Stressmanagement

Direktør Majken Matzau

Matzau Erhvervspsykologers foredrag Stressmanagement – en ledelsesopgave henvender sig til konferencer, virksomheder og organisationer og har fokus på at opgradere ledernes stressmanagement-kompetencer i bestræbelserne på at forebygge og reducere stress i arbejdet.

Under stressmanagement-foredraget klædes lederne på til at spotte stress hos medarbejderne, og der gives konkrete redskaber til ledelsesmæssig handlen herpå. Endvidere klarlægges de typiske kilder til stress i vidensvirksomheder, og vi giver input til, hvordan man som leder kan lede sin organisation i retning af mere flow og mindre stress.

Ved Stressmanagement-foredraget vil deltagerne:

  • Lære at spotte stress blandt sine medarbejdere og tage stress i opløbet
  • Lære at genkende og reducere kilder til stress i egen organisation
  • Få afgørende råd til, hvad man gør som leder, hvis en medarbejder er ved at gå ned med stress

Gennem foredraget klædes lederne til professionelt at forebygge og reducere stress i egen organisation. De deltagende ledere vil efter foredraget få adgang til Matzau Erhvervspsykologers viden og redskaber til at udøve professionel stressmanagement i lederjobbet gennem en særskilt side med downloads, der oprettes hertil (på matzau.dk) med tools, artikler og plancher, som fx kan lægges på intraweb eller bruges frit i organisationen efter behov.

Kontakt os på telefon 70 23 09 77 eller info@matzau.dk, hvis du ønsker at høre nærmere om mulighederne for at få en af vores stresseksperter ud som foredragsholder.

Del denne side:
Share 'Stressmanagement' on Facebook Share 'Stressmanagement' on Google+ Share 'Stressmanagement' on LinkedIn Share 'Stressmanagement' on Twitter Share 'Stressmanagement' on Print Friendly