke regne med, hvad øjet viser. Man er her nødt til at anvende en lang række diagnostiske redskaber, hvoraf den her nævnte psykiske sansning er vores fornemmeste redskab.

HVORDAN LÆRER MAN PSYKISK SANSNING?

På Matzau Stresscoachuddannelse træner vi vores kursister i psykisk sansning, og vi har netop i sidste uge trænet vores nuværende hold i denne disciplin.

Træningen i psykisk sansning foregår ved, at kursisterne får bind for øjnene og således ikke kan se deres klienter, som i øvrigt heller ikke hverken taler eller giver sig til kende. Kursisternes opgave er her – med bind for øjnene og uden at vide, hvem de sidder overfor – at sanse deres klienters energi, stressniveau og følelsesmæssige tilstand.

Uden denne evne, som kan optrænes af alle relativt psykisk åbne mennesker, er det stort set umuligt at stille en helt korrekt diagnose, og dermed bliver prognose og behandlingsplan også forkert. Mestrer man til gengæld denne evne, er det tæt på umuligt at blive narret af sine klienter.

DIAGNOSE, PROGNOSE OG HANDLEPLAN

En prognose skal indeholde en præcis vurdering af, hvor længe det vil tage klienten at komme 100 % tilbage igen, herunder en eventuel sygemeldings omfang.

Prognosen skal munde ud i en handle- og behandlingsplan med fokus på, hvordan både klienten samt hans/hendes arbejdsplads skal forholde sig under forløbet, indeholdende de nødvendige interventioner af alle parter.

Alt dette kræver grundig uddannelse og træning af de professionelle, der arbejder med stresscoaching og -rådgivning. Mestrer man ikke den diagnostiske rådgivende disciplin til fulde, bliver man en del af problemet og gør mere skade end gavn.

Hvis du vil vide mere om, hvad vi underviser i på Matzau Stresscoachuddannelse, kan du læse mere her:
Bliv certificeret stresscoach af Majken Matzau på Matzau Stresscoachuddannelse

Del denne artikel:
Print

Kontakt os

Flere artikler

VIndermentalitet

Når Kongen finder hjem

I begyndelsen af året fik jeg en henvendelse om Executive Coaching fra en mand i slutningen af 50’erne, som både har skabt og solgt en lang række særdeles

Læs mere»