Kunderne udtaler

Matzaus kunder udtaler:

“Vi har brug for flere af din slags (Majken Matzau) som kan handle, handle hurtigt og med stor professionalisme og personligt engagement – fantastisk.

Du er kort sagt hamrende dygtig, ikke mindst ift. din ekspertise ifm stressramte medarbejdere. Og her skal du have stor ros. Jeg valgte ikke at gå via vores egne PFA-ordninger – de er generelt ikke gode nok, og du har været helt fantastisk – igen – så tak for hurtig indsats og opfølgning.”

Trine Mulvad, Vice President Novo Nordisk

___________________________________________________________________________________________________________________________

“Dette forløb er det bedste jeg har gjort for mig selv. Det var svært at overskue om det var det rigtige inden forløbet, men jeg lagde hurtigt mærke til forandringer, som gjorde det meget klar at det var den bedste beslutning.

Det har været skønt at lære dig at kende og kunne sparre med dig (Chefkonsulent Carla Packness). Jeg kommer helt sikkert til at snuppe en session igen.

Jeg fulgte dit forslag og det skabte hurtig fremgang på arbejdet, og flere bemærker og kommenterer på min glæde og energi.
Tusind tak for et godt forløb.”

Anna Patricia Dencker, Relations Manager, Copenhagen Business School

___________________________________________________________________________________________________________________________

”Jeg skriver til dig (Chefkonsulent Sarah Ambs-Thomsen), fordi jeg meget gerne vil takke dig for din store hjælp, da jeg stod et sted i min karriere, hvor jeg ikke viste om jeg skulle gå til højre eller venstre.

Ikke nok med at du mødte mig super professionelt, så mødte du mig også der hvor jeg var – med forståelse, empati og med en autoritet, så jeg til enhver tid følte mig i sikre og faglige hænder.

Du hjalp mig til at finde mit svar og min rette vej. Om end jeg nu har nået mit mål, så slipper jeg dig ikke. Jeg vil til enhver tid vende tilbage, når jeg får nye karriereudfordringer. En mere faglig kompetent person end dig tror jeg er svært at finde. Så vi ses helt sikkert igen”.

Laila Graversgaard, Associate Manager, Novo Nordisk

_________________________________________________________________________________________

“Jeg lærte rigtig rigtig meget. Jeg vil til hver en tid anbefale Majken Matzau til andre – og har allerede gjort det!

Jeg har haft stor glæde af  coachingforløbet. Da jeg startede forløbet følte jeg mig meget tæt på at gå helt ned med flaget – men jeg fik hurtigt troen på, at Majken (Matzau) kunne hjælpe mig – hun virkede gennemsyret af professionalisme og virkede samtidig meget imødekommende, kærlig og interesseret.

Majken virkede meget professionel og kunne blot ved at kigge på mig konstatere, hvordan jeg havde det. Hun var ikke til at snyde.

Det virkede super godt for mig, at Maiken lod mig tage aktuelle emner op, som vi så kunne diskutere. I disse diskussioner/samtaler provokerede Majken mig rigtig tit – ofte for at få mig til at overveje hvorfor jeg tænker og reagerer som jeg gør. Det var tit en meget stor øjenåbner.

Jeg lærte, at jeg skal huske at føle efter hvad jeg SELV har lyst til … og ikke altid gøre, hvad jeg tror glæder andre. Jeg skulle være (og føle det var ok) lidt mere egoistisk og tænke mere på mig selv.

Eva Frydenlund Klima, Økonomidirektør Topdanmark

_________________________________________________________________________________________

“En af vores medarbejdere blev stress ramt, og vi brugte ME (Matzau Erhvervspsykologer) til rådgivning om, hvordan vi som arbejdsgiver skulle håndtere situationen samt senere til tilbageslusning af medarbejderen på arbejdspladsen. Desuden fik den pågældende medarbejder et forløb hos en af ME’s psykologer (Chefkonsulent Rikke Lindekilde).

Vi fik sikkerhed i, hvordan vi som arbejdsgiver skulle forholde os til en situation med en stressramt medarbejder.

Samtidig kunne vi gennem ME tilbyde medarbejderen et forløb til at komme igennem sin stresssygdom samt ruste medarbejderen til i fremtiden at være mere stressresistent.

Forløbet med ME har ført til at medarbejderen nu er retur på arbejdspladsen og fungerer godt”

Lars Holte Nielsen, Direktør, Central Denmark EU Office 

_________________________________________________________________________________________

“Jeg har gennemført et meget positivt coach-forløb hos Matzau Erhvervspsykologer. Det oprindelige formål med forløbet var at komme tættere på at erkende mine stærkeste kompetencer og interesser og forstå, hvordan jeg vil kunne anvende disse i mit nuværende og fremtidige arbejdsliv.

Ved hjælp af personlighedstest og gode samtaler blev jeg bestyrket i mine egne opfattelser af mine kompetencer, men jeg gjorde samtidig en masse nye observationer og begyndte at kunne se særligt mine styrker fra mange andre vinkler, som uden nogen som helst tvivl vil styrke mig fremover.

Jeg blev anbefalet Matzau Erhvervspsykologer af en kollega, og jeg vil ikke tøve med at anbefale det samme til mine øvrige kollegaer.”

Antonino Castrone, University Director, EVP at Aalborg University

_________________________________________________________________________________________

“Majken Matzau udfordrer på samme tid på såvel det personlige som det forretningsmæssige plan.
Majken Matzau er god som døråbner til at finde ind til nye og anderledes løsningsmuligheder.
Majken er dejligt fastholdende også når det gælder mere krævende udviklingsområder.
Majken møder dig, hvor du er.

Anbefaler gerne Matzau Erhvervspsykologer til andre.”

Steen Andersen, Viceadministrerende direktør, BDO

_________________________________________________________________________________________

“Jeg har i flere år samarbejdet med Majken Matzau, og har været meget tilfreds med både den måde hun har arbejdet på, vores samarbejde og ikke mindst de resultater, som dette har givet.

Majken Matzau har først og fremmest gennemført mange individuelle samtale- og udviklingsforløb for ledere og medarbejdere som enten har været på vej ud i stress-lignende tilstande eller som har haft særlige personlige udfordringer, hvor brug af ekstern hjælp har været en stor fordel.

Samtidig har vi fra virksomhedens side kunnet spore tilfredsstillende resultater ift en forbedret arbejdsmæssig indsats.

Jeg giver derfor gerne Majken (Matzau)  mine bedste anbefalinger.”

Henrik Horn-Møller, HR-Chef  Topdanmark

_________________________________________________________________________________________

“Majken Matzau er meget professionel, Majken er meget lyttende og finder hurtigt ud af, hvilke områder der skal arbejdes med både professionelt og personligt.

Jeg har lige fra start af følt stor tryghed og tillid til Majken. Det har stor betydning for mig, hvis jeg skal komme videre og få noget ud af sessionerne. Jeg synes jeg er kommet virkelig langt i forhold til mit professionelle liv og den personlige del. Jeg bruger meget af det jeg har lært, når jeg står overfor udfordringer eller jeg kan mærke, at arbejdet fylder alt for meget.

Jeg har bl.a lært at lytte til mig selv, give plads til “mig”. Påtager mig ikke flere opgaver, blevet bedre til at uddelegerer.

Igennem meditation er jeg kommet til at kende mig selv meget bedre, det har også virkelig hjulpet mig.
Selvfølgelig vil jeg anbefale Matzau Erhvervspsykologer til andre.”

Helle Tvedeskov, Ledende Oversygeplejeske, Region Hovedstaden

_________________________________________________________________________________________

“Det har været et utroligt gavnligt forløb hos Matzau, som har givet mig gode værktøjer til bedre at håndtere situationer, der tidligere ville stresse mig markant. Jeg er blevet mere opmærksom på mine egne reaktioner; blevet bedre til at lytte efter min krops signaler.

Jeg følte mig utrolig velkommen og mærkede med det samme en meget positiv stemning og håb i forhold til min situation. Det var i høj grad med til at hjælpe mig videre.

Jeg tror, jeg allerede har fortalt det ovenfor. Jeg syntes, jeg er blevet mere autentisk; mere tro i forhold til mig selv og mine omgivelser. Jeg er også personligt blevet meget mere opmærksom på de signaler, kroppen giver, når det bliver for meget – og jeg har fået nogle gode værktøjer til at komme videre, komme bedre ovenpå igen.”

Morten Max, projektleder, NNIT

_________________________________________________________________________________________

“Jeg har været til rådgivning hos Majken Matzau – et forløb som også kom til at indeholde ledelsessparring, måling af stress via stress monitor og meditation.

Majken har en meget bred vifte af faglig såvel som menneskelig erfaring at trække på hvilket betød at jeg kunne få rådgivning/hjælp til hvad som helst i forløbet.

Majken forstår at komme helt ind til roden af problemerne og Majken fik hele tiden åbnet mine øjne og fik mig til at se på tingene og ikke mindst mig selv fra en helt anden vinkel.

Jeg valgte Matzau Erhvervspsykologer fordi jeg fik dem anbefalet. Jeg vil helt klart anbefale Matzau Erhvervspsykologer til andre.”

Lone Rasmussen, Økonomidirektør, Min Akasse

_________________________________________________________________________________________

“Hej Majken

Heldigvis ser det ud til at vi har fået styr på stressen hos os, takket været jeres hjælp.

Det har været et super samarbejde og utroligt lærerigt for os.

For nylig havde jeg alle arbejdsmiljøgrupper (ledere og arbejdsmiljørepræsentanter) samlet. De var i gruppearbejde og kom med deres ud på, hvad der i processen har været godt og hvad vi har lært, samt deres bud på hvordan vi vedligeholder trivslen og fortsat forebygger.

Ud fra dette temamøde tror jeg på, at vi har fået styr på hvordan vi håndterer pres og belastninger i fremtiden.

Hvis du er interesseret har jeg lavet denne oversigt til vores ledelse.” (se tabel nedenfor)

Venlig hilsen Inger Lis Sørensen, Konsulent i HR-afdelingen Fagligt Fælles Forbund

Matzau Erhvervspsykologers indsats i 3F

_________________________________________________________________________________________

“Jeg kan egentlig sige det ganske kort, mit forløb hos Majken Matzau har været en personlig transformerende rejse. Da jeg kom hos Majken første gang var jeg et menneske, hvis krop og sind ikke var i harmoni eller hang sammen i én stor hele. Jeg var splittet i flere dele, og havde mistet kontakten til mig selv.

Efter mange hårde timer i stolen hos Majken, er jeg kommet ud på den anden side som et integreret menneske, og rejsen i mit nye integrerede jeg, er kun lige begyndt.

Når jeg træder ind af døren hos Majken får jeg oplevelsen af ro og nærvær, og sådan har det været gennem hele mit forløb. Jeg er blevet mødt med inspiration, åbenhed og total tilstedeværelse.

Det har givet mig så mange værktøjer og så megen indsigt i mig selv, at jeg på mine mange rejser i fremtiden tør flyde med, tør dele ud og tør leve min nye vision. Jeg er blevet hjulpet igennem selv-skabelse og et nyt liv i fuldkommen integration.

Det har været en lang rejse for mig, både på det professionelle og personlige plan. I min bagage har jeg en masse erfaring med mig, som Majken har ført mig igennem og lært mig.

Både i det professionelle og på det personlige plan har jeg lært at være i kontakt med mig selv og mit indre lederskab, acceptere og lære at flyde med. Tage ansvar for mit eget liv og handlinger, og de beslutninger jeg træffer bevidst eller ubevidst. Være i så meget kontakt med mig selv, at jeg ved når jeg gør det rigtige for mig.

” Michelle Olsen, Projectmanager Topdanmark

_________________________________________________________________________________________

Forløbet var godt. Der var hurtig rapport imellem Tove (Erhvervspsykolog Tove Langager Jespersen) og jeg. Hendes arbejdsmæssige tilgang til min situation, i modsætning til en mere personlig, virkede virkelig godt for mig.

Jeg har lært at:

  1. Sige fra, når der er noget jeg ikke forstår
  2. Bede indtrængende om hjælp, når der er noget jeg ikke kan klare
  3. “Du er ikke alene”, mange andre mennesker løber i ny og næ ind i samme slags problemer, så snak åbent om hvad der trykker dig.

Jeg er kommet til den normale konklusion, at det er min egen skyld, at jeg har ikke meddelt, at jeg ikke kunne klare opgaverne.
Jeg anbefaler gerne Matzau Erhvervspsykologer til andre.

Institutleder, ingeniør Henning Grønbæk, EXHAUSTO Institute

_________________________________________________________________________________________

“Efter, gennem længere tid, at have haft kommunikative og udviklingsmæssige vanskeligheder i en gruppe bestående af 3 medarbejdere og undertegnede, som leder af gruppen, valgte jeg i samråd med min chef at søge ekstern hjælp.

Vi valgte Matzau Erhvervspsykologer, som allerede blev anvendt af Industriens Uddannelser i anden sammenhæng, og som vi har haft gode erfaringer med.

Som udgangspunkt for vores samtaler valgte vi at fokusere på mig og min udvikling i forhold til, hvorfor jeg ikke havde nævneværdigt held med at få de 3 medarbejdere til at indgå konstruktivt i udviklingen af gruppesamarbejdet.

Samtalerne udmøntede sig i en bedre forståelse af min egen person, min generelle tilgang til opgaver og mennesker, samt nogle gode værktøjer, som jeg med succes har anvendt i det videre arbejde med gruppesamarbejdet.

Skulle jeg få brug for det på et senere tidspunkt, vil jeg igen anvende Matzau Erhvervspsykologer, selvom jeg på nuværende tidspunkt arbejder i Odense.”

Lars Weber Strate, Regnskabschef  Industriens Uddannelser

_________________________________________________________________________________________

“Matzau Erhvervspsykologers stresscoach-uddannelse er den eneste af sin slags i Danmark, hvor du under uddannelsen, får et unikt indblik/viden/uddannelse inden for stressens verden.

Alle store virksomheder med en HR afdeling, burde have mindst en uddannet stresscoach fra Majken Matzau.

Som uddannet stresscoach hos Majken Matzau lærer du at tage hånd om stressede medarbejdere, så der hurtigt bliver lagt en plan, hvorved medarbejderens sygefravær vil være begrænset, du lærer at være proaktiv, klæde lederne på, så de kan spotte stress i deres afdelinger og ikke mindst, så nedbringer det sygefraværet enormt – så det kan ikke andet end betale sig på alle konti. Så hvad venter du på…”

Christina Kirkegaard, HR-Consultant, Atkins Denmark


“Mit forløb med Majken Matzau har været utroligt givtigt for mig i den situation jeg stod i. Fra at være slukket, nede i kulkælderen og ulykkelig over min situation (blevet fyret fra tidligere arbejde), fik Majken i løbet af få sessioner tingene vendt helt rundt så at jeg i stedet stod med energi, mod og masser af handlekraft ift. til min situation.

Dette resulterede i, at jeg inden for kort tid stod med flere job muligheder på hånden og allerede efter 3 sessioner havde jeg fået et nyt job.

Jeg har lært at følge og tro på mig selv og det jeg brænder for. At ikke gå på kompromis og turde gå efter mine drømme. At jeg så også har fået en masse i forhold til mit privatliv var blot en ekstra gevinst jeg ikke havde regnet med. Jeg vil til enhver tid anbefale Majken Matzau som coach til andre – og har allerede gjort det.”

Pernille Lorentzen, Konsulent  Væksthus Region Hovedstaden


“Jeg kan varmt anbefale uddannelsen Certificeret Matzau Stress Coach. Uddannelsen giver bred viden og dyb indsigt i stress, og behandlingen deraf. De værktøjer som gives er lette at bruge, men gør en stor forskel i diagnosticering og behandling af stress. Majken Matzau er en inspirerende underviser, som gerne deler ud af hendes enorme viden om stress. Undervisningen foregår i et uhøjtideligt og uformelt miljø.”

Britta Fyhring, HR-konsulent Vestas 

___________________________________________________________________________________________________________________________

“Jeg har benyttet Matzau Erhvervspsykologer i forbindelse med et tilbud om at deltage i coaching. Her mødte jeg Maiken Martinussen. Maiken Martinussen adskiller sig fra andre psykologer, jeg har prøvet, ved at turde gå efter kernen og spørge ind.

Maiken er ikke bange for at tale om de svære ting, og giver ikke udtryk for, at det er synd for en, men forholder sig objektiv og nysgerrig.

Det Maiken gør fantastisk godt er, at hun kommer med konstruktive forslag med udgangpunkt i den person man er, og på et sprog som man forstår. Forslag som er så konkret og nærmest som en handlingsplan, man kan tage med hjem og arbejde med.

Via min tid og proces sammen med Maiken har jeg fået konkrete værktøjer, som gør mig i stand til at identificere mine faresignaler på stress, acceptere at jeg ikke kan nå alt, prioritere mit arbejde, og dermed komme tilbage til at hvile i mig selv.

Med hjælp fra Maiken fandt jeg også frem til, hvem jeg er som person. Det har været et yderst professionelt, omsorgfuldt, og lærerigt møde med Maiken.

Derudover er det et fantastisk initiativ med torsdagsmeditation – et tilbud jeg har benyttet mig af mange gange. Jeg vil klart anbefale Matzau Erhvervspsykologer til andre.”

Line Poulsen


“I’ve been impressed with Majken’s business talent and focus since my first encounter with her. Working with her communication proved my sense of her as a true authority in her field. Her grasp of psychology, and organizational psychology in particular, is extensive and visionary and her business is the tangible proof of that. I’d recommend her without reservation.”

Hanne Klintøe, 44ortyfour


“Jeg fandt mig selv i en fase, hvor der opstod en rådvildhed omkring hvad jeg ønskede – hvor var jeg på vej hen? Kunne jeg overhovedet mærke mine egne behov og ”hvordan man sætter sine grænser?”.

Min virksomhed valgte at give mig et coaching forløb som ledte mig til Maiken Martinussen fra Matzau Erhvervspsykologer. Det startede først som et professionelt coaching forløb og derefter som et personligt psykologi forløb, da jeg kunne mærke, at Maiken var den første nogensinde, som kunne få mig til at sætte ord på tanker og handlinger som ingen andre før har formået.

Begge forløb satte en masse tanker i gang. Jeg har prøvet coaching og psykologer før, men jeg har aldrig i mit liv siddet over for en, som Maiken. Hele hendes tilstedeværelse og evne til at analysere situationer og mennesker er fuldstændig fantastisk.

For første gang nogensinde, kom jeg helt ind til roden og kernen i mig selv. Hele mit handlings- og tankemønster blev vendt og drejet. Det var helt vildt  hårdt at erkende og se ting i øjnene, men Maiken guidede mig hele vejen igennem rejsen, så jeg i dag står med en helt anden ro. En ro som min familie har pointeret, at de aldrig før har set i mig.

Jeg ville ikke betænke mig et sekund i at vælge Matzau Erhvervspsykologer og Maiken Martinussen igen en anden gang  – og hun får derfor mine varmeste anbefalinger. Jeg kunne ikke være mere taknemmelig.

Maria (efternavn og virksomhed er anonym)

Del denne side:
Share 'Kunderne udtaler' on Facebook Share 'Kunderne udtaler' on Google+ Share 'Kunderne udtaler' on LinkedIn Share 'Kunderne udtaler' on Twitter Share 'Kunderne udtaler' on Print Friendly