Stressforebyggelse igennem medarbejdercoaching

Matzau Erhvervspsykologer tilbyder forebyggende erhvervspsykologiske coaching- og rådgivnings forløb til medarbejdere med fokus på stressforebyggelse, arbejdsglæde og performance i den professionelle rolle.

Erhvervspsykologisk rådgivning og vejledning indgår naturligt i coachingforløbet.

Eksempler på temaer i et forebyggende coachingforløb:

  • Indsigt i kilder til stress og forebyggelsesstrategier
  • Hjælp til håndtering af komplekse situationer og forhold
  • Handleplan til intervention og forebyggelse
  • Hjælp til håndtering af relationer – kollegaer, leder, kunder
  • Styrkelse af den personlige autoritet i den professionelle rolle
  • Redskaber og vejen til personlig centrering og balance
  • Realisering af potentialer og nye veje frem

I et stressforebygggende coachingforløb tager vi stress i opløbet og udarbejder den rigtige strategi til at undgå sygemeldinger samt at højne arbejdsglæden og den enkeltes performance.

Medarbejderen kommer til at vokse i sin professionelle rolle samt  bliver klædt på med nye strategier og værktøjer til at navigere i en kompleks hverdag i det moderne arbejdsliv.

Et coaching- og rådgivningsforløb med fokus på stressforebyggelse, arbejdsglæde og interventioner strækker sig typisk over 5 sessioner af 1,5 time.

Vi agerer i disse forløb gerne sparringspartnere for nærmeste leder eller HR, hvis ønsket.

Kontakt os på telefon 70 23 09 77 eller info@matzau.dk, hvis du ønsker at booke en af Matzau’s erhvervspsykologer eller høre nærmere om mulighederne for stressforebyggende coaching og rådgivning.