Forebyg krænkende handlinger i virksomheden 

Matzau Erhvervspsykologer er førende i Danmark indenfor forebyggelsesstrategier i moderne virksomheder. På området for krænkende handlinger er der stor gevinst ved at arbejde proaktivt, ansvarligt og forebyggende på feltet, således at krænkende handlinger kan forebygges, og risikoen for krænkelsessager reduceres.

Hjælp, sparring og rådgivning til forebyggelse og etablering af en krænkelsesfri kultur

En af Matzau Erhvervspsykologers kerneopgaver er forebyggelse af krænkende handlinger samt udviklingen af en krænkelsesfri kultur i vidensvirksomheder igennem rådgivning af samt samarbejde med HR. Med Matzau Erhvervspsykologer som sparringspartner får du og din virksomhed:

Rådgivning HR & topledelse:

 • Vurdering af jeres aktuelle situation / kultur i organisationen
 • Hjælp til at identificere og reducere kulturelle faktorer, der kan fremme krænkende adfærd i organisationen
 • Udvikling samt implementering af en skarp strategi til forebyggelse og reduktion af krænkende adfærd i organisationen samt udvikling af en krænkelsesfri kultur
 • Opbygning af en anvendelig og levende politik for krænkende handlinger
 • Målrettet uddannelse af jeres ledere i ledelsesrollen & opgaven
 • Individuel sparring og rådgivning til ledere på alle niveauer
 • Udvikling og etablering af et krænkelsesberedskab

Gennem sparring og rådgivning bliver I som virksomhed klædt på til professionelt at forebygge og håndtere krænkende adfærd i organisationen, således at alle parter kender deres rolle, deres opgave og deres ansvar gennem en skarp politik for krænkende handlinger samt en effektiv forebyggelsesstrategi.

Implementering i organisationen:
I forlængelse af den strategiske udviklingsproces implementerer Matzau Erhvervspsykologer  forebyggende aktiviteter for en lang række store danske og internationale virksomheder. Et forebyggende forløb retter sig mod alle led i organisationen: Topledelse, HR, ledere / tillidsvalgte og medarbejdere.

Med Matzau Erhvervspsykologer som leverandør får du og din virksomhed i forlængelse af ovenstående:

Implementering af forebyggelsesprocessen i samarbejde med topledelse og HR

 • Kursus for HR i HR’s rolle og opgave, samt håndtering af akutte krænkelsessager
 • Kurser for alle ledere i både forebyggelse samt håndtering af krænkende handlinger
 • Foredrag / webinar for alle medarbejdere i virksomhedens politikker, procedurer og holdninger
 • Redskaber, viden og cases til opbygning af toolbox og information på jeres intraweb
 • En skarp og sammenhængende metode samt tilhørende redskaber til alle organisationens led

Webinarer / foredrag om Forebyggelse og håndtering

Matzau Erhvervspsykologer tilbyder webinarer samt foredrag om Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger til førende danske virksomheder. Igennem webinarer og foredrag klæder vi jeres ledere og medarbejdere på til at kunne håndtere samt forebygge krænkende handlinger i organisationen.

Matzau Erhvervspsykologer leverer følgende webinarer / foredrag:

 • Forebyggelse & håndtering af krænkende handlinger – online foredrag / workshops for ledere, HR & tillidsvalgte
 • Forebyggelse & håndtering af krænkende handlinger – online foredrag / workshops for alle medarbejdere

Indhold webinar / foredrag for ledere, HR & tillidsvalgte:
Når I vælger et webinar-forløb eller foredrag hos Matzau Erhvervspsykologer, vil I blive indført i:

 • De grundlæggende begreber: Krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane
 • Forskningsmæssige forklaringsmodeller
 • Lovgivningen på området
 • Organisationens forebyggelses-, reaktions- og håndteringspligt
 • Konsekvenser for individet, teamet og organisationen
 • Arbejdspladskulturens betydning
 • Forebyggelsesorienterede redskaber
 • Håndteringsorienterede redskaber
 • Faldgruber ledere, HR og tillidsvalgte skal være opmærksomme på

Indhold webinar / foredrag for medarbejdere:
Alle kan deltage på vores medarbejdere webinarer og foredrag om Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger – også ledere, HR osv.

Mange af de samme pointer går nemlig igen fra leder-webinarerne, dog med undtagelse af ledelsesredskaberne samt de ledelsesmæssige faldgruber. På denne måde sikrer vi en gennemgående metode samt sprog i den samlede organisation.

Et godt flow er således at gennemføre lederwebinarer først, for derefter at rulle programmet ud i hele organisationen igennem foredrag / webinarer for alle organisationens medarbejdere.

Når I vælger et webinar-forløb eller foredrag hos Matzau Erhvervspsykologer, vil I blive indført i:

 • Grundlæggende forskningsmæssig forståelse for begreberne: Krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane
 • Forskningsmæssige forklaringsmodeller
 • Lovgivningen på området
 • Konsekvenser for individet, teamet og organisationen
 • Hvad teamet kan gøre for at forebygge krænkende handlinger
 • Hvordan man sikrer en proaktiv bystanderkultur
 • Hvordan man arbejder med den generelle arbejdspladskultur på området
 • Hvad man kan gøre, når krænkende handlinger opstår
 • Hvordan man kan sige fra ved grænseoverskridende adfærd på en effektiv og hensigtsmæssig måde
 • Hvordan man som kollega kan hjælpe en kollega

Form:
De fleste virksomheder vælger at dele forløbet op i 3 webinarer af 2 timers varighed, som gennemføres over 3 dage.
På denne måde passer det nemmest ind i den daglige drift, og deltagerne kan få en mere dybdegående forståelse af feltet, med mere plads til afklarende spørgsmål og refleksion undervejs i, og imellem webinarerne.

Eksempel:

 1. Webinar: Forskningsmæssig forståelse, lovgivning, forklaringsmodeller.
 2. Webinar: Redskaber til forebyggelse af krænkende handlinger.
 3. Webinar: Redskaber til håndtering af krænkende handlinger.

Individuel sparring og rådgivning af ledere

Matzau Erhvervspsykologer tilbyder endvidere individuelle erhvervspsykologiske rådgivnings- sparringsforløb til jeres ledere med fokus på det personlige lederskab (den personlige håndtering af egen lederrolle, signaler, kommunikation og adfærd) samt ledelsesopgaven (håndtering af medarbejdere / kollegaer / kunder) med fokus på at skabe en krænkelsesfri kultur / adfærd / afdeling.

Vi har samarbejdsaftaler med en lang række virksomheder, som typisk tilbyder deres ledere en klippekortsordning på 5 individuelle sparring- og rådgivningssessioner hos en af vores erfarne erhvervspsykologer.

Igennem et sparring- og rådgivningsforløb hos Matzau Erhvervspsykologer kan krænkende handlinger forebygges og risikoen for krænkelsessager reduceres.

Eksempler på temaer i et ledersparring-/rådgivningsforløb:

 • Lederens lovgivningsmæssige forebyggelses- og håndteringspligt
 • Redskaber til at spotte og italesætte krænkende adfærd
 • Hjælp til udvikling af psykologisk tryghed i egen enhed
 • Redskaber til dialog og forventningsafstemning med medarbejdere
 • Øget kompetence til at skabe en proaktiv bystanderkultur
 • Indsigt i årsager og kilder til fremkomst af krænkende adfærd
 • Hjælp til håndtering af udfordrende relationer – kollegaer, leder, kunder
 • Indsigt i egen unikke personlighed og personlige mønstre der kan påvirke teamadfærden
 • Styrkelse af den personlige autoritet i forbindelse med den ledelsesmæssige tilkendegivelse af uacceptabel adfærd

I et forebyggende sparrings- og rådgivningsforløb vil jeres leder vokse i sin professionelle rolle samt blive klædt på med nye strategier og værktøjer indenfor den gældende lovgivningsmæssige ramme samt blive styrket i sin navigation i en kompleks hverdag i det moderne arbejdsliv.

Erhvervspsykologisk rådgivning og vejledning indgår naturligt i sparrings- og rådgivningsforløbet.

Kontakt os på telefon 70 77 78 62 eller info@matzau.dk, hvis I ønsker hjælp til forebyggelsesstrategien eller at høre nærmere om mulighederne for en klippekortsordning til jeres medarbejdere hos Matzau Erhvervspsykologer.

Fakta om Krænkende handlinger:

 • 12 % af danske arbejdstagere har inden for det sidste år, oplevet krænkende handlinger i form af mobning.
 • 4-11 % af danske arbejdstagere har indenfor det sidste år, oplevet krænkende handlinger af seksuel karakter
 • Krænkende handlinger er en hyppig kilde til stress, som koster 1½ million ekstra fraværsdage om året
 • Det koster ca. 500.000 kr. at erstatte en sygemeldt akademisk medarbejder
 • En sygemeldt mellemleder eller ekspert koster op mod 2 mio. kr. for virksomheden
 • Krænkende handlinger kan udløse depression, angst, krisereaktioner, PTSD og 4 gange større selvmordsrisiko.