Matzau Erhvervspsykologer Lederkurser

“People don’t leave bad companies. They leave bad managers”

Matzau Erhvervspsykologer er en erfaren leverandør af lederuddannelser og lederkurser, og vi leverer kurser og workshops i de nye ledelsesparadigmer og Det Bevidste Lederskab til en lang række af landets førende virksomheder.

Fremtidens konkurrenceparameter er og bliver det personlige lederskab. Selvindsigt og bevidsthed om relationer mellem mennesker vil sammen med redskaber til at balancere dette felt ultimativt være de kompetencer, fremtidens organisationer skal optimeres på.

Dette indebærer, at ledere i langt højere grad end i faglig ekspertise skal udvikles og uddannes i at blive bevidste mennesker med en høj grad af psykologisk modenhed, balance og indsigt.

Det Bevidste Lederskab retter sig mod organisationer på højt niveau, der forstår at selvindsigt, bevidsthed og visdom er de byggesten, der er fundamentet for stort lederskab. Kurset giver dig og dine ledere en unik mulighed for at trække på de ypperste metoder inden for erhvervspsykologien, neuropsykologien og den nyeste ledelsesforskning, såvel som på urgamle teknikker fra østens oplyste vismænd.

På kurset i bevidst lederskab vil lederne:

  • Blive introduceret til en organisationspsykologisk forståelse af organisatoriske dynamikker i forbindelse med forandringsprocesser
  • Blive indført i egne personlige handlemønstre og udvikle større selvindsigt og højere bevidsthed som leder
  • Lære teknikker til personlig centrering og øge robustheden såvel som gennemslagskraften
  • Få indsigt i egen intelligenskapital; IQ, EQ og SQ
  • Få redskaber til at forvandle uhensigtsmæssige handlemønstre og skabe suveræne personlige mestringsstrategier
  • Opleve hvordan man med få enkle teknikker kan styrke selvværdet og innovationskraften blandt medarbejderne … og hvordan man ad denne vej kan skabe forbundethed og ånd sin organisation
Kursernes tilrettelæggelse
Matzaus kurser udvikles i samarbejde med HR-funktionerne og lederne i vores kundevirksomheder og tilrettelægges som virksomhedsinterne kurser. Kurserne varer typisk 1-3 dage efter behov, og de udbydes som obligatoriske kurser eller som frivillige lederudviklingskurser.

Kurserne veksler mellem oplæg, øvelser og dialog baseret på deltagernes erfaringer fra egne enheder.

Baseret på den nyeste forskning i bevidsthed og ledelse styrkes ledernes evne til at håndtere deres personlige lederskab proaktivt og professionelt, og der sættes fokus på den ledelsesmæssige opgave såvel som på det personlige lederskab i eget liv.

Kontakt os på telefon 70 23 09 77 eller info@matzau.dk, hvis du ønsker at høre nærmere om mulighederne for kurser i Det Bevidste Lederskab i jeres organisation.

Skriv et svar