Stresskurser for ledere

Matzau Erhvervspsykologer har gennem de sidste 15 år leveret kurser i Stressmanagement for et hav af virksomheder. Fx er samtlige ledere og projektledere i bl.a. Novo Nordisk RA, ATP og Industriens Uddannelser uddannet hos os.

Mange tusinde ledere har på vores kurser lært at spotte stress hos både sig selv og deres medarbejdere samt gennemskue og reducere stressfaktorer og belastende forhold i organisationen.

Gennem professionel og nærværende ledelse kan arbejdsrelaterede stresssygemeldinger undgås.

Vores stressmanagementkurser henvender sig til virksomheder, ledere og ledergrupper, som ønsker viden og redskaber til at forebygge, lede og håndtere stressfaktorer i egen organisation.

På Stressmanagementkurserne vil lederne:

  • Lære at spotte stress hos deres medarbejdere
  • Gennemskue stressfremkaldende faktorer i egen organisation
  • Få redskaber til stressreducerende organisering af arbejdet
  • Få metoder til at håndtere og forebygge stress blandt medarbejdere
  • Blive trænet i at adressere medarbejderes stress og i at træffe hurtige beslutninger
  • Blive klar på virksomhedens stresspolitik, procedurer og muligheder

Kursernes tilrettelæggelse

Matzaus stressmanagementkurser udvikles i samarbejde med HR-funktionerne og lederne i vores kundevirksomheder og tilrettelægges som virksomhedsinterne kurser. Kurserne varer typisk 1-2 dage efter behov, og kan udbydes som obligatoriske kurser eller som frivillige lederudviklingskurser.

Kurserne veksler mellem oplæg, øvelser og dialog baseret på deltagernes erfaringer fra egne enheder. Med udgangspunkt i den nyeste forskning i stress og ledelse styrkes ledernes evne til at håndtere stress proaktivt og professionelt, og der sættes fokus på den ledelsesmæssige opgave såvel som på det personlige lederskab.

Kontakt os på telefon 70 23 09 77 eller info@matzau.dk, hvis du ønsker at høre nærmere om mulighederne for stressmanagementkurser i jeres organisation.

Skriv et svar