Hvis spiritualitet i erhvervslivet skal skabe værdi

Skrevet af direktør

Picture of Majken Matzau

Majken Matzau

Hvis spiritualitet i erhvervslivet skal skabe værdi

Picture of Af Majken Matzau

Af Majken Matzau

Mediernes fremstilling af erhvervslederes brug af spirituel rådgivning sættes ofte fejlagtigt lighedstegn mellem spiritualitet og mystik, fx fremføres astrologi eller clairvoyance her som spiritualitet.

Astrologi og clairvoyance kan dog ikke sidestilles med spiritualitet. Spirit betyder ånd eller bevidsthed, og favner langt større og dybere.

Spiritualitet retter sig mod en eksistentiel og åndelig væren i verden, der rækker langt ud over vores personlige individuelle mål og ambitioner. Som levende væsener er vi i højere grad forbundet end adskilte, og det er i denne tilstand af åndelig forbundethed at vi kommer i kontakt med de højere egenskaber; medfølelse, nærvær og kreativ skaberkraft.

Vi ser trenden i erhvervslivet i kraft af ledere og virksomhedsejere, der orienterer sig mod ”spirituelle” værdier. Det er ikke så underligt, da ledere generelt skal agere i et oprørt hav af mål og målinger. I en performancestyret hverdag opstår et naturligt behov for åndelig næring og kvalitet, som fx kan støttes gennem meditation, introspektion, samtale og coaching.

Coaching med et åndeligt formål retter sig ikke mod mål og resultater, men derimod mod at hjælpe den enkelte til at genskabe den essentielle kontakt til en indre kerne af væren og bevidsthed. Og det er gennem denne kontakt at vi har adgang til vores intuitive intelligens og dermed til vores dybere livsværdier, formål og retning.

Spirituel – eller åndelig – coaching (der intet har at gøre med fx astrologi ) retter sig mod at styrke ånden og formålet, hvor klassisk coaching retter sig mod at styrke egoet og målet. I klassisk coaching arbejdes der med målet. Målet vil ofte rette sig mod en bestemt præstation gennem at opbygge egoet. Hos nogle ledere kompenserer præstationsbehovet dog for manglende kontakt til den dybere, autentiske kerne: egostyrkende coaching forstærker her kun ubalancen.

De fleste ledere er dygtige til selv at sætte og nå deres mål. Når ledere opsøger hjælp hos en coach, er det derfor heller ikke flere mål, der er vejen frem. Ofte har disse ledere langt mere brug for et åndeligt frirum hvor det hele menneske kommer i centrum, og der sættes fokus på at styrke kvaliteter som nærvær, indsigt og autenticitet. I dette frirum opstår løsninger som sunde og naturlige biprodukter af en øget bevidsthed, frem for som reaktive handleplaner på konflikt og stress.

De fleste ledere har gavn af aktiviteter som meditation eller åndeligt orienteret samtale og rådgivning. Men få undervisere eller coaches er selv parate endnu til at praktisere den viden, de underviser i. Man kan ikke bringe et andet menneske et sted hen, hvor man ikke selv er. Dette stiller store krav om personligt nærvær og åndelig intelligens hos coachen.

Møder man til gengæld en coach der besidder dette nærvær og disse kvaliteter, er berigelsen enorm, idet der gennem denne kontakt skabes genklang til eget nærvær og højere udviklingsmuligheder. Dette bidrager til at udviklingen bevidste og nærværende ledere, som er orienterede mod helheden: ledere der med kraftfuld indre styrke inspirerer til tillid og innovation.

Herved bliver autentisk åndelig coaching, samtale og rådgivning meningsfuld og værdiskabende både for ledere, medarbejdere, virksomhederne og ikke mindst for erhvervslivet som helhed.

Del denne artikel:
Print

Kontakt os

Flere artikler

VIndermentalitet

Når Kongen finder hjem

I begyndelsen af året fik jeg en henvendelse om Executive Coaching fra en mand i slutningen af 50’erne, som både har skabt og solgt en lang række særdeles

Læs mere»