Matzau Erhvervspsykologer tilbyder rådgivning til virksomheder med ASF-medarbejdere

Mennesker med Autisme eller Aspergers syndrom, ofte kaldet Autismespektrumforstyrrelser (ASF), er en vigtig arbejdskraft.

Medarbejdere med ASF kan udvise et ekstremt højt fagligt niveau, men mangler sociale kvalifikationer.

Mennesker med ASF har ofte brug for “en social førerhund” for at kunne fungere på arbejdspladsen. En person, som kan oversætte de vanskeligt forståelige “sociale koder og kodeks” for dem. En person, som udmærker sig ved tydelighed og struktur i sprog og adfærd.

Når dette etableres igennem fx en coach eller kollega/chef, som kobles på medarbejderen med ASF, kan medarbejderen fungere optimalt.

 

Hvad skal virksomheder være særligt opmærksomme på for at skabe trivsel for ASF-medarbejdere:

  • Skabe en tydelig arbejdsdag (gerne visuelt), hvor arbejde og pauser er skemalagt.
  • Skabe en klar struktur for arbejdet.
  • Tage højde for pauser
  • Forberede medarbejderen på afvigelser og afbrydelser af faste rutiner og struktur.
  • Give medarbejderen en fast makker (“en social førerhund”)
  • Være meget tydelig og konkret i kommunikationen

Hos Matzau Erhvervspsykologer tilbyder vi undervisning, coaching, rådgivning og sparring på ASF-området:

  • Til virksomhederne i form af støtte til chef, HR og medarbejderne. Dette kan foregå både som besøg i virksomheden, hvor der også laves en vurdering af, hvilke forhold der optimalt skal være til stede i det fysiske arbejdsmiljø.
  • Individuelle rådgivnings- og coachingforløb hos Matzau Erhvervspsykologer enten i Hillerød eller København, med kollega, chef og/eller medarbejder.
  • Coaching/undervisning af teams og personalegrupper.

Psykolog Maiken Lundsgaard Martinussen har mange års erfaring indenfor arbejdet med børn, unge og voksne med ASF og har bl.a. været med til at opbygge en rådgivning på området, samt arbejdet på en specialskole for børn og unge med autisme og haft mange individuelle forløb med både unge og voksne som privatpraktiserende psykolog.

Kontakt Maiken Martinussen, hvis du ønsker at vide mere på 70230977 eller på ma@matzau.dk