Psykologisk Tryghed

Foredrag om hvordan I skaber en innovativ & lærende kultur

Psykologisk Tryghed

- Foredrag for ledergrupper, teams, afdelinger eller hele forretningsområdet

Foredraget Psykologisk Tryghed henvender sig til virksomheder, afdelinger, organisationer eller konferencer og kan både gennemføres som oplæg i ledergrupper med fokus på ledelsesopgaven og / eller som foredrag på gå-hjem-møder for alle medarbejdere, på afdelingsseminarer eller på temakonferencer.

Psykologisk tryghed er modsvaret til en kultur, hvor medarbejderne er bange for at vise uenighed eller usikkerhed. Psykologisk tryghed er troen på, at man ikke bliver straffet eller socialt ydmyget, hvis man adresserer fejl og mangler. Det er den psykologiske sikkerhed, der skal være til stede, for at medarbejderne kan udtrykke tvivl, stille usikre spørgsmål eller undersøge faglige uenigheder samt nye idéer.
 

Under foredraget Psykologisk Tryghed punkterer vi de mest gængse myter om psykologisk tryghed og forklarer, hvor potent en udviklingsmulighed psykologisk tryghed er i en virksomhed, og hvor mange fordele et psykologisk trygt arbejdsmiljø har for  både innovation, læring, udvikling og… konflikthåndtering. 

Vi løfter ligeledes sløret for, hvad der sker i virksomheder med lav tryghed, og hvor omkostningsfuldt det i virkeligheden er, at ligge lavt på tryghed i kulturen. 

Endelig deler Majken Matzau de bedste tips og råd til, hvordan I som virksomhed kan øge den psykologiske tryghed – både ledelsesmæssigt samt organisatorisk og kollegialt. 

Kontakt os

Psykologisk Tryghed

- Ved foredraget vil deltagerne:

Under foredraget ”Psykologisk tryghed afdækker vi, hvad begrebet dækker – og ikke dækker, ligesom vi vil kigge dybere ind i både den ledelsesadfærd, virksomhedskultur og team-forståelse der hhv. fremmer og hæmmer psykologisk tryghed. Vi vil ligeledes afdække, hvorfor og hvordan en høj psykologisk tryghed forebygger både stress, mistrivsel samt opsigelser. 
 

Foredraget henvender sig til konferencer, virksomheder og organisationer, som ønsker at sætte viden om psykologisk tryghed, læring og innovation på dagsordenen på en dynamisk, underholdende og vedkommende måde.

Jeres ledere og medarbejdere vil få et fælles sprog, en fælles værktøjskasse samt viden og metoder til både at højne den psykologiske tryghed såvel som trivsel, læring og innovation. Og herunder også at forebygge stress. 

Book et foredrag

Kontakt os hvis du ønsker at booke et foredrag om Psykologisk Tryghed eller høre nærmere om  pris, form og indhold.

Hvordan ser et foredrag ud?

Foredraget om Psykologisk Tryghed kan skræddersyes både til ledelsesopgaven og afholdes for ledergrupper eller alle organisationens ledere. Eller vi kan henvende foredraget til teams, afdelinger eller organisationen.

Et foredrag varer 1-1,5 time og er altid en interaktiv og vital blanding af oplæg, involvering af publikum og forskellige inspirerende øvelser.

Alle vores foredrag leveres både som webinarer såvel som med fysisk optræden efter jeres ønske og behov, og vi taler lige gerne på både dansk engelsk.

Mød Direktør Majken Matzau

Majken Matau er en af Danmarks førende foredragsholdere med mere end 25 års erfaring fra erhvervslivets foredragssale.

Du kan læse mere Majken Matzau ved at klikke nedenfor.
Kontakt os på telefon 70 23 09 77 eller skriv direkte til Majken Matzau på  mm@matzau.dk, hvis du ønsker at rekvirere et foredrag.

Vi holder foredrag i både ind- og udland

Psykologisk Tryghed - vejen til topperformance, innovation og succes