#MeToo – do’s & don’ts for moderne vidensvirksomheder

Forebyg #me too og krænkende handlinger i virksomheden 

Krænkende handlinger er på dagsordenen, og i takt med at #metoo-bølgen har skyllet ind over os, oplever vi en stigende grad af efterspørgsel på professionel erhvervspsykologisk rådgivning og undervisning indenfor området. For det har store omkostningsmæssige konsekvenser – ikke bare for de implicerede parter – men også for virksomhedens brand og signatur, når krænkelsessager eksploderer både internt i virksomheden såvel som eksternt i medierne.

Matzau Erhvervspsykologer tilbyder foredrag og webinarer i professionel håndtering af #metoo samt forebyggelse af krænkende handlinger til moderne vidensvirksomheder.

Hvad er krænkende handlinger?
Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane (#metoo) og andre måder, som krænkelser kan foregå på i arbejdet.

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende.

Webinarer / foredrag om Forebyggelse og håndtering

Matzau Erhvervspsykologer tilbyder webinarer samt foredrag om Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger til førende danske virksomheder. Igennem webinarer og foredrag klæder vi jeres ledere og medarbejdere på til at kunne håndtere samt forebygge krænkende handlinger i organisationen.

Matzau Erhvervspsykologer leverer følgende webinarer / foredrag:

 • Forebyggelse & håndtering af krænkende handlinger – online foredrag / workshops for ledere, HR & tillidsvalgte
 • Forebyggelse & håndtering af krænkende handlinger – online foredrag / workshops for alle medarbejdere

Indhold webinar / foredrag for ledere, HR & tillidsvalgte:

Når I vælger et webinar-forløb eller foredrag hos Matzau Erhvervspsykologer, vil I blive indført i:

 • De grundlæggende begreber: Krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane
 • Forskningsmæssige forklaringsmodeller
 • Lovgivningen på området
 • Organisationens forebyggelses-, reaktions- og håndteringspligt
 • Konsekvenser for individet, teamet og organisationen
 • Arbejdspladskulturens betydning
 • Forebyggelsesorienterede redskaber
 • Håndteringsorienterede redskaber
 • Faldgruber ledere, HR og tillidsvalgte skal være opmærksomme på

Indhold webinar / foredrag for medarbejdere:

Alle kan deltage på vores medarbejdere webinarer og foredrag om Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger – også ledere, HR osv.

Mange af de samme pointer går nemlig igen fra leder-webinarerne, dog med undtagelse af ledelsesredskaberne samt de ledelsesmæssige faldgruber. På denne måde sikrer vi en gennemgående metode samt sprog i den samlede organisation.

Et godt flow er således at gennemføre lederwebinarer først, for derefter at rulle programmet ud i hele organisationen igennem foredrag / webinarer for alle organisationens medarbejdere.

Når I vælger et webinar-forløb eller foredrag hos Matzau Erhvervspsykologer, vil I blive indført i:

 • Grundlæggende forskningsmæssig forståelse for begreberne: Krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane
 • Forskningsmæssige forklaringsmodeller
 • Lovgivningen på området
 • Konsekvenser for individet, teamet og organisationen
 • Hvad teamet kan gøre for at forebygge krænkende handlinger
 • Hvordan man sikrer en proaktiv bystanderkultur
 • Hvordan man arbejder med den generelle arbejdspladskultur på området
 • Hvad man kan gøre, når krænkende handlinger opstår
 • Hvordan man kan sige fra ved grænseoverskridende adfærd på en effektiv og hensigtsmæssig måde
 • Hvordan man som kollega kan hjælpe en kollega

Form:
De fleste virksomheder vælger at dele forløbet op i 3 webinarer af 2 timers varighed, som gennemføres over 3 dage.
På denne måde passer det nemmest ind i den daglige drift, og deltagerne kan få en mere dybdegående forståelse af feltet, med mere plads til afklarende spørgsmål og refleksion undervejs i, og imellem webinarerne.

Eksempel:

 1. Webinar: Forskningsmæssig forståelse, lovgivning, forklaringsmodeller.
 2. Webinar: Redskaber til forebyggelse af krænkende handlinger.
 3. Webinar: Redskaber til håndtering af krænkende handlinger.

Kontakt os på telefon 70 77 78 61 eller info@matzau.dk, hvis du ønsker at høre nærmere om mulighederne for at få et webinar eller modtage konkret rådgivning.

Fakta om Krænkende handlinger:

 • 12 % af danske arbejdstagere har inden for det sidste år, oplevet krænkende handlinger i form af mobning.
 • 4-11 % af danske arbejdstagere har indenfor det sidste år, oplevet krænkende handlinger af seksuel karakter
 • Krænkende handlinger er en hyppig kilde til stress, som koster 1½ million ekstra fraværsdage om året
 • Det koster ca. 500.000 kr. at erstatte en sygemeldt akademisk medarbejder
 • En sygemeldt mellemleder eller ekspert koster op mod 2 mio. kr. for virksomheden
 • Krænkende handlinger kan udløse depression, angst, krisereaktioner, PTSD og 4 gange større selvmordsrisiko.
Del denne side:
Share '#MeToo – do’s & don’ts for moderne vidensvirksomheder' on Facebook Share '#MeToo – do’s & don’ts for moderne vidensvirksomheder' on Google+ Share '#MeToo – do’s & don’ts for moderne vidensvirksomheder' on LinkedIn Share '#MeToo – do’s & don’ts for moderne vidensvirksomheder' on Twitter Share '#MeToo – do’s & don’ts for moderne vidensvirksomheder' on Print Friendly