Stressforebyggelse

Forebyg stress og undgå sygemeldinger og dominoeffekten

Matzau Erhvervspsykologer er førende i Danmark indenfor forebyggelsesstrategier i moderne virksomheder.

Det koster mellem to og fire millioner kr. for en moderne vidensvirksomhed at have en stresssygemeldt nøglemedarbejder eller specialist. Årsagen til denne store omkostning er projekter, som udsættes eller går galt, samt dominoeffekten som altid opstår i kølvandet på sygemeldinger i vidensvirksomheder, da man ikke bare kan ringe til et vikarbureau og erstatte en specialistmedarbejder.

Derfor øges presset på de øvrige medarbejdere, som over tid derfor også udvikler stress.

Når en virksomhed først har bevæget sig ind i en negativ stressspiral, er det omkostningsfuldt og svært at vende. Derfor er enhver moderne vidensvirksomhed i dag kaldet til at arbejde proaktivt med forebyggelse og sikre sig mod sygemeldinger.

Matzau Erhvervspsykologers kerneopgave er forebyggelse af stress i vidensvirksomheder gennem rådgivning af og samarbejde med HR. Med Matzau Erhvervspsykologer som sparringspartner får du og din virksomhed:

Stressforebyggelse HR / topledelse:

 • Opbygning af en skarp og anvendelig stresspolitik, som virkelig har effekt
 • Afdækning af jeres aktuelle stressniveau i organisationen
 • En strategi til at reducere antallet af stresssygemeldinger i organisationen
 • Hjælp til at identificere og reducere stressfaktorer i organisationen
 • Målrettet uddannelse af jeres ledere i stressmanagement
 • Redskaber til måling og nedbringelse af stressniveauet
 • Hjælp til at etablere et stressberedskab

Gennem sparring og rådgivning bliver I som virksomhed klædt på til professionelt at forebygge, lede og håndtere stress i organisationen, således at alle parter kender deres rolle, deres opgave og deres ansvar gennem en skarp stresspolitik og forebyggelsesstrategi.

Stressforebyggelse organisationen:

I forlængelse af den strategiske udviklingsproces implementerer Matzau Erhvervspsykologer  forebyggende aktiviteter for en lang række store danske og internationale virksomheder. Et forebyggende forløb retter sig mod alle led i organisationen: Topledelse, HR, ledere / projektledere og medarbejdere.

Med Matzau Erhvervspsykologer som leverandør får du og din virksomhed i forlængelse af ovenstående:

 • Implementering af forebyggelsesprocessen  i samarbejde med topledelse og HR
 • Kurser for alle ledere og projektledere i stressmanagement
 • Kurser eller foredrag for alle medarbejdere i personlig stresshåndtering
 • Redskaber til opbygning af stresstoolbox på jeres intraweb
 • En skarp og sammenhængende metode samt tilhørende redskaber til alle organisationens led

Stressforebyggelse medarbejdere:

Matzau Erhvervspsykologer tilbyder endvidere erhvervspsykologiske coaching- og rådgivnings forløb til jeres medarbejdere med fokus på forebyggelse af stress, arbejdsglæde, og personlig udvikling i den professionelle rolle.

Vi har samarbejdsaftaler med en lang rækkevirksomheder, som typisk tilbyder deres ledere og medarbejdere en klippekortsordning på 5 individuelle coaching- og rådgivningssessioner hos vores erfarne erhvervspsykologer.

Igennem et coaching- og rådgivningsforløb hos Matzau Erhvervspsykologer kan stress forebygges og stresssygemeldinger undgås.

Eksempler på temaer i et forebyggende coachingforløb:

 • Indsigt i kilder til stress og forebyggelsesstrategier
 • Hjælp til håndtering af relationer – kollegaer, leder, kunder
 • Indsigt i egen unikke personlighed og personlige mønstre
 • Styrkelse af den personlige autoritet i den professionelle rolle
 • Hjælp til håndtering af komplekse situationer og forhold
 • Redskaber og vejen til personlig centrering og balance
 • Realisering af potentialer og nye veje frem

I et forebyggende coachingforløb kommer jeres medarbejder til at vokse i sin professionelle rolle fremfor at knække samt bliver klædt på med nye strategier og værktøjer til at navigere i en kompleks hverdag i det moderne arbejdsliv.

Erhvervspsykologisk rådgivning og vejledning indgår naturligt i coachingforløbet.

 

Kontakt os på telefon 70 23 09 77 eller info@matzau.dk, hvis I ønsker hjælp til forebyggelsesstrategien eller at høre nærmere om mulighederne for en klippekortsordning til jeres medarbejdere hos Matzau Erhvervspsykologer.


Majken Matzau  gæster Aftenshowet på DR

Majken Matzau forklarer, hvordan ansvar og indflydelse skal følges ad for at skabe en bæredygtig organisation.

 

 

Del denne side:
Share 'Stressforebyggelse' on Facebook Share 'Stressforebyggelse' on Google+ Share 'Stressforebyggelse' on LinkedIn Share 'Stressforebyggelse' on Twitter Share 'Stressforebyggelse' on Print Friendly