Akut rådgivning og håndtering af krænkelsessager

Når der opstår en krænkelsessag på en arbejdsplads, er det afgørende, at denne håndteres professionelt med 360 graders retfærdighed for alle parter. Der er stor risiko for reviktimisering af den, der har oplevet det krænkende handlinger, hvis denne part ikke føler sig lyttet til og taget alvorligt.

På samme måde er det essentielt for den part, der oplever sig anklaget for at udføre krænkende handlinger, at sagen håndteres professionelt og hensigtsmæssigt, da en sådan sag har enorme konsekvenser for den anklagedes identitet, karriere samt sociale liv.

En effektiv og professionel håndtering er samtidig også essentielt for de bystanders (vidner), der har været vidende om situationen, samt den arbejdspladskultur man ønsker i sin organisation.

Hos Matzau Erhvervspsykologer tilbyder vi medlemskab af vores professionelle krænkelsesberedskab. Vi arbejder her i et tæt samarbejde med vores medlemsvirksomheder, hvor rådgivning, tilbagemelding og sparring med HR på akutte krænkelsessager i organisationen sikrer en professionel og sikker håndtering med fokus på at få de implicerede parter – og ikke mindst organisationen – så hurtigt og nænsomt som muligt tilbage på sporet.

Vores medlemspakke til vores krænkelsesberedskab indeholder:

 • Rådgivning af ledelse og HR i akutte situationer
 • Direkte henvisning af ledere og medarbejdere til en af Matzaus erhvervspsykologer (krisepsykologisk assistance)
 • Faktaundersøgelse af hændelsesforløbet og sagsstyring i krænkelsessager
 • Rådgivning og sparring i forhold til tilbagekomst til arbejdspladsen efter sygemelding
 • Rehabilitering af implicerede parter og af arbejdspladskulturen efter en krænkelsessag

Rådgivningsforløbet

Et akut rådgivningsforløb tager udgangspunkt i, at organisationen henvender sig med en konkret anklage om krænkende handlinger fra en ansat, hvor man har brug for en indledningsvis vurdering, og derefter en faktaundersøgelse af det konkrete henvendelsesforløb.

Dernæst udarbejdes en konkret handleplan, og videre rådgiver vi HR samt ledelsen om korrekt og professionel sagsstyring i den konkrete sag.

Vi agerer som erhvervspsykologiske rådgivere for HR samt ledelsen igennem hele forløbet, således at hjemmeorganisationen kan få den feedback på processer, ledelse og ressourcer, der er nødvendig for at skabe læring i virksomheden.

Vi tilbyder endvidere supplerende rådgivning af de implicerede parter og ledelsen efter behov med henblik på at sætte fokus på organisationens aktuelle, organisatoriske kilder til krænkende adfærd og den tilhørende ledelsesopgave.

Kontakt os på telefon 70 77 78 63 eller info@matzau.dk, hvis du ønsker at høre om mere om Matzau Erhvervspsykologers krænkelsesberedskab, eller hvis I har akut brug for rådgivning i krænkelsessager

Fakta om Krænkende handlinger:

 • 12 % af danske arbejdstagere har inden for det sidste år, oplevet krænkende handlinger i form af mobning.
 • 4-11 % af danske arbejdstagere har indenfor det sidste år, oplevet krænkende handlinger af seksuel karakter
 • Krænkende handlinger er en hyppig kilde til stress, som koster 1½ million ekstra fraværsdage om året
 • Det koster ca. 500.000 kr. at erstatte en sygemeldt akademisk medarbejder
 • En sygemeldt mellemleder eller ekspert koster op mod 2 mio. kr. for virksomheden
 • Krænkende handlinger kan udløse depression, angst, krisereaktioner, PTSD og 4 gange større selvmordsrisiko.